ytringsfrihet

Høyres Studenter reagerer på stand-nekt

Mange universiteter og høgskoler nekter politiske partier å ha stand på campus. Høyres Studenter opplever ofte å få søknadene sine avslått, og ønsker nå en prinsipiell debatt.

Kaia Bergeland Kjos, politisk nestleder i Høyres Studenter, mener at organisasjoner som deres i større grad bør få lov til å ha stand på campus.
Publisert

— Utenom valgkamp er formålet med stands sjelden å spre et politisk budskap, og er oftest brukt som en mulighet til å verve nye medlemmer. Om formålet med stand likevel hadde vært å spre vårt politiske budskap er vel det noe voksne studenter kan tåle, sier politisk nestleder i Høyres Studenter, Kaia Bergeland Kjos.

Hun reagerer på at flere universiteter og høgskoler nekter Høyres Studenter å ha stand på campus på grunn av tilknytningen til det politiske partiet Høyre.

De mener selv at de bør regnes som en studentorganisasjon og bør behandles på lik linje med alle andre studentorganisasjoner, som får innvilget sine søknader om å ha stand.

UiT: — Ikke lov

I dag skriver enkelte utdanningsinstitusjoner rett ut på sine nettsider at politiske partier ikke kan ha stand på campus utenom i valgkamper.

UiT Norges arktiske universitet slår fast på sin hjemmeside at «politiske parti og religiøse organisasjoner har ikkje løyve til å ha stand på UiTs campuser. Einaste unntak er for politiske parti i og under valkamp».

Ved OsloMet har de en lignende regel som åpner for at politiske partiet kan søke om standplass før valg.

Andre skriver ikke eksplisitt at politiske partier ikke er ønsket, men at «tillatelse gis til studentforeninger og ansatte ved UiO til formål relatert til studenter og ansatte», som Universitetet i Oslo skriver på sin nettside.

Kjos sier at Høyres Studenter har positive opplever ved noen universiteter og høgskoler som tillater dem å ha stands, og trekker fram NTNU, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen.

Ønsker en prinsipiell debatt

Kjos ønsker en prinsipiell diskusjon med utdanningsinstitusjonene som ikke tillater studentorganisasjoner med politisk tilknytning å ha stand.

— Høyere utdanning skal bidra til dannelse, meningsbrytning og diskusjon. Hvorfor får vi ikke lov til å bidra til å oppnå dette formålet? Studenter evner vel å tenke kritisk og utfordre de meningene vi bringer til den enkelte institusjonen når vi har stand? spør Kjos.

Hun mener det fremstår særlig ironisk at videregående skoler tillater ungdomspartiene å ha stand, og ikke minst inviterer til skoledebatter, mens noen universiteter ikke tillater dette.

— Vi er veldig interessert i å høre begrunnelsen bak campusreglementene som forbyr politisk tilknyttede studentorganisasjoner å ha stand. Studentene ved de mindre tolerante universitetene fortjener etter vårt syn å få møte studentorganisasjoner som driver med politikk. Det er ikke alle studenter som finner tilhørighet i idrettslag eller kulturklubber.

Ble nektet

Et av stedene Høyres Studenter har fått avslag på sin søknad om å ha stand er ved UiT. I en e-post fra universitetet som Khrono har sett, skriver UiT at Høyres Studenter ikke får lov til å ha stand fordi de anses å være tilknyttet et politisk parti.

Khrono har spurt UiT om hvorfor de har nektet Høyres Studenter å ha stand.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland viser i en e-post til regelverket som tillater politiske partier å ha stand når det er valgkamp.

Han påpeker at de politiske studentorganisasjonene har anledning til å ha stands hele året. Han presiserer at dette gjelder studentorganisasjonene som er en del av deres eget studentdemokrati.

— UiT ønsker politisk engasjement blant våre studenter, og har sterke fagmiljøer som er pådrivere for dette. Politisk engasjerte studenter, med støtte fra våre fagmiljø, arrangerer en rekke debatter og aktiviteter gjennom hele året ved UiT, skriver Fossland.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland, viser til at politiske studentorganisasjoner får ha stand på campus.

Vurderes med jevne mellomrom

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har tidligere fått kritikk for å nekte studentpartier å ha stand på sine campus. I en sak i studentavisen Studvest i 2017 kritiserer Høyres Studenter og Høyden SV høgskolen for urettferdig behandling. Den gang snudde høgskolen etter at studentavisen tok kontakt.

Men Kjos forteller at HVL fortsatt nekter dem å ha stand.

Direktør for økonomi og arealforvaltning, Helge Skugstad, skriver i en e-post at HVL mottar mange forespørsler fra ulike aktører om ha stand. Derfor har de sett behovet for å ha et tydelig regelverk.

— Retningslinjene våre åpner for at man ved valg eller andre organiserte arrangement i regi ved HVL, slik som ved studiestart og karrieredager eller lignende gjennom året, kan gi tilgang til politiske partier, livssynsgrupper eller kommersielle aktører.

Han legger til at de opplever at retningslinjene har fungert rimelig greit, og at de vurderes med jevne mellomrom.

— Politisk nøytralt campus

Universitetet i Bergen er ett av universitetene Høyres Studenter har positive opplevelser med. Avdelingsdirektør i Eiendomsavdelingen, Kjartan Nesset, skriver i en e-post at det er opp til hvert enkelt fakultet å bestemme hvem som får ha stand.

— Retningslinjene til UiB er utarbeidet etter ønske fra, og medvirkning fra studentorganisasjonene. Retningslinjene er ikke tydelige på stand til politiske partier, men vi ønsker, i likhet med andre institusjoner, at vi har en politisk nøytral campus, og at politiske partier derfor ikke skal ha stand hos oss. Som sagt så er det opp til det enkelte fakultet å gjøre den vurderingen, og derfor kan det nok i noen tilfeller ha blitt gitt tillatelse for partier å ha stand, skriver Nesset.

Powered by Labrador CMS