Debatt ● Bente E. Moen

Hjemmekontor på universitetene bør sees på som et gode

Hva om universitetenes ledere tenker på nytt: Har vi ikke lært at hjemmekontor kan være en kjempegod løsning for universitetsarbeid?

Kvinne foran PC
UiB har nylig lansert nye retningslinjer for hjemmekontor. — Disse retningslinjene lyser av mistro og ønske om mer kontroll av de ansatte, ved flittig bruk av ordene ‘må’ og ‘må ikke’, skriver kronikkforfatteren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Ny teknologi, covid-19 pandemien og andre globale hendelser i nyere tid, har gitt oss nye erfaringer i arbeidslivet. Mange yrkesgrupper, deriblant mange på universitetene, har arbeidet på hjemmekontor i større grad enn tidligere. Vi har lært å arbeide på en ny måte, og det er spennende og nyttig!

Arbeid på hjemmekontor har imidlertid skapt et behov for nye ledelsesformer og ny forståelse av arbeidstakernes situasjon. Universitetet i Bergen har nylig revidert sine regler for hjemmearbeid for teknisk-administrative ansatte (per 1. november 2023). Disse reglene har allerede ført til mange diskusjoner, og det er sannsynlig at diskusjonene vil fortsette, da reglene lyser av mistro og ønske om mer kontroll av de ansatte, ved flittig bruk av ordene ‘må’ og ‘må ikke’. 

Lignende regler finner man også hos andre universitet i landet, og det merkelige er at hjemmekontormuligheten ikke framstilles som noe positivt, men mer som en sak som skal løses.

Hva om universitetenes ledere tenker på nytt: Har ikke hjemmekontor vært en god løsning for oss? Har vi ikke lært at det kan være en kjempegod løsning for universitetsarbeid? Skal vi ikke legge godt til rette for slike nye løsninger for universitetsansatte, utvikle dem og skape attraktive og inkluderende arbeidsplasser?

Det merkelige er at hjemmekontormuligheten ikke framstilles som noe positivt, men mer som en sak som skal løses.

Bente E. Moen

Gode hjemmekontorløsninger krever at lederne har en fleksibel og tillitsfull tilnærming til sine ansatte. Å gi ansatte større autonomi, ved at de kan utføre arbeidet sitt hjemmefra, kan fremme en følelse av tillit og myndighet. Når ansatte føler at de har tillit, er det mer sannsynlig at de blir motiverte og engasjerte, noe som fører til økt produktivitet. Mikrostyring på avstand kan skape unødvendig stress og hindre kreativitet. 

Å la ansatte skreddersy sitt eget arbeidsmiljø kan forbedre deres generelle velvære. Eksempelvis kan noen være mer produktive tidlig om morgenen, mens andre trives mer sent på ettermiddagen eller kvelden. Å få lov til å arbeide på hytta, kan være en stor fordel for mange, det er slett ikke ensbetydende med å skulke jobben! Mindre kontroll over bruken av hjemmekontor kan fremme en kultur med resultatdrevet ytelse i stedet for bare tilstedeværelse. Å fokusere på resultater av arbeidsinnsatsen, i stedet for timene som brukes på jobb, kan oppmuntre til innovasjon og effektivitet. Det er mer trolig at ansatte tar eierskap til oppgavene sine og finner kreative løsninger når de opplever ansvar og tillit.

Det er ønskelig at universitetene arbeider for å skape et arbeidsmiljø som verdsetter tillit, autonomi og individuelt velvære. Å stimulere til en fleksibel og resultatorientert tilnærming til hjemmekontor og hjemmearbeid kan bidra til en positiv arbeidsopplevelse for både arbeidsgivere og ansatte.

Powered by Labrador CMS