Verden har i dag en erklært klimakrise, taler Høgskulen på Vestlandet-rektor Berit Rokne. Foto: Siri Øverland Eriksen

Utfordre oss som institusjon

Studiestart. Vi lever i en tid der valgene du og jeg tar ikke er tilfeldige for klimaet og jordkloden vi lever på, talte rektor Berit Rokne på studiestart ved Høgskulen på Vestlandet.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjære studenter, både dere som skal starte på studier og dere som skal fortsette med studiene: Velkommen til Høgskulen på Vestlandet (HVL) – Gratulerer med et godt valg!

Og velkommen til alle dere andre; samarbeidspartnere, politikere og kollegaer som deltar på åpningen av det nye studieåret.

Sett dere store ambisjoner og høye mål for dere selv og det faget dere nå skal studere.

Berit Rokne

Å åpne studieåret og ta imot nye studenter er stort og noe av det viktigste en rektor gjør. Dere studenter er vår viktigste ressurs for å oppfylle vårt mandat - å utdanne framtidens yrkesutøvere og bygge samfunnet.

Når du har valgt Høgskulen på Vestlandet kommer du til en utdanningsinstitusjon som har en profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Høgskolen har 5 campus på Vestlandet; i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Høgskolen ble etablert som Høgskulen på Vestlandet i 2017. En nyetablert høgskole, men ikke uten røtter - HVL er en sammenslåing av de tre tidligere høgskolene på Vestlandet; Sogn og Fjordane, Bergen og Stord Haugesund.

Hver og en av disse hadde faglige tradisjoner som nå ivaretas i den nye HVL. Her er tradisjoner fra lærerutdanning siden 1839, jordmorutdanning siden 1861 og ingeniørutdanning siden 1875 - for å nevne noen.

HVL har 16.000 studenter og er en av de største utdanningsinstitusjonene i Norge.

Vi har Norges største grunnskolelærerutdanning og en av landets største sykepleierutdanninger. Årets opptakstall viser at 4585 har takket ja til studieplass hos oss enten på bachelor eller mastergradsnivå.

Vi opplever gode søkertall både til bredden av bachelorutdanninger og til masterutdanningene våre.

I år er også deltidsstudiene våre populære. Det viser at mange av dere ønsker å ta en utdanning ved siden av å være i jobb. Denne trenden er i tråd med den nye kompetansereformen som regjeringen kommer med til våren. Målet med reformen er å legge til rette for et tettere samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning - ikke bare når man starter på en utdanning, men gjennom hele livet. Reformen er et svar på tiden vi lever i, der vi stadig må omstille oss, som følge av digitalisering, automatisering og det grønne skiftet. HVL har en klar og uttalt strategi – innen utdanning og forskning er det tre nøkkelord som er førende:

  • Bærekraft
  • Nyskaping
  • Samspill

For å ta bærekraft først: Verden har i dag en erklært klimakrise.

Denne våren har det vært et ungt klimaopprør i Norge og en rekke land. Unge mennesker har gått til streik for klimaet, og kanskje har du selv deltatt i en slik streik, eller en lignende markering denne våren. Vi lever i en tid der valgene du og jeg tar ikke er tilfeldige for klimaet og jordkloden vi lever på. Våre valg har betydning. Og vi kan alle gjøre en forskjell.

Vi blir stadig oppfordret til å ta flere bærekraftige valg. Dette skjer ofte gjennom ord som flyskam, bilskam og kjøttskam. Professor Kjersti Fløttum skrev nettopp et innlegg i Bergens Tidende om bruk av denne type ord i debatten. Hun hevder at ord ikke er nøytrale og spiller en rolle, også i klimadebatten. Med dette stiller hun spørsmål om ordet «skam» er med på å skape den endringen en ønsker å oppnå. For ordet skam er et sterkt ord som får oss til å kjenne både på mindreverd og kanskje òg mislykkethet. Det vi trenger i møte med klimautfordringene er noen som forklarer oss hvorfor, og som samtidig er med på å peke på løsninger.

Å legge vekt på muligheter og konstruktive løsninger kan være vel så fruktbart, og gjerne bidra til mer klimaengasjement og handling i våre liv. En slik tilnærming har jeg tro på, da tror jeg vi som enkeltpersoner kan og vil gjøre en forskjell. Hva vil vi ved HVL bidra med for et mer bærekraftig samfunn?

