Fra studiestart i Tromsø, UiT Norges arktiske universitet. Foto: UiT / David Jensen Gjerne

Husebekk, UiT: Universitetet bygger på viktige verdier

Studiestart. Det er dere som kan bringe verden i klimabalanse ved å bidra med kunnskap og kloke beslutninger. Det er et tungt, men helt nødvendig ansvar som jeg vet dere vil ta.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er med glede jeg ønsker dere alle velkommen til Norges og verdens nordligste universitet, UiT Norges arktiske universitet.

Velkommen også til universitetsbyen Tromsø, som vil være en svært god vertskapskommune for deg som student – det vil ordføreren si noe om senere, og sist, men ikke minst velkommen til en ny epoke i livet.

Mange av dere flytter hjemmefra for første gang, noen har studert ved andre universitet, mange kommer fra andre land og de fleste av dere kommer ikke fra Tromsø. Dere er kommet til en landsdel som er i sentrum for stor internasjonal oppmerksomhet; en landsdel som har framtidstro, store muligheter og rike ressurser. Og den største ressursen av alle, er dere. Dere er studenter vårt land og vår verden trenger.

Mange av dere har gått i tog for å tvinge politikere til å tenke på at vi er på ville veier – CO2 nivået i atmosfæren er høyere enn noensinne.

Anne Husebekk

Akkurat dette tenkte Hans A Meyer på da han lanserte ideen om et universitet i Nord-Norge, i Tromsø, i 1918. Det skulle ta 50 år før regjeringen Borten i 1968 vedtok opprettelse av universitetet - og jeg vil hevde at det er den modigste og beste nordområde beslutningen stortinget har tatt. Universitetet er an absolutt forutsetning for utvikling av nord, en absolutt forutsetning for å møte ressursutnyttelse og klimaproblematikk på en kunnskapsbasert måte.

UiT, studentene og de ansatte er og skal være Drivkraft i nord, akkurat slik vår strategi gir uttrykk for. Bruk et par minutter på strategien den er kort, poengtert og funksjonell.

Dere er heldige! Dere har fått plass på et populært og godt universitet, mange av dere har jobbet hardt for å komme inn, dere har passert et trangt nåløye og vist at dere er kvalifisert for å ta høyere utdanning. Bak hver og en av dere står det mange som ikke kom inn. Husk det, på tunge dager (for studentlivet har noen sånne også), at noen når som helst vil bytte plass med dere.

På vei til studiestart i Tromsø for UiT Norges arktiske universitet, rektor Anne Husebekk til høyre. Foto: David Jensen Gjerne /UiT

Jeg vil bruke denne muligheten til å snakke om verdier. Universitetet bygger på viktige verdier som troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement. I tillegg til institusjonelle verdier, har universitetet et globalt ansvar knyttet til verdiene som ligger i FNs 17 bærekraftmål; agenda 2030. Dere representerer en generasjon som etterspør og roper høyest om politiske beslutninger som fører til mindre klimaendringer. Mange av dere har gått i tog for å tvinge politikere til å tenke på at vi er på ville veier – CO2 nivået i atmosfæren er høyere enn noensinne. Selv om vi stanset alle menneskebaserte CO2 utslipp i dag, ville klimaendringene fortsette i flere tiår fremover.

Det er dere som blir de neste beslutningstakerne. Det er dere som kan bringe verden i klimabalanse ved å bidra med kunnskap og kloke beslutninger. Det er filosofer, teknologer, biologer, samfunnsvitere, jurister, helsearbeidere og økonomer som skal bidra til en verden i bedre klimahelse. Det er et tungt, men helt nødvendig ansvar som jeg vet dere vil ta.

La oss se nærmere på noen av bærekraftmålene:

Mål nummer 3: God helse

Mange av dere skal inn på helserelaterte studier der hovedmålet er å behandle sykdom, gjøre syke mennesker friske. Med god helse menes i utgangspunktet fravær av sykdom, dvs. Å forhindre sykdom eller forhindre tilbakefall hos en ferdigbehandlet pasient. God folkehelse kan oppnås ved at folk spiser sunt og i riktige mengder, ikke røyker, har et moderat alkoholforbruk, unngår andre rusmidler, at fysisk aktivitet er en del av hverdagen, at vaksinasjonsprogram gjennomføres og at den mentale helsen vedlikeholdes. 40 % av UiTs aktivitet er knyttet til helse/ernæring/idrett og mange av dere vil gjøre en innsats på disse viktige områdene.

Mål nummer 13: stoppe klimaendringene.

