studiebarometeret

Hun er en av de mest fornøyde sykepleierstudentene

Fire studiesteder har landets meste fornøyde sykepleierstudenter. Se hvem som deler førsteplassen.

Karen Hodnefjell studerer sykepleie på Lovisenberg diakonale høgskole, og er dermed helt i toppen av fornøyde sykepleierstudenter.
Publisert Oppdatert

— Det er nesten forventet at studentene her trives, for alle inntrykkene mine på venner og faddere er at de trives veldig godt, sier Karen Hodnefjell.

Fakta

Om Studiebarometeret

 • Nokut gjennomfører Studiebarometeret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
 • Den niende runden av Studiebarometeret ble gjennomført høsten 2021.
 • 74.000 studenter ble spurt, 30.223 eller 41 prosent svarte. Høsten 2019 svarte 49 prosent. Høsten 2020 svarte 44 prosent.
 • Totalt inngår ca. 1 800 studieprogrammer fordelt på 40 institusjoner.
 • Spørsmålene besvares ved hjelp av en fem-delt skala (fra «Ikke tilfreds» til «Svært tilfreds», fra «Ikke enig» til «Helt enig» eller fra «I liten grad» til «I stor grad»), i tillegg til en «Vet ikke»-kategori.
 • Det er noen få unntak, for eksempel spørsmålene om studieinnsats, der et timetall skrives inn. I tillegg er det noen ja/nei-spørsmål.
 • Hovedpåstanden studentene besvarer på en skala fra 1-5 er:« I hvilken grad er du enig i følgende påstand: Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går»

Hun studerer sykepleie ved den øprivate høgskolen Lovisenberg diakonale høgskole, og har trivdes godt med at hun søkte på stillingen som studentambassadør i tillegg. På den måten får hun være med å løfte frem skolen og studiet.

— Siden vi er en ren sykepleierskole, merker vi at foreleserne og lærerne har et høyt akademisk og kontinuerlig oppdatert faglig nivå. Det gjør det motiverende å være student, sier hun.

20. april går søknadsfristen til Samordna opptak ut, og innen den tid må flere enn 150.000 studenter ha bestemt seg for hva de skal studerer til høsten.

I 2021 søkte nesten 40.000 plass ved en av landets mange sykepleierutdanninger, men hvor har studentene likt seg best?

Studuiebarometeret viser at Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet og Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) har alle fire landets mest fornøyde sykepleierstudenter.

På det generelle spørsmålet «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på», der man svarer på en skala fra 1 til 5, der 45 er best, får alle 4,3 i snitt.

Inkluderer studentene i det meste

Bachelor i sykepleie ved Lovisenberg har ofte ligget i toppen på Studiebarometeret om tilfredshet med studieprogrammet de går på. Så også denne gang.

— Det er vi godt fornøyd med. Samtidig viser undersøkelsen at man har noe å strekke seg etter. Vi kan ikke hvile på våre laurbær fordi tallene er gode, sier Edith Lillian Roth Gjevjon, professor og instituttleder for Bachelor i sykepleie ved Lovisenberg.

Lovisenberg har i over 150 år utdannet sykepleiere. De har med andre ord bygget seg opp litt erfaring på hva som skal til for å holde studenter fornøyd, selv om de også har andre områder de også ser forbedringspotensial på. Totalt har de 260 studieplasser i bachelor i sykepleier.

Edith Lillian Roth Gjevjon.
Fakta

Mest fornøyde studenter

 • Høgskulen på Vestlandet, Førde. Sjukepleier, bachelorstudium: 4,3
 • Nord Universitet, Vesterålen. Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år: 4,3
 • Høgskolen i Innlandet, Elverum. Bachelor i sykepleie: 4,3
 • Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Bachelor i sykepleie: 4,3

— Vi inkluderer studenter i alle utvalg ved høyskolen. Det er et tett samarbeid der de også er med og evaluerer hvert eneste emne. Innspillene de har er en viktig del av kvalitets- og forbedringsarbeidet, sier instituttlederen og legger til:

— Samtidig forsøker vi å informere studentene om det pedagogiske grunnlaget for valgene vi tar.

— Er det en utfordring med så mange studenter?

— Vi kan ikke si det. Vi fikk tildelt 30 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020, og er en kompakt høyskole med korte linjer fra student til øverste leder. Den tette kontakten der ønsker vi å opprettholde på alle nivå, selv om vi blir større, sier Roth Gjevjon.

Student Karen Hodnefjell kjenner seg igjen i mye av det instituttlederen beskriver.

— Den kontakten Edith beskriver merker jeg godt. Jeg har studert andre steder og det er noe helt annet på Lovisenberg, sier Hodnefjell.

I tillegg til det faglige miljøet trekker hun frem et spennende studentmiljø som gjør det lettere å trives på studiet.

— På det sosiale plan er det mye som skjer. Du har mange ulike studentorganisasjoner som er innom klatring, badeklubb, fotball, yoga og strikkeklubb. Så har vi Studentparlamentet og prosjekt Neo. Det er samtidig veldig fine lokaler som har oppdaterte og reelle kliniske læringssenter. Jeg tror de fleste som studerer her føler seg sett siden skolen er ekstremt opptatt av å ha et bra miljø. Lovisenberg er en skole av sykepleiere for sykepleiere, sier hun.

Trivelig i Elverum

Høgskolen i Innlandets bachelor i sykepleie ved Elverum er på toppen med de andre. Det syns nyansatt dekan Per Morten Fredriksen ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, er gledelig. Han hadde sin første arbeidsdag i februar og prøver å sette seg selv i skoene til en ny student som kommer til Elverum.

— Personlig oppdaget jeg raskt hvor engasjerte lærerkrefter det er her. Fagpersonalet brenner veldig for jobben. Det er kanskje ikke så akademisk å kalle noe for trivelig, men det er akkurat slik jeg opplever det. Og for studenter handler det ofte om å trives på studiestedet, sier den ferske dekanen.

Raust er også et ord han trekker frem om studiet.

— Mitt møte med miljøet, både ansatte og studenter, er at det er et veldig raust miljø, sier han.

Men selv om de har fornøyde studenter står de også ovenfor utfordringer for å holde de fornøyd fremover.

— Å få nok praksisplasser er en utfordring. Vi har et godt samarbeid med de plassene vi har nå og god oppfølging. Men det er veldig viktig at vi jobber med å få flere plasser der, slår han fast.

Powered by Labrador CMS