Sarah Zahid (23) skal være med i kommisjonen. Foto: Jan Willie Olsen

Her er den nye kommisjonen for ytringsfrihet

Ytringsfrihet. Av 18 medlemmer er det én student og fem ansatte fra universiteter og høgskoler.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte fredag 14. februar de 18 medlemmene som skal sitte i Ytringsfrihetskommisjonen.

— Jeg syns det er veldig kult at de spurte meg om å være med. Jeg så på navnene som var med for 20 år siden og da var flesteparten etnisk norske. Nå har vi en stor bredde i både etnisitet og alder, sier Sarah Zahid.

Hun trekker frem Magdi Omar fra Karpe Diem og Nils Johan Heatta fra Samisk Høgskole som eksempler. Selv er hun 23 år og eneste student i kommisjonen. Hun studerer juss ved Universitetet i Bergen og har vært aktiv i debatten om innvandrings og integreringspolitikk.

Unngår kommentarfelt

Zahid har skrevet flere debattinnlegg om muslimhat i Norge. Den type ytringsfrihet er en del av det hun skal være med å jobbe med fram mot 2021 da de skal legge fram rapporten.

— En del av mandatet vårt er at vi skal vurdere tiltak mot innskrenking av hatefulle og ulovlige ytringer i sosiale medier. Der har jeg vært særlig engasjert som muslim med bakgrunn fra Pakistan, forteller hun.

Det er 20 år siden Norge sist hadde en slik kommisjon. 23-åringen mener det er på tide at det kommer en oppdatert rapport. Selv forteller hun om muslimske kusiner og venniner i hijab som unngår kommentarfelt fordi det er så mye hat der.

— Det er et problem om de ikke tørr å engasjere seg i frykt for diskriminering, sier hun og fortsetter:

-Det har vært en rekke tekniske fremskritt siden forrige rapport.. Nå har vi Facebook, Instagram og vi har hatt hendelser som 11. september, 22. juli og karikaturtegningene av Muhammed. Det har nok skjedd mye med ytringsfriheten på 20 år.

Hun er ikke eneste fra UiB som skal være med. Jussproffessor Ragna Aarli er også med i kommisjonen.

— Jeg hadde henne som professor i fjor så det er greit å vite at jeg har noen jeg kjenner som er med, slår hun fast.

Akademikere i kommisjonen

Ragna Aarli, professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, Bergen

Aarli leder blant annet forskergruppen for rettsstat. Aarli er utdannet jurist og medieviter og var også medlem av medieansvarsutvalget som leverte rapporten «Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag» i 2011.

Nils Johan Heatta, instituttleder ved Samisk Høgskole, Kautokeino

Nils Johan Heatta er fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Jobbet i mediebransjen siden 1977 og var direktør/redaktør for NRK Sápmi i perioden 1985-2015. Er for tiden konstituert instituttleder ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole frem til utgangen av april i år. Samisk og samisktalende (nordsamisk). Ledende roller i nordisk samisk kringkastingssamarbeid gjennom flere tiår. Dessuten pådriver og aktør i internasjonalt urfolks mediesamarbeid gjennom ca 15 år.

Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania. Hun har forsket på politisk bruk av sosiale medier, digital journalistikk og desinformasjon. I august 2019 kom Kalsnes ut med boken «Falske nyheter: Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten» (Cappelen Damm Akademisk).

Bård Borch Michalsen, førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Harstad

Bård Borch Michalsen er medieviter og har lang erfaring fra mediebransjen som redaktør og journalist. Han har skrevet en rekke fagbøker, og er styremedlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Jan Inge Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda, Volda

Jan Inge Sørbø er professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda, dr. philos i litteraturvitskap, forfatter og kommentator, siste bok: Nynorsk litteraturhistorie.

Sarah Zahid, student og forfatter, Bergen

Sarah Zahid studerer juss ved Universitetet i Bergen. Hun er svært engasjert i innvandrings og integreringspolitikken, og har deltatt i en rekke debatter om tematikken. Zahid er leder for en studentorganisasjon ved Det juridiske fakultetet som heter Mino.Jur Bergen (kort for minoritetsjurister), hvor målet er å jobbe for mangfold og mot diskriminering. Hun er også forfatter hos Flamme forlag, og debuterte i 2018 med diktsamlingen: «La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve».

— Viktig samfunnsoppdrag

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier i en pressemelding fra departementet at medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen har fått et svært viktig samfunnsoppdrag.

— De skal bruke sine kunnskaper og engasjement til å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i Norge i dag. Kommisjonen skal engasjere til debatt og se på trusler mot ytringsfriheten og hvordan vi kan styrke det offentlige ordskiftet, sier Raja.

Raja mener de medlemmene han har oppnevnt gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet, og at de har til felles et sterkt engasjement for ytringsfriheten og at de - på hvert sitt felt - har markert seg i samfunnsdebatten.

— Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la frem sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier leder for Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum, ifølge samme pressemelding.

Og hun legger til:

– Ytringsfrihetskommisjonen er bred og kunnskapsrik, men vi trenger en nasjonal engasjert dugnad for å oppfylle mandatet vårt. Det håper jeg vi får til. Vi har en felles plikt til å passe på den retten alle har til ytringsfrihet i vårt demokrati.

Sekretariatet

Samtidig som man offentliggjorde at ens lik kommisjon skulle etableres ble det også utlyst to sekretariatsstillinger koblet til kommisjonen.

Det er nå også klart hvem somm skal sitte i dette sekretariatet. Det ble:

Ivar A. Iversen, master i statsvitenskap, redaksjonssjef i Agenda Magasin fram til 1. april, tidligere redaksjonssjef i Morgenbladet.

Magnus Hoel, master i statsvitenskap, tidligere seminarleder og universitetsforeleser ved Universitetet i Oslo.

(Oppdatert fredag 14. februar klokken 15.38 med kommentarer fra Sarah Zahid)

Powered by Labrador CMS