Mange av dere vil gjennomføre studier som er direkte relatert til å forstå klimaendringene, forhindre klimaendringer og forholde seg til de klimaendringene som allerede i dag er tydelige og som vil øke i årene som kommer.

Mål nr. 13 er valgt som hovedmål for bærekraftdagene i Tromsø i slutten av august med seminar i Verdensteateret og lyslenke fra byen og opp sherpatrappa til Fløya på andre siden av sundet. På toppen blir det appeller og konsert. Sett av 30.august til bærekraftige aktiviteter.

Mål nummer 14: livet under vann.

70 prosent av jordoverflaten er dekket av hav og havene er av avgjørende betydning for klimaet på land. Nordpolen vil bli isfri i sommerhalvåret om noen få år, isdekket på Grønland og i Antarktis smelter hurtigere enn noen kunne forutse. Mange av dere vil gjennomføre studier som er relatert til klima og miljø under vann. Havet må behandles, forvaltes og reguleres med klokskap – det må marinbiologer, fiskerikandidater, økonomer og jurister sørge for sammen med kjemikere, matematikere, samfunnsvitere og filosofer.

Mål nr. 17: samarbeid for å nå målene.

Utfordringene knyttet til bærekraft innenfor en rekke områder er komplekse og krever innsats på en rekke kunnskapsområder. Klimaendringene kjenner ingen landegrenser og internasjonalt samarbeid er nødvendig.

Derfor er det viktig å jobbe på tvers av fagområder, derfor er det viktig at dere benytter tilbud om internasjonal utveksling i løpet av studieperioden ved UiT.

UiT har 8 studenter i 20 prosent stillinger som bærekraftpiloter i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. I Tromsø er Maren Irene Gåre Bakkevoll vår campuspilot og Brynhild Sæther, Eivind Pettersen, Oline Eikeland og Hedda Crogh Our-Oceans piloter. Følg med på og delta på det de foreslår av aktiviteter og tiltak! Det er et sterkt klimaengasjement blant både universitetsansatte, forskere og ikke minst studenter ved UiT. Det må vi omsette til handling! UiT Norges arktiske universitet har derfor oppfordret akademikere og studenter fra hele landet til å skrive under et opprop om et sterkere klimalederskap ved norske universiteter. Jeg vil oppfordre alle studenter til å signere oppropet, som vil være tilgjengelig på uit.no.

I dag blir dere en del av et stort fellesskap. UiT Norges arktiske universitet har nærmere 17.000 studenter og nesten 4.000 ansatte på 10 steder fra Mo i Rana i sør til Longyearbyen i nord og er ett av fire breddeuniversitet i Norge. Vi er ansatte og studenter fra mer enn hundre land, med ulike livssyn, ulik seksuell legning, ulik bakgrunn og ulike livssituasjoner. Dette mangfoldet er en stor styrke og verdifullt som bidrag til et rikere fellesskap.

Det er ikke alltid enkelt å være student og helseundersøkelser viser at mange studenter er ensomme. Bruk debutukene til å bli kjent med hverandre, bry dere, skaff dere venner, ta kontakt med den studenten som ikke så lett blir en del av fellesskapet. Ta kontakt med de som ikke møter til obligatorisk undervisning eller er på campus når dette er naturlig.

UiT har nulltoleranse for trakassering og seksuell trakassering. Vi har etablert gode rutiner for å melde fra om trakassering. “Si ifra” er en nettside som er synlig og lett tilgjengelig på uit.no. Her finner dere nødvendig informasjon om meldeprosedyrer etc..

Å være student ved UiT handler ikke bare om å lære seg fag, men også om å lære som seg selv, om å vokse som menneske, utvikle seg, utfordre seg selv; være nysgjerrig, gripe muligheter, være innovativ.

Alle vil få arbeid etter avsluttede studier – men mange av jobbene i fremtiden er ikke kjent for oss i dag.

UiT er et populært universitet, og Tromsø er en god studentby. Noen av dere har kanskje ikke funnet et sted å bo enda, og vi vet at boligsituasjonen i Tromsø kan oppleves som krevende. Til dere vil jeg si: fortvil ikke, i løpet av et par uker har dere alle funnet et sted å bo.

Dere er studenter Nord-Norge, Norge og verden trenger. Jeg ønsker dere en god start på studentlivet, kos dere i Debutuka, ta kontakt og gi tilbakemelding med ris eller ros. Vi skal gjøre det vi kan for at studietiden skal bli en god tid for hver og en av dere.

I wish you all the best of luck. Mun sávvá lihkku ođđa oahppojagiin. Jeg ønsker dere alle lykke til!

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS