— Jeg mener det er grenser for ytringsfriheten, men de går ikke her, sier dr.juris Jens Petter Berg om Islam Net-saken. Foto: Tove Lie

Mener høgskolen må godkjenne Islam Net

— Det er ikke høgskolens ansvar å stoppe kjeften på studenter eller lærere som sier ting man ikke liker, sier førsteamanuensis Jens Petter Berg. Derfor mener han Islam Net bør godkjennes som studentforening.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Det vil være en uklok avgjørelse å nekte Islam Net godkjenning som studentforening. Jeg håper HiOA ikke gjør samme feilen som Universitetet i Oslo nettopp har gjort, ved å si nei til organisasjonen. Det bidrar ikke til demokratisk dannelse. Det er nettopp gjennom å forholde seg til eventuelle krumspring og ubehageligheter at man holder demokratiet levende, sier Berg.

— Enhver nektelse er problematisk i forhold til ytringsfriheten, mener han.

Berg, som er dr.juris og bl.a. ansvarlig for undervisningen i diskrimineringsvern på bachelorutdanningen i Velferdsfag ved Samfunnsvitenskapelig fakultet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), berømmer den forrige rektoren ved HiO, Sissel Østberg, for åpenheten hun viste ved å si ja til Islam Net.

Behandler søknaden nå

Ledelsen ved høgskolen sitter i disse dager og behandler den nye søknaden fra Islam Net om å bli godkjent som studentforening ved skolen. 

Også jødene skiller deltakerne etter kjønn i synagogene.

 

Jens Petter Berg

Foreningen har vært godkjent ved Høgskolen i Oslo siden 2008, men har nå søkt godkjenning ved HiOA etter at det ble nye regler og retningslinjer. Studentsamskipnaden som skal ta stilling til søknadene valgte å ikke behandle denne, men sendte den videre til HiOAs ledelse.

Det er uklart hvor lang tid ledelsen vil bruke på saksbehandlingen, men den er nå inne i sin andre uke.

Kvinner og homofile

Berg sier at han hittil ikke har sett noen annen begrunnelse for å si nei til Islam Net enn at de segregerer på kjønn, altså forskjellsbehandler kvinner og menn, og at de har negative holdninger til homofile.

— Man kan ikke reagere med utestengelse om medlemmene eller ledelsen i denne foreningen tar ordet og lirer av seg dritt mot homofile eller uakseptabel kjønnsdiskriminerende uttalelser.

— Ytringsfriheten beskytter disse uttalelsene, sier Berg.

— Er du det man kan kalle en ytringsfrihetsfundamentalist?

— Nei absolutt ikke, jeg mener det er grenser for ytringsfriheten, men de går ikke her, sier han.

Skille åpne og lukkede møter

Når det gjelder forholdet til Islam Net synes Berg det er en enkel løsning:

I korthet mener han at studentforeninger i utgangspunktet, og som den store hovedregel, ikke kan nektes godkjent på grunn av sine meninger, enten meningene kommer fram som politiske, religiøse eller overbevisningsmessige standpunkter i vedtekter, eller i enkeltytringer eller gjerning ellers.

Derimot mener han at HiOA som en statlig høgskole bør kunne forlange at studentforeninger som skal benytte skolens lokaler bruker disse på en ikke-diskriminerende måte ved aktiviteter som er rettet mot andre enn egne medlemmer: Med andre ord: At det går et skille mellom utadrettede og innadrettede aktiviteter.

— På lukkede møter for medlemmene må for eksempel Islam Net, på samme måte som en rekke andre religiøse foreninger, kunne skille kvinner og menn og kunne holde homofile utenfor og lignende. Men ikke på åpne møter, sier han.

— Også jødene skiller deltakerne etter kjønn i synagogene. Dette er ikke noe som er spesielt for muslimer, sier han.

Ja til nynazister – nei til gammelnazister

— Men hva hvis en nynazistisk og høyreekstrem organisasjon ber om godkjenning, burde de også få lov?

— Ja, absolutt. Nynazister bør ha samme ytringsfrihet som ekstreme muslimer, sier Berg.

— Men hvem burde eventuelt ikke bli godkjent?

— Gammelnazister er det nesten ikke igjen noen av, de har dødd ut. Men hvis det kom en organisasjon  à la Nasjonal Samling så ville man kunne forsvare å gjøre et unntak, fordi Norge faktisk har vært i krig med disse og nedkjempet dem, sier Berg. Og han framhever paradokset han mener det er at gammelnazistene er mot jøder, nynazistene er mot muslimer, men for jøder, fordi de mener jødene er de flinkeste til å slåss mot muslimer.

— Vi har en demokratisk dannelseskapital i akademia – det er ikke her man skal bruke tid på å lete etter muligheter til å begrense ytringsfriheten, mener han.

Islam Net til eksamen

Berg har også brukt eksemplet med Islam Net i en eksamensoppgave. Siden 2010 har han hatt emneansvar for bacheloremnet «Arbeids- og diskrimineringsrett» på velferdsstudiet på Fakultet for samfunnsfag. Til konteeksamen i februar 2011 fikk studentene en eksamensoppgave inspirert av den konflikten høgskolen nettopp hadde hatt med enten Islam Net eller en liknende religiøs studentforening, som på ett av sine åpne møter hadde styrt de frammøttes plassering i lokalet slik at kvinner og menn ble holdt atskilt.

Daværende rektor Østberg uttalte i etterkant at en slik praksis var i strid med vilkårene som var blitt stilt for å stille skolens lokaler vederlagsfritt til rådighet. Berg brukte også eksamensoppgaven i undervisningen høsten 2012 og skisserte løsningen med å skille mellom nettopp åpne møter og lukkede medlemsmøter.

Førsteamanuensisen har nå henvendt seg skriftlig til dagens ledelse ved høgskolen og gjort rede for hva hans hovedsynspunkt er i denne saken, og han råder skolen til å si ja til Islam Net.

— Bekymringen min er at man reagerer med å utestenge en organisasjon når det i høyden kan være på sin plass å reagere på uakseptable handlinger, f.eks. ved å gi foreningen en skriftlig advarsel eller tidsbegrenset møtenekt ved brudd på reglene for ikke-diskriminerende bruk av skolens lokaler på åpne møter, avslutter han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS