Rektor Petter Aasen og ledelsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge slår på stortromma for å markere at høgskolen blir universitet og skal arrangere markering over to dager i juni. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Protester mot planlagt fest for å feire universitetsstatus i Sørøst

Omstridt feiring. Høgskolen i Sørøst-Norge invitererer samarbeidspartnere og sine 1600 ansatte til stormarkering av universitetsstatus i juni. Flere ansatte vil boikotte festen fordi den holdes på konferansestedet til Smiths venner i Vestfold.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke ble det kjent at ledelsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge har invitert alle sine 1.600 ansatte til stormarkering på konferansesenteret Oslofjord Convention Centre i Stokke fra 8.-9. juni i år.

Anledningen til at de slår på stortromma er at de ønsker å feire at høgskolen blir universitet i vår, gitt at NOKUTs styre følger innstillingen fra en fagkomité som anbefaler akkrediteringen til å bli universitet.

Jeg oppfordrer derfor de som vil feire universitets-status, men ikke støtter utøvelse av sosial dumping og negativ sosial kontroll, til heller å bringe med seg en flaske med noe godt å drikke til egen campus og møte kolleger der for en time eller to i ettermiddags-solen.

Heidi Biseth

Ifølge rektor Petter Aasen vil også en rekke eksterne samarbeidspartnere, samt studentdemokratiet, inviteres til markeringen.

Høgskolen i Sørøst-Norge vil bli Norges andre nye universitet i 2018 etter at Høgskolen i Oslo og Akershus ble OsloMet – storbyuniversitetet i januar i år.

Skaper protester

Men festplanene til det påtroppende universitetet i Sørøst har skapt reaksjoner blant de ansatte, og flere oppfordrer til boikott, viser en epostutveskling på høgskolen som Khrono har fått tilgang til. Khrono har hatt flere henvendelser om epostdiskusjonene ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Protestene handler ikke om at universitetsstatusen skal feires, men om at man skal leie og feire nettopp på kurs- og konferansesenteret Oslofjord Convention Center som er eid av Oslofjord Holding, som igjen eies av Brunstadstiftelsen (Smiths venner).

Rett før helga sendte Heidi Biseth, førsteamanuensis på Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, ut en epost til alle ansatte ved høgskolen der hun kom med en skarp protest.

«Selvfølgelig er universitetsstatus verdt å feire, men her mener jeg det velges et feil sted å feire denne begivenheten. Som universitet (og høgskole) har vi et samfunnsansvar om å si i fra og stå opp mot verdier og handlinger i samfunnet vi mener er feil. Det er to elementer spesielt som gjør at stedsvalget, Oslofjord Convention Center, er problematisk», skriver Biseth i eposten, og hun mener at stedet driver med sosial dumping og «bruk av negativ sosial kontroll».

Hun viser til at mye av arbeidet ved senteret gjennomføres som frivillig arbeid uten lønn av medlemmer i Smiths venner, også kalt Brunstad Christian Church (BCC).

Biseth: Høyst problematisk

Når det gjelder «bruk av negativ sosial kontroll» viser hun til at senteret eies av Smiths venner.

— Der kommer kristne egenskaper til syne blant annet gjennom hvor mange timer man hver uke legger ned i frivillig arbeid ved senteret. Det er et sterkt sosialt press om å delta så mye som mulig i frivillig arbeid. Det viser din gudfryktighet. Dette utgjør en negativ sosial kontroll som vi i andre deler av samfunnet anser som høyst problematisk, sier Biseth til Khrono.

— Jeg oppfordrer derfor de som vil feire universitetsstatus, men ikke støtter utøvelse av sosial dumping og negativ sosial kontroll, til heller å bringe med seg en flaske med noe godt å drikke til egen campus og møte kolleger der for en time eller to i ettermiddagssolen, skrev Biseth i eposten til de ansatte.

Overfor Khrono bekrefter også Biseth at hun har fått flere reaksjoner etter at hun sendte eposten til alle ansatte rett før påskeferien.

— Jeg har fått mange reaksjoner - de aller fleste støttende, sier hun til Khrono, men det jobber også noen som er medlemmer i Smiths venner på Høgskolen i Sørøst-Norge.

Førsteamanuensis Heidi Biseth. Foto: HSN

— Jeg skjønner inderlig godt de personlige kristne beveggrunnene som en kollega som er Smiths venn har presentert for meg. Jeg respekterer dem fra et religiøst perspektiv og ser at dette er en debatt hvor man må trå varsomt. Samtidig betyr det ikke at vi skal la debatten ligge, men vi bør gjøre vårt ytterste for ikke å krenke hverandre, sier Biseth.

— På den annen side handler egentlig ikke denne saken om religionskritikk, men hvordan Høgskolen i Sørøst-Norge sørger for at våre underleverandører også driver i henhold til arbeidslivets lover og regler, sier hun, og legger til:

— Poenget mitt er begge punktene i kombinasjon, at både sosial dumping og negativ sosial kontroll foregår samtidig. Dermed berøres både juridiske og etiske perspektiver. Vi underviser i demokrati og menneskerettigheter og skal utdanne morgendagens profesjonsutøver, og da må vi ta disse tingene på alvor, sier Biseth.

— Men, som rektor Aasen sier; det er ikke mange steder man har plass til så mange som 1600 personer til fest og overnatting?

— Det er ikke noe argument! Da må vi rett og slett heller organisere festen på en annen måte, sier Biseth.​

Moser: «Mangel på lojalitet»

Thomas Moser. Foto: HSN

Professor og ansattrepresentant i høgskolestyret på HSN, Thomas Moser, har også engasjert seg i epostdebatten som har gått på høgskolen om dette, og reagert på Heidi Biseths boikottoppfordring.

— Jeg deler Heidis kritiske betraktninger om bakgrunn, drift og finansiering av det som tidligere het Brunstad senter. Den kritikken er vel kjent i offentligheten. Og man har selvfølgelig rett til å mene hva man vil om denne saken, og la være å delta i arrangementer som foregår der, skriver han i en epost til de ansatte.

Personlig tolker jeg dette som en bekymrings-verdig mangel på lojalitet til organisasjon og ledelse.

Thomas Moser

Moser reagerer også på at Khrono har fått kjennskap til innholdet i epostene som han mener er intern kommunikasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Professoren reagerer også på fremgangsmåten til sin kollega, førsteamanuensis Heidi Biseth, i denne saken:

— Å oppfordre offentlig til å boikotte et institusjonelt planlagt arrangement i en, tross alt, lovlig virksomhet, uten å ta dette opp på tjenesteveien først, oppfatter jeg (og mange rundt meg) som en nokså uhørt handling. Personlig tolker jeg dette som en bekymringsverdig mangel på lojalitet til organisasjon og ledelse, skriver Moser i epostutvekslingen ved HSN som Khrono har fått tilgang til, og han oppfordrer alle kolleger som ikke er enig i Biseths konklusjon til å ta avstand fra den og se bort fra hennes boikottopprop.

En moralsk vurdering

Til Khrono utdyper professor Moser at han mener at det ikke er opportunt å komme med en boikottoppfordring, at det er feil framgangsmåte og at Biseth burde tatt det opp med ledelsen og bedt om deres vurdering.

— Men jeg er helt enig i at man rent moralsk selv må vurdere om man ønsker å delta på et arrangement på Oslofjord Convention Centre. Jeg er fullt klar over at mange er kritiske til stedet og måten de driver på, sier han.

— Hva er dine moralske vurderinger av stedet?

— Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, og har ikke noen klar mening, sier Moser.

— Men kommer du til å delta på festen der?

— Jeg har allerede meldt meg på, sier han, — men jeg er enig i at dersom man mener at måten senteret drives på er moralsk betenkelig,så bør man finne et annet sted å feire universitetsstatus, sier han.

OCC avviser sosial dumping

Daglig leder ved Oslofjord Convention Center, Tore Jørgensen, stiller seg uforstående til påstandene om sosial dumping og negativ sosial kontroll ved konferansesenteret.

— Stemmer disse påstandene om «sosial dumping»- omfattende bruk av frivillighet/dugnad og ulønnet arbeid, samt «negativ sosial kontroll» slik det beskrives her?

Jeg er sikker på at dette beror på en misforståelse og det skal vi avklare med arrangør.

Tore Jørgensen

— Nei, disse påstandene stemmer ikke. Oslofjord er et kommersielt selskap som selvfølgelig overholder lover og regler, inkludert arbeidsmiljøloven. Oslofjords organisasjon er innrettet slik de fleste andre store konferansesenter er, med en stor stab av faste ansatte. At det ved arrangementsavvikling benyttes innleid arbeidskraft til å ta unna deler av behovet for arbeidskraft skjer riktignok, slik det gjøres ved de aller fleste andre store konferansesenter. Oslofjord betaler markedspris for dette. Konsernledelsen for Oslofjord er bransjefolk og ikke medlemmer av BCC (Brunstad Christian Church), og selskapet driver en helt vanlig kommersiell virksomhet, skriver Jørgensen i en epost til Khrono, og legger til:

— Vedrørende «negativ sosial kontroll», så er jeg som nevnt ikke medlem i BCC og du må derfor ta dette spørsmålet opp med trossamfunnet Brunstad Christian Church, skriver han.

Beror på en misforståelse

— Hvordan opplever du oppfordringen om boikott fra høgskole- (snart) universitetsansatte?

— Det er uforståelig hvis det oppfordres til boikott basert på slike uriktige opplysninger som presenteres her. Jeg er sikker på at dette beror på en misforståelse og det skal vi avklare med arrangør, skriver Jørgensen og avslutter:

Adm.dir. Tore Jørgensen, OCC

— Jeg føler meg derfor trygg på at vi får gleden av å ønske HSN velkommen til Oslofjord Convention Center i juni.

Aasen bekrefter stormarkering

Professor Thomas Moser viser også til at rektor Petter Aasen i en epost til alle ansatte har sagt at han vil drøfte spørsmålet om arrangementet på OCC med de ansattes organisasjoner ved HSN etter påske. Dette bekrefter Aasen. Han har ikke anledning til å snakke med Khrono mandag, men skriver i en epost mandag ettermiddag:

— Det er riktig at vi med forbehold om at regjeringen fatter vedtak i henhold til komitéinnstillingen, planlegger en universitetsmarkering 8. juni. Markeringen skjer i sammenheng med det årlige strategiseminaret for alle faglige og administrative ledere i forkant, og et sommerarrangement for alle ansatte i etterkant. Grunnlaget for det nye universitetet bygger blant annet på utstrakt samarbeid med og støtte fra ulike offentlige og private regionale aktører gjennom mange år. Ved siden av alle ansatte ved 8 campus og studentdemokratiet ønsker vi derfor også å invitere en rekke samarbeidspartnere i regionen til markeringen, skriver Aasen.

Det er derfor fint at dette tas opp i forkant slik at vi kan undersøke det nærmere.

Petter Aasen

Rektor kaller inn fagforeningene til møte over påske

Khrono har også spurt rektoren om han selv synes det er et uproblematisk stedsvalg for universitetsmarkeringen.

— Oslofjord Convention Center er valgt da det er det eneste etablerte stedet i vår region som kan huse et arrangement av den karakter og størrelse som vi legger opp til. Reglement for offentlig innkjøp er lagt til grunn for valget. Gjennom henvendelser fra noen ansatte er jeg gjort kjent med den negative presseomtalen OCC har fått - blant annet knyttet til påstander om sosial dumping. I hvilken grad dette er dokumentert kjenner jeg ikke til, skriver han og legger til:

— Det er derfor fint at dette tas opp i forkant slik at vi kan undersøke det nærmere. Med det som utgangspunkt har jeg kalt inn til møte med arbeidstakerorganisasjonene over påske for å drøfte dette, avslutter Aasen.

Khrono har også spurt rektoren om hvor mye arrangementet som avvikles 8. og 9. juni i år er planlagt å koste, men rektor sier han ikke har oversikt over dette nå.

— Jeg kommer tilbake når medarbeidere er tilbake etter påske, skriver han i en tekstmelding til Khrono.

Fakta

Brunstadstiftelsen og Smiths venner

Brunstadstiftelsen (Smiths venner) eier Oslofjord Convention Centre der Høgskolen i Sørøst-Norge planlegger en storslått markering av overgang til universitet i juni.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS