«De falske universitetene»

Historie-entu­siast­er rammes av avskilting

Nokut vil at færre kan kalle seg «universitet».

Wiggo Andersen er en historieinteressert gründer fra Fredrikstad. Nå må han kanskje skifte navn på en av foreningene sine.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Tenk på alle pensjonistakademier og pensjonistuniverstiteter som bruker disse navnene. Det skal være sikkert at 100-150 slike foreninger bruker slike navn.

Det sier reiselivsgründer Wiggo Andersen fra Fredrikstad.

Skal Nokut gripe fatt i alle typer «univer­siteter» og «aka­demier», så har de en stor jobb foran seg.

Wiggo Andersen, gründer bak Konstantinopel­universitetet

Sammen med forfatter Thorvald Steen, professor emeritus i klassisk arkeologi, Johann Rasmus Brandt, og doktorgradsstipendiat Lene Os Johannessen, driver han foreningen Konstantinopeluniversitetet.

Foreningen fikk denne uka brev fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), der det sto at foreningens bruk av betegnelsen «universitet» er i strid med universitets- og høgskoleloven.

Nokut ønsker å stramme inn etter Khronos avsløringer om falske universiteter i Norge — og det rammer altså også foreningen som arrangerer foredrag og reiser med mål om å formidle kunnskap om antikken og middelalderen.

— Det er en frisk sak. Vi etablerte denne foreningen der vi arrangerer foredrag på Nasjonalbiblioteket av meget høy kvalitet. Nå har vi fått brev av Nokut. Vi må kanskje akseptere det, men det er rart og snålt, sier Andersen til Khrono.

Hva med pensjonistuniversitetene?

Andersen sier at han skjønner at universitet er et ord som kanskje må beskyttes, og at foreningen har meldt tilbake til Nokut at de må få en rimelig tidsfrist på å overveie andre navn.

Men Andersen stiller også spørsmål ved hva som skal skje med andre foreninger som i flere år har benyttet ord som «universitet» og «akademi» i sine navn. Han viser til de mange «pensjonistakademiene» og «pensjonistuniversitetene» i Norge.

— Vi vil bare historien vel. Må vi bytte navn, så gjør vi det. Men vi har til gode å få en eneste henvendelse fra noe som helst sted fra folk som vil ha en doktorgrad fra oss. Skal Nokut gripe fatt i alle typer «universiteter» og« akademier», så har de en stor jobb foran seg.

Hvis seriøse og prisverdige initiativer som Konstantinopel­universitetet blandes inn i en sak om svindlere fra Midtøsten er det meget uheldig. Så lenge de ikke søker Nokut om akkreditering, kan vel organisasjonen hete det den vil.

Amund Bjorsnes, leder for Norsk filologisk institutt

Amund Bjorsnes er leder for Norsk filologisk institutt, et institutt som sammen med MF vitenskapelig høyskole driver forskning og kursing i historisk filologi. Han sier til Khrono at Konstantinopeluniversitetet har instituttets fulle støtte.

Bjorsnes sier Konstantinopeluniversitetet er et godt tiltak — og mener heller at andre norske universiteter bør få en gjennomgang.

Slik kan det se ut når Konstantinopeluniversitetet holder foredrag om historisk filologi.

— Jeg tror ikke det vil ha noen særlig betydning den ene eller andre veien at Nokut endrer kriterier for bruk av ordet «universitet». Det er allerede altfor mange universiteter i Norge som har akkreditering uten at de evner å oppfylle det egentlige formålet med universiteter, nemlig å tilby alle artes liberales som dannelsesfag. De fleste universiteter i Norge burde nok heller omtales som høyskoler, sier Bjorsnes.

Han synes ikke noe om at Konstantinopeluniversitetet rammes av en opprydning i kjølvannet av avsløringene om «de falske universitetene».

— Hvis seriøse og prisverdige initiativer som Konstantinopeluniversitetet blandes inn i en sak om svindlere fra Midtøsten er det meget uheldig. Så lenge de ikke søker Nokut om akkreditering, kan vel organisasjonen hete det den vil.

Vil ha kompensasjon for tap i millionklassen

Også selskapet Global University, Norge har mottatt brev fra Nokut. I et svar daglig leder i Global University, Christian Bang, skrev til Nokut denne uka, skriver han at det kan medføre tap i millionklassen dersom Global University må skifte navn.

Kristin VInje, Nokut.

«Hjemmesiden og firmanavnet er innarbeidet over mange år og har en markedsverdi. Å forandre navnet nå, vil utvilsomt gi tap i millionklassen. Dette var lovlig bruk av navnet «University» i 2007. Dersom jeg skal forandre navnet, ønsker jeg å forhandle fram en kompensasjon via min forretningsfører», skriver Bang, som selv har sendt brevet videre til Khrono.

Ifølge offentlige regnskapstall har Global University, Norge de siste årene hatt mellom 200.000 og 250.000 kroner i årlige inntekter. Ifølge egne nettsider er selskapets morselskap i Storbritannia uten økonomisk aktivitet.

Bang sier han registrerte navnet i 2007 fordi ordet «university» ikke var en beskyttet tittel i Norge.

«I senere tid ser vi at norske universiteter søker og ønsker å bruke det engelske ordet «University» som en beskyttet tittel i Norge», skriver Bang til Nokut.

Han mener selskapet hans ikke kan ta ansvar for mulig forvirring rundt universitetsbegrepet, og skriver at selskapet aldri har gjort forsøk på å markedsføre akkrediterte studieprogrammer.

På nettsidene sine skriver Global University at selskapet «driver kurs og individuell oppfølging innen kognitiv terapi, mindfulnesstrening og andre områder som personlig avklaring, selvutvikling, konflikthåndtering og kommunikasjon».

«Dette kan ikke misforstås dersom man leser hva siden tilbyr. Man skal være ganske tungnem dersom man tror dette er et tilbud om akkrediterte studieprogrammer», skriver Bang til Nokut.

Nokut svarer: Studenter skal ikke villedes

Khrono har spurt Nokut om også pensjonistuniversiteter og -akademier må vurdere sine navnevalg i tiden fremover, og om det er en vanskelig avveining for Nokut å avgjøre hvilke organisasjoner som skal få kalle seg universiteter eller institutter, og hvilke som ikke skal gjøre det.

I e-post svarer Nokut-direktør Kristin Vinje at Nokut forstår at det er forskjell på organisasjoner som av uvitenhet bruker begreper som er beskyttet av loven og andre som bevisst utgir seg for å være en akademisk institusjon med rett til å kalle seg et universitet eller høyskole, uten å ha en slik rett.

— Men, loven skiller ikke mellom overtredelser som gjøres bevisst eller av uvitenhet. Det er bare de akkrediterte institusjonene som har anledning til å bruke de lovbeskyttede betegnelsene, skriver Vinje.

Hun fortsetter:

— Det sentrale for Nokut er at studenter ikke skal villedes til å søke seg til en institusjon de feilaktig tror har akkrediterte tilbud innenfor høyere utdanning. Samfunnet skal ha tillit til at institusjoner som gir inntrykk av å tilby høyere utdanning, faktisk gjør det.

Vinje understreker at brevene Nokut sendte ut denne uken ikke er endelige beslutninger.

— Nokut har ennå ikke fattet vedtak, men sendt ut varsler som gir partene anledning til å uttale seg om saken. Vi vil ikke konkludere før vi har vurdert eventuelle uttalelser fra de som har fått varsel om vedtak, skriver Nokut-sjefen.

Powered by Labrador CMS