Koronakrisen

Hva skjer med eksamen? Her har du oversikten.

Flere universiteter og høgskoler har allerede vedtatt å erstatte alle vårens skoleeksamener med hjemmeeksamen. Andre er på planleggingsstadiet.

Noen kaller endret digital eksamen for skoleeksamen hjemmefra. Det er foreløpig slutt på skoleeksamen på universiteter og høgskoler på grunn av koronakrisen. .
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken oppdateres)

Universitetene og høgskolene er i ferd med å gjøre om så mange som mulig av vårens skoleeksamener til digitale hjemmeeksamener, eller noen kaller det også «skoleeksamen hjemmefra».

Høyst sannsynlig vil likevel ikke alle studenter kunne gjennomføre «koronaeksamen» hjemmefra, selv om alle institusjonene har en intensjon om å strekke seg langt for å få det til.

Men noen er allerede godt i gang.

Ved Norges handelshøyskole er dette allerede besluttet, enkelt og greit: Alle skoleeksamener blir erstattet med hjemmeeksamener på samme dato som skoleeksamen skulle vært.

Også på BI blir alle vårens eksamener digitale hjemmeeksamener. Det samme gjelder Norges idrettshøgskole, Høgskolen i Volda, og Høyskolen Kristiania.

— Vi gjør vårt ytterste for at undervisning og eksamensavvikling skal kunne gjennomføres så optimalt som mulig for alle våre studenter, sier Marianne Østbye, studiedirektør ved Høyskolen Kristiania.

Også Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Universitetet i Bergen (UiB) erstatter alle skoleeksamener med hjemmeeksamen.

UiT Norges arktiske universitet har i første omgang omgjort alle sine skoleeksamener fram til 17. april, mens OsloMet har besluttet at alle skoleeksamener erstattes med hjemmeeksamen frem til påske.

NTNU holder seg til tidsplanen

Flere av de andre institusjonene, blant annet NTNU og Universitetet i Oslo, er i ferd med å kartlegge og planlegge hvor mange eksamener som må og kan endre form.

— Vi jobber for fullt med å legge til rette for at så mange studenter som mulig skal få avlegge eksamen til våren, skriver prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, i en e-post til Khrono.

Ved NTNU har fakultetene fått frist til 31. mars med å melde inn endring av vurderingsform, etter at NTNU-styret 12. mars ga fullmakt til fakultetene til selv å legge om eksamen.

— Totalt har vi 1528 emner hvor det skal avholdes eksamen. Rett over påske vil vi ha en oversikt over situasjonen, skriver Kjeldstad.

Hun opplyser at eksamensavviklingen avholdes etter den opprinnelige tidsplanen uavhengig av vurderingsalternativ.

Ser på løsninger for praktiske eksamener ved Politihøgskolen

Ved Politihøgskolen (PHS) jobber de nå på spreng for å finne løsninger på hvordan løse de mer praktiske eksamenene.

Alle skoleeksamener med fysisk oppmøte blir erstattet av hjemmeeksamen og nettbasert eksamen, men foreløpig er ikke endring i eksamensform bestemt for alle eksamener som skal gjennomføres før sommeren.

Den første eksamen på bachelor er 1. april og den planlegges å gjennomføres som digital hjemmeeksamen, opplyste fungerende avdelingsleder for bachelor i Oslo, Hilde Sørum 17. mars.

— Så er det noen utfordringer med de mer fysiske betingede eksamener: Det gjelder for eksempel arrestasjonsteknikk hvor vi ser på ulike muligheter for gjennomføring. Opphold i leir for godkjenning operative fag, med blant annet våpengodkjenning, gjenstår for ca. 200 studenter. Vi ser nå på muligheten for å gjennomføre denne rundt sommeren, skriver Sørum i en e-post til Khrono. Og legger til:

— Vi jobber på!

25. mars får Khrono opplyst at det ennå ikke er avklart hvordan det obligatoriske leiroppholdet for avgangsstudentene skal løses.

NHH erstatter alle - uansett

Ved Norges Handelshøyskole blir alle skoleeksamener erstattet med hjemmeeksamener på samme dato som skoleeksamen skulle vært.

— Dett gjelder uavhengig av utviklingen i koronasituasjonen, opplyser fungerende kommunikasjonssjef Sigrid Folkestad.

Hjemmeeksamener som allerede er annonsert i kurset går som planlagt, hvis ikke studentene får beskjed om annet.

Innleveringfristen for masteroppgaver er utsatt til 20. juni for alle studenter dette semesteret.

