koronakrise

Høgskolerektorer mer med i daglig beredskap

Rektorer på fire høgskoler forteller at de er en naturlig del av daglig beredskapsledelse, også under koronakrisen. Dette er i motsetning til sine kolleger på universitetene.

Med i daglig beredskap: Rektor på Høgskolen i Volda, Johann Roppen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert.)

I begynnelsen av mars startet arbeidet som ble opptakten til den største krisen som Norge har sett siden andre verdenskrig. 2. mars satte Høgskulen på Vestlandet krisestab forteller rektor Berit Rokne. Og Rokne forteller at hun var en naturlig del av den beredskapsledelsen som da ble etablert.

Over to måneder har gått. Universieteter og høgskoler åpnes sakte opp, og beredskapsledelsen legges ned. Flere er i gang med evalureingsarbeidet.

Men hvem leder egentlig universiteter og høgskoler under kriser? Khrono har spurt en rekke universiteter og høgskoler, og finner tydelige forskjeller. Og skillelinjer mellom universiteter og høgskoler.

På universiteter er normalen at rektor ikke er med i daglig beredskapsarbeid. På de statlige høgskoler er rektor på plass.

Volda: Rektor er pressetalsmann

Rektor ved Høgskolen i Volda, Johann Roppen, forteller at i Volda er direktør leder for krisestaben, men rektor er med i krisestaben og har rollen som pressetalsmann.

Roppen legger til at høgskolestyret har gitt rektor utvidede fullmakter i saker som gjelder korona og som ikke kan vente til neste styremøte.

Det er faste posisjoner i krisestaben og alle dekaner og sentrale ledere på fellesnivået er med. Det er ca. 15 personer.

— Vi har hatt 1-2 beredskapsøvinger de siste årene og kjente hverandre og hverandres roller godt før korona-krisen. Vi har bare ett nivå av beredskapsledelse i Volda – og det er sterkt sammenfall med forum og styringslinjer i «fredstid», forteller Roppen.

Roppen legger til:

— Når dette er sagt så ligner koronakrisen lite på det vi hadde sett for oss på forhånd som en mulig krise, men der er vi neppe alene.

Se også: Beredskapsplan og pandemiplan i Volda

— I Volda har også prorektor Odd Helge Tonheim hatt fast plass i krisestaben. Han har har et særlig ansvar for utdanning og har blant annet samarbeidet tett med studiedirektør i omlegging til 100 prosent digital eksamen, forteller Roppen.

Østfold, Innlandet og HVL: Rektor sentral

Rektor ved Høgskolen i Østfold (HiØ) sitter i kriseteamet ved HiØ, men det er høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes som leder teamet.

Se også: Beredskapsrutinene til Østfold

Informasjonssjef Tore Petter Engen opplyser til Khrono at kriseteamet har faste medlemmer. I tillegg er det enkelte som blir kalt inn ved behov.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, forteller at hun har sittet i beredskapsledelsen.

— Utvalget er ledet av Marit Torgersen, direktør for infrastruktur og digitalisering, skriver Skretting i en sms til Khrono.

Også rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne har sittet i beredskapsutvalget, og vært medie- og kriseansvarlig.

Rokne forteller at de bruker sikresiden.no til studenter og ansatte der generell informasjon om hvordan man forebygger og håndterer situasjoner som oppstår.

Sentral også på privat høgskole

Fra NLA Høgskolen melder de at i deres tilfelle har rektor Egil Morland vært svært tett på beredskapssituasjonen. Han satt i beredskapsgruppen og var delaktig i og svært tett på alle beslutninger.

— Akkurat nå er vi inne i en prosess der vi ønsker å evaluere vår egen beredskapshåndtering og beredskapsplan, for å sikre læring fremover og eventuelle justeringer i beredskapsplanen, heter det i en epost fra den private høgskolen.

Ulikheter mellom universiteter og høgskoler

Khrono har spurt en rekke universiteter og høgskoler, og finner ulik praksis for beredskapsledelse. Noen steder sitter rektor helt tett på prosessen og den daglige ledelsen. Andre steder blir hen orientert, og en tredje modell sitter rektor i strategisk beredskapsgruppe, og er med på alle de største beslutningene.

Mens det normale på høgskolene er at rektor er medlem av det daglige beredskapsarbeidet og beslutningene som gjøres her, er det vanlige på universitetene at rektor ikke er en del av beredskapsldelsen.

Men under koronakrisen har flere universiteter gjort unntak, deriblant UiT, NTNU og USN.

På den andre siden: På OsloMet var ikke rektor Curt Rice, universitetets faglige leder, til stede i noen av møtene i beredskapsgruppen.

Les også: Direktørene styrer universitetene under koronakrisen

Endringslogg:

20. mai 14.00: Oppdatert med informasjon om NLA Høgskolen, samt oppdatert informasjon fra Høgskulen i Volda.

Powered by Labrador CMS