Internasjonalisering

Hun er ny president for europeisk organisasjon for internasjonalisering

Gro Tjore er valgt til ny president for Academic Cooperation Association.

Portrett av Gro Tjore
— For oss er dette en måte å videreføre og kanskje styrke de nettverkene vi har i Europa, sier Gro Tjore.

Brussel (Khrono): — Det er positivt for oss, og forhåpentligvis blir det positivt også for ACA at vi nå får en norsk president. 

Det sier Gro Tjore når Khrono møter henne ved Avenue Louise i Brussel onsdag formiddag.

Tjores oss er i denne sammenhengen Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), der Tjore er assisterende direktør. ACA er en forkortelse for Academic Cooperation Association, med medlemmer i over 20 land og hovedsete i den belgiske hovedstaden. 

Tirsdag ble Tjore valgt til ny president for ACA, hun tar riktignok ikke over enda, men først ved nyttår. Da etterfølger hun Ulrich Grothus i HK-dir sin tyske søsterorganisasjon.

Fakta

Academic Cooperation Association

  • Medlemsorganisasjon og tenketank innen internasjonalisering av høyere utdanning.
  • Etablert i 1993, med hovedsete i Brussel.
  • Medlemmer i Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Sveits. Assosierte medlemmer i Georgia, Nederland og USA.

Tjore blir ikke bare den første i Norge til å inneha presidentvervet, hun blir også den første kvinnen.

— Det har vært mannstungt?

— Det tror jeg kanskje er litt tilfeldig. ACA blir 30 år i år. Jeg tror ikke det har vært veldig bevisst, men det er jo alltid gøy å være den første kvinnen, sier Tjore. 

Vil styrke nettverk

Tjore skal de neste tre årene være president for en medlemsorganisasjon som samler nasjonale aktører som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning, en organisasjon som dessuten er en tenketank som jobber med kunnskapsutvikling innen internasjonalisering av utdanning.

— Sekretariatet jobber mye med oppdrag, og setter i gang egne ting, sier Tjore.

Så hva betyr det for HK-dir å sitte med presidenten for det hele?

— For oss er dette en måte å videreføre og kanskje styrke de nettverkene vi har i Europa. Det er nyttig å ha gode nettverk med våre europeiske søsterkontorer. De  fleste er nå medlemmer av ACA. Det er jo en måte for oss å kunne se nasjonale utfordringer og nasjonale løsningsforslag i sammenheng med europeiske utfordringer.

— Nå skal du ikke bare pleie nettverk, du skal også inn i EU-politikken på feltet.

— Ja, men det er vi for så vidt allerede. HK-dir har jo ansvaret for Erasmus. Det betyr at vi har jobbet tett med EU-kommisjonen, den norske delegasjonen i Brussel og Kunnskapsdepartementet. Så det er ikke nytt for meg eller for HK-dir at vi skal forholde oss til disse tingene, samtidig så det jo er sånn at ACA ikke uttaler seg politisk.

Diskuterer Ukraina

Av store saker for ACA framover sier Tjora at mange er opptatt av situasjonen i Ukraina, der det har vært enorme skader på utdanningsinstitusjoner etter russiske angrep.

— Alle er jo på en eller annen måte berørt av det som skjer nå i Ukraina, sier hun og forteller at de blant annet diskuterer muligheten for ukrainsk medlemskap i ACA og hva en kan bidra med når krigen en gang tar slutt. 

Portrett av Gro Tjore
Gro Tjore overtar som ACA-president ved nyttår.

Millioner har flyktet, deriblant studenter og akademikere. Hvor mange er uklart, men det advares mot omfattende hjerneflukt på grunn av krigen. Det diskuteres allerede hvordan det kan legges til rette for at folk skal kunne reise tilbake etter krigen. Er det også et tema for ACA?

— Vi har ikke begynt å diskutere det enda, men det er nok en sak vi må ha på agendaen framover, sier Tjore.

Forskjeller på organisasjonene

Tjore beskriver den europeiske organisasjonen som en viktig plattform for de som jobber med internasjonalisering, en «arena for å lære og utveksle» med søsterorganisasjoner.

— Er det noe særegent norsk du kommer inn med?

— Vi er et direktorat med et veldig bredt mandat, og det er forskjeller mellom organisasjonene. Noen er ganske smale og jobber for eksempel kun med mobilitet. Vi kommer nok inn og er opptatt av hvordan det internasjonale påvirker det nasjonale, og vice versa, sier Tjore.

Powered by Labrador CMS