HVL endrer der det er nødvendig

Prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik ved Høgskulen på Vestlandet skriver i en mail til Khrono at de har vedtatt en midlertid forskrift for studium og eksamen slik at fakultetene kan endre eksamensform der det er nødvendig på grunn av situasjonen.

— Vi er godt i gang med dette arbeidet – i første rekke ser vi på eksamenene som skal være fram til påske – men har gitt informasjon om at her må vi tenke resten av semesteret – så også dette arbeidet er igangsatt. Det arbeides godt med dette både i fakultetene og i enhet for eksamen, skriver Selvik.

Hun opplyser at det er snakk om omtrent 950 eksamenar totalt, 47 før påske. Dette er muntlige, praktiske og skriftlige skoleeksamener.

USN endrer

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gjør om alt til hjemmeeksamen. USNs studiedirektør Vibeke Bredahl skriver i en epost til Khrono at beslutningen ble tatt sent i forrige uke. Universitetet har omlag 1200 eksamensavviklinger våren 2020. Cirka 400 av disse er allerede i dagens emneplaner tilpasset en digital hjemmeeksamensform.

UiB er i gang

Ved Universitetet i Bergen (UiB) er læringslaben i gang med å lage et opplegg for å veilede dem som nå må lage nye eksamenoppgaver. Det opplyser Oddrun Samdal, som er viserektor for utdanning.

Hjemmeeksamen trenger ikke å bety at man har lang tid, sier viserektor Oddrun Samdal UiB

— Eksamensperioden hos oss strekker seg helt til juni. Det er mulig at noen av de siste eksamenene vil kunne gjennomføres som skoleeksamen, men nå planlegger vi for at byggene er stengt, sier Samdal.

— Er det alle emner som er like lette å gjøre om til hjemmeeksamen?

— Hjemmeeksamen trenger ikke å bety at man har lang tid, sier Samdal.

Man kan ha hjemmeeksamen der man har så kort tid på seg at det ikke vil hjelpe at man har tilgang til hjelpemidler.

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning UiB

Hun sier at noen eksamener allerede er gjennomført på denne måten.

UiB skulle ha 640 eksamensavviklinger i vårsemesteret. Fra 13. mars gjensto omlag 400.

Innlandet har allerede hatt «koronaeksamen»

Ved Høgskolen i Innlandet er det allerede gjennomført muntlige eksamener over digitale plattformer, som følge av koronakrisen. Det opplyser prorektor for utdanning, Stine Grønvold. Høgskolestyret har vedtatt en midlertidig endring i forskriften, som gjør at fakultetene kan endre eksamensform.

— Vi er allerede i gang, og omlegging ser så langt ut til å gå bra, sier prorektoren, som samtidig innrømmer at det nok vil dukke opp tilfeller der det vil være vanskelig å få gjennomført eksamen.

De praktiske fagene, økonomi og juss kan bli utfordrende eksamener ved Høgskolen i Innlandet, mener prorektor Stine Grøndvold.

— Noen eksamensformer lar seg vanskeligere erstatte. Det gjelder særlig de praktiske fagene, men også innenfor økonomi- og jus kan vi møte på utfordringer. Her er vi allerede i dialog med fagmiljøene for å se på hvilke alternativer som finnes. Men det er klart – på enkelte områder er det vanskelig å se for seg en total omlegging til hjemmeeksamen.

— Kan dere garantere at alle studentene ved Høgskolen i Innlandet får fullføre studieåret de nå er inne i før sommeren?

— Vi kan ikke gå ut og garantere noe nå. Vår førsteprioritet nå er å hindre smitte. Dernest er det å sikre studentenes studieprogresjon i en slik grad at det er faglig forsvarlig, svarer Grønvold.

Hun poengterer at det vil være mange aspekter å ta hensyn til når man etter hvert skal vurdere de ulike situasjonene som studentene befinner seg i.

— Det er nok slik at det må gjøres vurderinger som er knyttet til hvor langt studentene er kommet. Når det gjelder bachelorstudenter som for eksempel skal videre inn i et masterløp eller masterstudenter som skal over i arbeidslivet, vil det medføre ulike konsekvenser for disse ved en eventuell forsinkelse i utstedelse av vitnemål. Dette handler egentlig om hvilke frister vi velger å holde på nasjonalt, og hvor langt det vil være mulig å skyve på dokumentasjonsfrister.

— Dette er forhold som de ulike institusjonene må spille inn til myndighetene i tiden som kommer, sier Grønvold.

I full gang i Stavanger

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) opplyser prorektor Astrid Birgitte Eggen at universitetet allerede hadde en formulering i sin forskrift, som ga mulighet til å endre prøveform.

«Prøvingsformer kan ikke endres i studieåret. Rektor kan likevel foreta endringer dersom dette er tvingende nødvendig», heter det i forskriften.

Alle fakulteter er bedt om å sende inn behov for endringer i prøveform.

— Det kommer fortløpende nå inn slike behov og de behandles av prorektor (i godt samarbeid med jurist i utdanningsavdelingen) som har delegert myndighet fra rektor på denne saken. Våre fakulteter er oppfordret til å planlegge endringer for hele resten av vårsemesteret. Det blir mange hjemmeeksamener, og muntlig eksamen på skype eller lignende, skriver Eggen i en epost til Khrono.

Hun sier at det er for tidlig å si hvor mange eksamener som vil bli endret.

Tips oss!

Fornøyd med eksamen? Trøbbel på eksamen? Andre tips?
Send til tips@khrono.no

Torsdag 26. mars kan Eggen informere om at de ved UiS og Fakultet for utøvende kunstfag, som flere andre steder, har store utfordringer med noen av eksamenene, da de både har mistet øvingsfasiliteter og ikke kan gjennomføre de eksamener i samspill og samdans som krever at flere er til stede i samme rom.

— De ser selvfølgelig også her på digitale løsninger, men ser ikke bort fra at de setter karakterer på grunnlag av obligatoriske arbeidskrav, skriver Eggen i en e-post.

Ellers har de diskusjoner nå ved UiS om bruk av bestått/ikke bestått som erstatning for karakterene A-F. De diskuter også sensurfrister.

På samme måte som at de i forskrift kan endre prøveform, så har UiS bestemmelser om utsetteleser på innlevering av master og bachelor-oppgaver.

— Vi har greie bestemmelser i vår egen forskrift på utsettelse for den enkelte student gjennom søknad i en digital studentekspedisjon, så her har vi gode prosedyrer, skriver Eggen.

«Jobber iherdig» ved UiO

Ved Universitetet i Oslo svarer studiedirektør Hanna Ekeli:

— Universitetet i Oslo er opptatt av å få avviklet de nødvendige eksamener. Det jobber vi nå iherdig for å få til. Fakultetene vurderer alternative vurderingsformer. Dette er arbeid som tar tid, skriver hun i en e-post.

Hun forteller videre at noen eksamener allerede er gjort om til hjemmeeksamener.

— Vi jobber med å finne løsninger på eksamener som kommer i nær framtid, samtidig som vi legger planer for hoveddelen eksamener. Disse ligger en stund fram i tid, og hvordan de kan avvikles på en god måte er avhengig av utviklingen i situasjonen, skriver Ekeli.

BI har bestemt seg

BI har besluttet at alle eksamener våren 2020, fra og med 24. april, blir digitale hjemmeeksamener. Ny eksamensplan blir publisert 25. mars.

BI opplyser at eksamensperioden kan bli forlenget ut juni, eventuelt også i august, men det blir ingen eksamener i juli. Alle eksamensdatoene kan bli endret, heter det, inkludert planlagte hjemmeeksamener.

For å sikre forutsigbarhet og en forsvarlig eksamensgjennomføring, har BI besluttet at alle eksamensgjennomføringer våren 2020, f.o.m 24. april, blir digitale hjemmeeksamener. Ny eksamensplan publiseres 25. mars. BI anbefaler på det sterkeste at alle studenter opprettholder sin studieprogresjon og gjennomfører sine eksamener.

UiT med 397 skoleeksamener fram til 20. juni

Også UiT Norges arktiske universitet sier at løsningen i de aller fleste tilfeller vil være å avholde skoleeksamener som hjemmeeksamen.

— Muntlige prøver kan eventuelt avholdes over Skype. I første omgang omgjør vi eksamensform på emner som skal arrangeres til og med fredag 17. april. Vi har etablert rutiner for å innhente informasjon fra fagmiljøene, som avgjør om emnene kan endre vurderingsform, opplyser seniorrådgiver på kommunikasjon, Karine Nigar Aarskog i en e-post.

19. mars opplyste UiT at eksamensform omgjøres ut hele vårsemesteret, ikke bare til 17. april.

Frem til 17. april er det 30 skoleeksamener som må omgjøres til hjemmeeksamener. I perioden 18. april til 20. juni er det 367 skoleeksamener som ikke kan avholdes som opprinnelig planlagt, men omgjøres, fortrinnsvis til hjemmeeksamener.

— Noen av eksamenene er av en slik art at de ikke kan avholdes som hjemmeeksamener. Her jobbes det med å finne andre løsninger. Noen eksamener må utsettes, opplyser UiT.