Et viktig mål for oss som utdanningsinstitusjon er å legge til rette for forskning og utvikling for et bærekraftig samfunn. Som høgskole tilbyr vi et brett utvalg av yrkesnære utdanninger som samfunnet har behov for. Vi må derfor være en bidragsyter og pådriver til nye bærekraftige løsninger enten det gjelder næringslivet, helsevesenet eller skolene og barnehagene vi utdanner til. Men vi har også et ansvar for å delta i en nasjonal klimadugnad.

Vi som institusjon vil av departementet bli utfordret på at studieprogrammene våre støtter opp om FNs bærekraftsmål:

  • at vi kutter antall flyreiser
  • at vi har et bevisst forhold til klima når det gjelder bygg og infrastruktur, som for eksempel bruken av plast

Dette krever en innsats av dere som studenter og av oss ansatte i fellesskap.

For å utvikle et bærekraftig samfunn er nyskaping nødvendig. Vi vil legge til rette for at dere kan være nyskapende i studiet deres. I år ble to av våre masterstudenter tildelt en million kroner fra Forskningsrådet for å videreutvikle sin idé. Prosjektet handler om hvordan en kan bruke spillteknologi for å få flere elever til å møte på skolen.

Men, du trenger ikke være ingeniørstudent for å drive med nyskaping. De siste årene har flere av våre studenter både på lærer, økonomi og ingeniør nådd opp i Forskningsrådet sin satsing STUD-ENT. Det er ikke uten grunn: Du har et fortrinn med valget du har tatt ved å studere ved HVL. Du får nemlig en fagspesifikk utdanning som gjør det enklere å komme med forslag til nye løsninger eller forbedringer innen faget du utdanner deg til.

Nyskaping etterspørres både i kommune- og spesialisthelsetjenestene, i skoleverket og i barnehagene, og i næringslivet: Vi vil at flere av våre studenter skal bruke kunnskapen dere tilegner dere i studiet til å skape din egen arbeidsplass, eller at du bidrar med nyskaping og bærekraftig omstilling i den jobben du går inn i i offentlig eller privat sektor. Jeg har store forventninger til dere.

Jeg håper at du som ny student vil utfordre oss som institusjon, og også bruke din kreativitet til å lansere nye måter å gjøre ting på. Vi trenger studenter som kommer med forslag til nye måter å tenke og handle på. Og vi ønsker oss kritiske studenter som stiller spørsmål og tenker selvstendige tanker. Det er i dagens samfunn viktig å stille spørsmål til den informasjonen vi presenteres for - vi må være opptatt av kunnskap - og lære å sile ut viktig kunnskap. Vi er opptatt av å videreføre et demokratisk samfunn hvor mennesker og felleskapet har verdi.

Amnesty gjentok i forbindelse med minnemarkering av 22. juli Nordahl Grieg sine ord fra diktet Til ungdommen - «skaper vi menneskeverd skaper vi fred».

Ved å velge Høgskulen på Vestlandet har du valgt en høgskole som er kjent for å ha godt studiemiljø på alle våre fem studiesteder.

Dere vil møte engasjerte og dedikerte fagfolk på campus. HVL har en bredde i fagkompetanse både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Alle disse vil gjøre sitt beste for at dere skal få ta del i kunnskapsutvikling innenfor faget dere skal studere.

Hver av campusene har sine særtrekk og fortrinn, og jeg håper du får bli kjent med flere av høgskolens campuser i løpet av studietiden, selv om du er knyttet til en spesielt.

En geografisk spredt høgskole krever også god samhandling digitalt. Digitalisering i undervisning, både for heltids- og deltidsstudenter, vil det bli mer av framover.

Studietiden ved HVL kan strekke seg over mange år hvis du vil. Uansett fagområde kan du ta alle grader ved HVL, fra bachelor til master og en doktorgrad.

Du kan med andre ord ha en langsiktig studieplanlegging, hvor du også kan veksle mellom våre campus.

Sett dere store ambisjoner og høye mål for dere selv og det faget dere nå skal studere.

Våre 5 campus er godt forankret på Vestlandet og det er vi stolte av. Samtidig vil vi være internasjonale og internasjonalt samarbeid er viktig for oss. Dere som studenter har mange muligheter til å ta deler av utdanningen i utlandet uansett studienivå.

Sjekk gjerne ut allerede nå i starten av studiet hvilke muligheter du har til å reise ut, enten det er i Europa, eller om du vil krysse landegrensene lenger borte.

Da gjenstår det bare for meg å si lykke til med studiene!

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS