International Baccalaureate

IB-elever får ny vurdering av søknaden til høyere utdanning

Elever som gikk ut av International Baccalaureate (IB)-linjer denne våren skal få en ny vurdering av søknaden til høyere utdanning hvis de selv ønsker det, melder Kunnskapsdepartementet.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim utenfor Høyskolen Kristiania under studiestart 2020.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Dette er elever som uforskyldt har havnet i en uheldig situasjon på grunn av måten IBO-systemet har håndtert avlyste eksamener og vitnemål. Derfor vil jeg at de skal få mulighet til å få behandlet søknaden sin til universiteter og høyskoler på nytt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

International Baccalaureate Organization (IBO) bestemte i midten av august å endre måten de beregnet standpunktkarakterer på, etter sterke reaksjoner fra elever, foreldre og myndigheter i hele verden.

IB-elevene fikk utstedt nye vitnemål og det er med disse nye karakterene regjeringen nå åpner for at kan brukes for å få vurdert opptaket på nytt.

— Hvis de ville kommet inn med sitt nye vitnemål i hovedopptaket skal de få tilbud om studieplass. Hvis ikke universitetet eller høyskolen kan tilby studieplass fra i høst, skal disse få en reservert plass ved neste mulige opptak, sier Asheim.

Skal gå i dialog med universitetene og høgskolene

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) har fått i oppdrag om å gå i dialog med institusjonene for å vurdere om de har kapasitet til å ta opp de aktuelle IB-elevene denne høsten.

«Det skal gjelde søkere som nå har fått et nytt gyldig IB-vitnemål utstedt etter ny vurdering fra IBO og som selv ber om en ny vurdering av sin søknad. Dette gjelder også søkere som ikke tidligere har klaget eller allerede har sendt inn ny dokumentasjon», skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Statsråden understreker at dette ikke skal gå på bekostning av andre studenter, som allerede er tatt opp til studier denne høsten.

— Det er viktig å understreke at ingen elever som har fått tildelt en studieplass skal miste den fordi IB-elevene nå kan få en ny behandling av sin søknad, sier Asheim.

Håper flere kan gå i gang med studiene i høst

Stortingsrepresentant Turid Kristensen (H) er en av dem som har engasjert seg i saken til IB-elevene.

Hun er glad for at løsningen som hun lenge har håpet skulle komme, nå er på plass.

Stortingsrepresentant Turid Kristensen (H) er glad for at en løsning endelig er på plass.

— Jeg er veldig glad for at det blir opprettet kontakt med institusjonene, for det er viktig at de nå raskt blir gjort kjent med det departementet har kommet frem til. Jeg er også veldig glad for at dette omfatter alle elevene, også de som ikke har klagd på vedtaket. Denne løsningen sikrer likebehandling for alle IB-elevene, sier Kristensen til Khrono. Hun legger til:

— Jeg håper at de som vil gå i gang med studiene i høst, nå får muligheten til det.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Nina Sandberg, mener regjeringen har funnet en «halvveis løsning».

— Tilbud om å vente først i køen, fordi andre har fått en studieplass du er kvalifisert til, er en dårlig erstatning.

Kunnskapsdepartementet må løse problemet, i stedet for å skyve utfordringen ned på hvert enkelt studiested, mener Sandberg.

— Etter min vurdering tilsier denne ekstraordinære situasjonen at departementet sørger for den fleksibiliteten som trengs for at IB-elevene får en rettferdig behandling: En reell mulighet for å tas opp på studiene som deres faktiske prestasjoner gir grunnlag for.

Mener problemet ikke er løst

Men flere mener problemet fortsatt ikke er løst selv etter at IBO endret karaktersettingen.

IBO har gitt elevene gi nye standpunktkarakterer basert på elevenes skoleoppgaver (Internal Assesment) og forespeilede karakterer (Predicted Grades).

De nye karakterene er Den vil bli lik elevens karakter i skoleoppgaver (IA) i det faget, dersom den forespeilede karakteren (PG) var satt en karakter under, høyere eller lik.

Trond Lossius, som er far til Alexander Linde Lossius, en av de uteksaminerte IB-elevene i år, mener IBOs nye beregning fortsatt er problematisk.

Lossius mener at det fortsatt er algoritmen som har fastsatt karakter for flere, og at IBO nå i større grad vektlegger karakteren på skoleoppgavene – såkalt Internal Assessment.

— Det har også sine problemer. Vanligvis står disse oppgavene bare for en liten del av vurderingsgrunnlaget, og den skal bare teste deler av pensum. Dette fører til en skjevhet, og er ikke representativt, sa Lossius til Khrono i midten av august.

Han mener at Datatilsynets spørsmål i saken fortsatt ikke er løst og at Kunnskapsdepartementet og Samordna opptak må gjøre som i Skottland, nemlig vurdere elevene basert på deres forespeilede karakterer.

— KD kunne ikke gjort noe annerledes

Stortingsrepresentant Kristensen har forståelse for at flere enda ikke er fornøyde.

— Jeg kan godt forstå at man mener at en vekting av forespeilede karakterer og karakterer på skoleoppgaver ville gitt et riktigst mulig bilde av kunnskapsnivået til elevene. IBO har likevel nå fjernet den største urettferdigheten i beregningen, nemlig algoritmen. Men jeg ser fortsatt at det er press på IBO, sier Kristensen.

Hun er derfor spent på om det er mulig å få til en ytterligere bedring.

— Dette er komplisert juss som Datatilsynet må få vurdert ferdig. Likevel ser jeg ikke at KD kunne ha gjort noe annerledes nå, ettersom IBO har utstedt nye offisielle vitnemål.

Powered by Labrador CMS