Fakultetene kan endre til bestått/ikke bestått

Ved Universitetet i Agder skal alle eksamener resten av dette semesteret, der det er mulig, gjennomføres digitalt. Digital hjemmeksamen blir gjennomført på samme tidspunkt som tidligere planlagt dersom dette er mulig, heter det på UiAs nettside.

UiA kartlegger hvilke eksamener som ikke lar seg gjennomføre digitalt, og ser på mulige løsninger for disse innenfor de rammer som er fastsatt av nasjonale myndigheter, heter det videre.

Etter at Nokut vedtok dispensasjonsregler, er det nå opp til fakultetsstyrene ved UiA å endre fra gradert karakter til bestått/ikke bestått i emnene våren 2020 og i påfølgende ny eller utsatt eksamen.

«Den viktigste grunnen er at undervisningstilbudet i noen emner dette semesteret ikke vil være like dekkende som i normale semestre. Det blir derfor en risiko for at det blir vanskeligere for studentene å oppnå like gode resultater som ellers», skriver UiA.

Vanskelig med musikk og kunst

Ved Norges musikkhøgskole er det mange utøvende eksamener, som er utfordrende å gjennomføre heldigitalt.

— Vi mange utøvende eksamener som det er utfordrende å gjennomføre heldigitalt fordi det forutsetter at flere studenter spiller sammen og aller helst at juryen er til stede i samme sal for å kunne gjøre en fullverdig vurdering av studentens prestasjon, skriver Camilla Sønstabø Thorkildsen, som er studie- og FoU-sjef i en e-post til Khrono.

— Hvordan dette skal løses har vi ennå ikke landet, men vi ser på ulike alternativer. Vi vil nok måtte utsette en del utøvende eksamener dersom situasjonen trekker ut, ettersom flere av studentene våre ikke har tilgang på instrumentet sitt der de er (orgel, harpe, klaver, slagverk etc) og dermed får de ikke innstudert og øvd til eksamenskonserten, skriver hun.

I alt er det cirka 280 hovedinstrumenteksamener som må gjennomføres på alternativ måte. Dette er individuelle utøvende eksamener. I tilllegg er det ca 80 andre eksamener.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er planene for alternative eksamener foreløpig på skisseplanet og kan ikke presenteres, ifølge Atle Faye, som er teamleder for kommunikasjon.

— Totalt organiserer KHiO 22 ulike studieprogrammer. Ettersom de fleste studieprogrammene uteksaminerer ved avgangsutstillinger og forestillinger, gir det betydelig større utfordringer å finne alternative måter, enn for eksamensavvikling for rent teoretiske studieprogrammer, skriver Faye i en e-post.

OsloMet planlegger

Ved OsloMet planlegges det for at eksamener kan leveres digitalt hjemmefra eller gjennomføres som muntlig eksamen. Eksamener som ikke kan gjennomføres digitalt blir utsatt inntil videre, heter det på OsloMets nettsider.

OsloMet har besluttet at alle skoleeksamener erstattes med hjemmeeksamen frem til påske, får Khrono opplyst onsdag morgen.

OsloMet rapporterte til Kunnskapsdepartementet mandag at universitetet vil forsøke å prioritere tredje års studenters fullføring av utdanningen.

«Omlegging til digitaliserte former er i særklasse prioritert nå både av det pedagogiske personalet, av administrativ studieadministrasjon og kompetansemiljøer innenfor internopplæring», står det i rapporten.

Idrettseksamener legges om

Norges idrettshøgskole bestemte allerede 12. mars at alle ordinære skoleeksamener på campus våren 2020 gjøres om til hjemmeeksamener/alternativ vurderingsform. Det opplyser studiesjef Håkon Solberg.

Han oppplyser at det var planlagt 27 avsluttende skoleeksamener fra uke 13 og ut semesteret.

— Disse blir nå gjennomført på alternativ måte. Det er i tillegg planlagt noen praktisk metodiske eksamener og muntlige eksamener som må gjøres digitalt, opplyser han i en epost.

Begynner neste uke i Østfold

De første skriftlige skoleeksamenene ved Høgskolen i Østfold er i slutten av neste uke, og der jobbes det med en omgjøring fra skoleeksamen til hjemmeeksamen, får Khrono opplyst.

—Vi driver og kartlegger alle eksamener dette semesteret for å ligge i forkant før eksamensperioden starter for fullt. Totalt er det 506 eksamener planlagt våren 2020. 367 ved studiested Halden, og 139 ved Studiested Fredrikstad (17.03 – 01.07), skriver informasjonssjef Tore Petter Engen i en e-post.

