Debatt per nyborg

Hva vet vi om utdanning fra Ukraina?

«Vi må vise flyktningene tillit når de skal redegjøre for sin kompetanse. Vi må hjelpe dem videre» skriver Per Nyborg.

— Det var neppe eksamensdokumenter og attester flyktningene tenkte på da bombene falt, skriver Per Nyborg. Han mener ukrainere med utdanning nå må få vurdert og godkjent denne i Norge.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Regjeringen har vedtatt å gi flyktningene fra krigen i Ukraina midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. Dette innebærer også retten til arbeid. Det er bred politisk vilje til å hjelpe flyktningene ut i arbeid.

Hva slags kompetanse har de ukrainske flyktningene? Med det store antallet, må vi regne med at alle deler av befolkningen er representert når det gjelder utdanning og yrke, selv om menn i stridsdyktig alder nå ikke kan reise ut. Hva vet vi om utdanning fra Ukraina og hva slags utdanning kan likestilles med norsk utdanning?

I dag er ikke engang en oversikt over det ukrainske utdanningssystemet tilgjengelig i Norge. Det er det første vi må skaffe oss. For høyere utdanning bør ikke det være vanskelig; Ukraina kom med i Bologna-prosessen i 2005 og har også, som Norge, ratifisert den europeiske Lisboa- konvensjonen om godkjenning av kvalifikasjoner mellom landene.

Konvensjonen åpner dessuten for hurtig og rettferdig vurdering av om flyktninger oppfyller kravene for adgang til høyere utdanning, til videreutdanningsprogrammer eller til yrkesvirksomhet når kvalifikasjonene ikke kan bekreftes gjennom dokumentasjon.

I dag er ikke engang en oversikt over det ukrainske utdanningssystemet tilgjengelig i Norge. Det er det første vi må skaffe oss.

Per Nyborg

På denne bakgrunn bør det være mulig å utarbeide en hurtiggodkjenningsordning for de vanligste ukrainske utdanningsformene. Slike ordninger har Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) tidligere utarbeidet for flere andre land.

Nokut kan også vurdere kvalifikasjoner opp mot norsk fag- og yrkesopplæring. Da vurderes kvalifikasjonenes formelle status i opplæringslandet, opplæringens omfang og nivå, det faglige innhold sammenlignet med gjeldende norske læreplan for det aktuelle faget fra videregående skole.

Blir opplæringen godkjent, betyr det at kvalifikasjonen vurderes som sidestilt med norsk fag- eller svennebrev. I forlengelsen av dette opplegget bør det også være mulig å vurdere om høyere yrkesfaglig utdanning i Ukraina kan sidestilles med norsk fagskole.

En rekke profesjonsutdanninger innenfor høyere utdanning er lovbeskyttet i Norge. Da må de som skal utøve yrket også ha autorisasjon fra norsk myndighet. Erfaringene fra et stort antall tidligere søknader om autorisasjon på grunnlag av utenlandsk utdanning, tilsier at hurtiggodkjenning vil være vanskelig, også fordi det i mange profesjoner kreves norsk språk, ofte også kunnskap om norske samfunnsforhold.

Men for stillinger som utlyses med krav om høyere utdanning, bør grad fra en akkreditert ukrainsk institusjon for høyere utdanning kunne tilfredsstille kravet.

Nokut har stor kompetanse og betydelig erfaring når det gjelder vurdering av utenlandsk utdanning og bør i løpet av kort tid kunne levere en oversikt over det ukrainske utdanningssystemet og de utdanningene som er mest relevante for arbeid i Norge.

Nokut kan også utarbeide en standardisert uttalelse som overfor arbeidsgivere, læresteder og andre kan bekrefte hvilke grader fra Ukraina som vil bli automatisk godkjent, og at de er likestilt med norsk grad.

Det var neppe eksamensdokumenter og attester de tenkte på da bombene falt. Vi må vise flyktningene tillit når de skal redegjøre for sin kompetanse. Vi må hjelpe dem videre.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS