Adventskalender

Hun fikk begge nyttårs­ønskene oppfylt

I 2022 fikk studentene komme tilbake, og vi fikk en god debatt om ytringsfrihet. Begge deler gledet Kristin Vinje, direktøren for Nokut.

Kristin Vinje drar til fjells i romjulen for å gå på ski, og nyttårsaften blir det fest på fjellet.
Publisert Oppdatert
Fakta

Adventskalender 2022

  • I dagene fram mot jul vil du møte kjente og ukjente personer i og rundt universitetene, høgskolene og instituttene våre.
  • De skal få oppsummere året som har gått, og de skal få komme med ønsker for 2023.
  • I dag møter du Kristin Vinje, direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Lille julaften har vi holdt av luka til Kristin Vinje, som er direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). Han har tidligere vært finansbyråd i Oslo, og har sittet på Stortinget for Høyre i én periode. Hun har hatt sjefsstolen i Nokut siden 2020.

— Hvordan vil du oppsummere 2022 med universitets- og høgskolebrillene på?

— Som for resten av samfunnet har 2022 vært et utfordrende år, med post-pandemi, krig i Europa og mangel på energi. UH-sektoren påvirkes også av det som skjer i resten av verden, blant annet ved at mange institusjoner får strammere budsjetter.

— Samtidig har det skjedd mye spennende. Særlig vil jeg trekke frem Kierulf-utvalget og det gode arbeidet de gjorde med NOU-en. Det ledet til spennende og viktige diskusjoner om ytringsfrihet i akademia. Mitt nyttårsønske i Khrono for 2022 var at studentene skulle få komme tilbake til campus etter pandemien og at vi skulle få en grundig debatt om akademisk frihet. Begge deler har vi fått.

— Snart kommer også rapporten fra ekspertgruppen som har sett på krav for akkreditering av universiteter og høgskoler. Nokut har bidratt med sine erfaringer, og jeg gleder meg til å se hva ekspertgruppen har kommet frem til.

— Vi merker at vi har fått en ny statsråd for høyere utdanning og forskning, som har tatt kraftige grep overfor Norges forskningsråd ved å avsette styret og nedjustere økonomien. Regjeringen har også overprøvd Universitetet i Nord sin beslutning om å nedlegge studiestedet i Nesna og foreslått justeringer i UH-loven som flytter mer makt fra institusjonene over til politisk ledelse.

— For Nokuts del har året vært preget av at tjenestene våre knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning skal flyttes over til HK-dir. Det er en prosess som har pågått siden 2021 og innebærer at 50 av våre ansatte flytter ut 1. januar 2023. Det er trist å miste dyktige kolleger, men vi er godt forberedt, og de ansatte ser frem til å sluttføre prosessen. Endringene har også gitt oss en mulighet til å tenke litt nytt rundt hvordan vi skal jobbe med å sikre kvalitet ved norske fagskoler, høgskoler og universiteter i fremtiden. Vi har hele året jobbet med en ny strategi som ser frem mot 2030. Det har vært et spennende arbeid.

— Hva er det kjekkeste du har vært med på i universitets- og høgskoleverdenen i år, og hvorfor?

— Det beste har vært at vi har kommet tilbake til en mer normal hverdag etter to år med pandemi. Det var en situasjon som ikke var bra for studentene, noe som ble godt dokumentert i Studiebarometeret. For veldig mange studenter har det vært viktig å komme tilbake til campus. For egen del er jeg også glad for at arbeidshverdagen er mer normal enn hva den var under pandemiårene. Det var i år også usedvanlig hyggelig å delta på UHR-konferansen og treffe mange gode kolleger i sektoren.

— Hva har vært den største utfordringa, slik du ser det?

— Den største utfordringen har vært å omstille seg til en tid der økonomien blir strammere. Det gjelder for utdanningsinstitusjonene, men også for Nokut. Vi skal fortsette å gjøre så godt vi kan for å bidra til god utdanningskvaliteten ved alle norske fagskoler, høgskoler og universiteter, men det blir mer krevede i tiden fremover der ressursene blir knappere.

— Hva er ditt juleønske for universitetene og høgskolene?

— Mitt ønske er at alle studenter i Norge føler seg trygge på at utdanningen de går på holder den kvaliteten de forventer. For at det skal skje må fagskolene, høgskolene og universitetene jobbe godt med utdanningskvaliteten, og vi i Nokut og resten av utdanningsforvaltningen må spille på lag med institusjonene og legge til rette for at de kan gjøre den jobben. Nokut skal sikre kvalitet for å skape tillit.

— Hva skal du gjøre i jula?

– Jeg elsker juletradisjoner, så det blir som jeg alltid pleier å gjøre; samle hele familien til julaften med tradisjonsrik julemat og gaver på kvelden. I romjulen drar vi til fjells for å gå på ski, og nyttårsaften blir det fest på fjellet.

Powered by Labrador CMS