Vurderer formalitetene

Ved Høgskolen i Molde jobber de faglige avdelingene på høygir med å vurdere alternative eksamensformer på alle emner, opplyser høgskoledirektør Gerd Marit Langøy i en epost.

«Hjemmeeksamen vil være løsningen på de aller fleste. Vår studiesjef vurderer formalitetene, i samarbeid med vår jurist, blant annet hva som må endres eller avvikes i vår lokale eksamensforskrift. Vi regner med å kunne ha det meste av formaliteter og planer klar i løpet av denne uka», skriver hun og legger til:

«For øvrig er jeg veldig imponert over hvordan våre ansatte så raskt har grepet utfordringen med å legge undervisningen over på digitale flater! »

NMBU jobber med omlegging

Ved NMBU har styret vedtatt en midlertidig forskrift som åpner for at fakultetene kan endre undervisnings- og vurderingsformer til det de finner mest hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart, inkludert digitale hjemmeeksamener, får Khrono opplyst.

Studieavdelingen, IT-seksjonen og Læringssenteret ved NMBU jobber nå med å legge best mulig til rette for dette slik at dette kan skje på en sikker og god måte, både for studenter og emneansvarlige, heter det.

Jobber med å få ut informasjon ved VID

Ved VID vitenskapelige høgskole ønsker de å legge til rette for at alle vårens planlagte eksamener gjennomføres. Totalt er det 64 eksamener som må avvikles på alternative måter eller utsettes.

— Et omfattende arbeid er igangsatt, og omgjøring av eksamener som krever fysisk oppmøte vil skje i de fleste tilfeller. Noen eksamener vil bli utsatt, enten etter nasjonale bestemmelser, eller fordi studentene er kalt tilbake i jobb i helsevesenet. Alternativt fordi det ikke finnes en god/alternativ måte å innfri læringsutbytte, sier Vidar Brundtland Steder, seksjonssjef for kommunikasjon.

Han forteller at studentene vil få informasjon og oppfølging innen 20. mars for eksamener som skal avlegges i mars og april, og innen 30. mars for resten av vårsemesteret.

Tema på møte med departementet

Generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet (UHR), Alf Rasmussen, sier at vårens eksamener er et svært sentralt tema når UHRs ledelse skal møte Kunnskapsdepartementet onsdag morgen, 18.mars.

Dette er det andre møtet de har om håndteringen av situasjonen i universitets- og høgskolesektoren, i tillegg til det digitale møtet som rektorene hadde med statsråd Henrik Asheim 12.mars og dessuten uformell kontakt med departementet.

Eksamen er et av de viktige temaene vi vil ta opp, både når det gjelder fullmakter til å endre eksamensform og nødvendig it-støtte.

Alf Ramussen, gen.sekr. Universitets- og høgskolerådet (UHR)

— Det er også en rekke andre spørsmål som må håndteres, blant annet hva som skjer med masterstudenter som deltar i forskningsprosjekter, ph.d.-studentenes situasjon og gjennomføring av praksis, sier Rasmussen og legger til:

Master- og p.h.d-kandidatenes situasjon skal også drøftes i møte onsdag, opplyser Alf Rasmussen.

— Det er stort trøkk på universitetene og høgskolene nå, og vi prøver så godt vi kan å formidle videre det som er overordnete problemstillinger av felles interesse for institusjonene, sier han.

Arbeidsgruppe etableres

Unit, Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, jobber med å etablere en arbeidsgruppe med fagfolk fra sektoren som arbeider med digital eksamen.

«Siktemålet er å få på plass gode anbefalinger for hvordan virksomhetene kan legge om til nettbaserte eksamener. Unit vil gjøre anbefalingene lett tilgjengelige, og støtte samarbeid og erfaringsutveksling i sektoren», skriver Unit på sin nettside.

(Saken er oppdatert 18/3 kl 10 med at OsloMet har besluttet at alle skoleeksamener erstattes med hjemmeeksamen frem til påske. Videre er saken oppdatert kl 11.30 med informasjon om eksamen ved Høgskolen i Molde. Oppdatert 19/3 kl. 13.15 med informasjon fra VID og kl 13.56 med informasjon fra Politihøgskolen.

Saken er videre oppdatert 25/3 med informasjon om eksamen ved Universitetet i Agder og ved Politihøgskolen

Saken er videre oppdatert 26/3 med ny informasjon om utviklingen ved Universitetet i Stavanger)

Powered by Labrador CMS