høring

— Ikke skap en kunstig motsetning mellom teori og praksis

Torsdag var det maratonhøringer i Stortinget om høyere utdanning. Der fikk regjeringens beskrivelse av «akademisering» av profesjonsutdanningene gjennomgå.

Arbeidslivsorganisasjonene holder innlegg for utdanningspolitikerne på Stortinget. F.v.: Thomas Sandvik og Ingvild Nordang i Norsk Tjenestemannslag, Guro Lind i Forskerforbundet og Julie Lødrup i LO
Publisert Oppdatert

I høringssal 2 i komitéhuset på Stortinget er det torsdag stor trafikk med folk fra kunnskapssektoren. Først er det åpen høring om opptaksmeldingen, der regjeringen har foreslått store endringer i opptakssystemet. 

Fakta

Dette foreslår regjeringen i profesjonsmeldingen:

 •  Nye krav til fagmiljøene rundt masterutdanninger i progresjonsfagene: Førstelektor og dosenter uten forskningskvalifikasjoner og personer i delte stillinger skal telle med i kravet om 50 prosent førstekompetanse.
 • Ny forskrift: Regjeringen har allerede sendt ut på høring ny forskrift om dosentstigen, der det ikke skal stilles krav om forskning for opprykk til førstelektor og videre til dosent.
 • Regjeringen etablerer en ny integrert PPU-master på to år. 
 • Studentenes praksis økes ikke, men regjeringen vil gjøre den bedre og koble den tettere på teoriundervisningen.
 • Regjeringen tar bort karakterkravet på sykepleierutdanningene. Dette får flertall på stortinget.
 • Regjeringen vil åpne for dispensasjon for karakterkrav fra grunnskolelærerutdanninger.
 • Regjeringen vil si ja til forsøk som Nord universitet har søkt om på Nesna der man vil utdanne trinn 1—10 lærere.

Deretter skal folk si sin mening om stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene, i et forsøk på å påvirke politikerne. 

Leder Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon deltar på begge.

— Jeg har tre minutter. Så da er det å skrive et nøye planlagt innlegg med maks 420 ord, hvis ikke vet du at det går over tiden, sier hun, mens hun forbereder seg til å snakke til Stortingets utdanningskomite om profesjonsmeldingen.

— Egentlig er grensen 450 ord, men det er veldig mange lang ord som «utdanningskvalitet» og «profesjonsutdanning», som tar lengre tid å si, legger hun til.

Gisle Fuhr i Norsk studentorganisasjon tar et bilde av leder Oline Sæther (t.v.) og påtroppende leder Kaja Hovdenak før dagens andre høring skal starte.

I den første høringen deltar 19 organisasjoner, i den andre 27. Mange er med på begge. Her er studentorganisasjoner, fagforeninger og andre interesseorganisasjoner. 

Khrono er til stede under deler av høringen om profesjonsmeldingen. I den foreslår  regjeringen blant annet å senke kravene til forskningskompetanse hos ansatte ved masterprogrammer. 

Den vil også ta bort karakterkravet på sykepleierutdanningen og gjøre veien til læreryrket kortere, blant annet ved å innføre en ny toåring praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for personer med relevant bachelorgrad.

Fakta

Dette foreslår regjeringen i opptaksmeldingen

 • Avvikle tilleggspoeng for språkfag i videregående skole (i dag kan få totalt 4 til sammen)
 • Avvikle tilleggspoeng for alder (du kan i dag få maks 8 poeng, 2 poeng hvert år fra året du fyller 20 år).
 • Avvikle tilleggspoeng for folkehøgskole, fullført studium ved universitet og høgskole eller fagskole (I dag: maks 2 poeng totalt for disse + militærtjeneste/siviltjeneste )
 • Avvikle kjønnspoeng (i dag maks to poeng). Skal byttes ut med kjønnskvoter.
 • Beholde poeng for realfag i videregående skole (men gå fra maks 4 til maks 2)
 • Beholde poeng militær førstegangstjeneste/siviltjeneste (men gå fra 2 til 1 poeng)
 • Beholde førstegangsvitnemålskvoten, men gjøre den større
 • Ikke innføre opptaksprøve
 • Det skal fortsatt være mulig å forberede karakterer fra videregående skole og ta opp nye fag
 • Avvikle særskilte karakterkrav for sykepleierutdanningene (karakter 3 i norsk og matematikk)
 • Beholde særskilte kakrakterkrav på lærerutdanningene (enten 35 skolepoeng og minimum karakteren 4 i fellesfaget matematikk og 3 i norsk eller 40 skolepoeng og minimum 3 i fellesfaget matematikk og 3 i norsk.)

Ikke enige i «akademisering» 

I høringen får blant annet statsråd Oddmund Hoels beskrivelse av «akademisering» av profesjonsutdanningene gjennomgå.

Leder Guro Lind i Forskerforbundet åpner sitt innlegg med å si:

— For det første: Ikke skap en kunstig motsetning mellom teori og praksis.

Hun sier teori og praksis spiller på lag, og styrker hverandre gjennom utdanningsløpet.

— I meldingen beskrives en uheldig såkalt akademisering av profesjonsutdanningene. Og den går så langt som å redusere betydningen av den forskningsbaserte kunnskapen. Men vi får ikke bedre lærere eller sykepleiere av å svekke den akademiske opplæringen.

— Å svekke dette, vil være å svekke studentenes kompetanse ved endt utdanning, sier fagforeningslederen.

Hun mener regjeringen må legge to forslag i skuffen. Det ene er forslaget om å fjerne krav til førstelektorers og dosenters forskningskompetanse. Det andre er at den vil fjerne muligheten til å søke opprykk fra universitets- og høgskolelektor til førsteamanuensis.

— Kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen 

Stine Grønvold i Universitets- og høgskolerådet, som representerer alle de 32 akkrediterte universitetene og høgskolene i Norge, sier litt tidligere:

— Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av at dagens profesjonsutdanninger er for akademiske og teoritunge, og opplever at det er en lite treffende situasjonsforståelse. Vi etterlyser et bedre kunnskapsgrunnlag for situasjonsbeskrivelsen.

Hun legger til:

 — Dagens profesjonsutdanninger er mer akademiske og forskningsbaserte enn for 30 år siden, og dette har vært en ønsket og nødvendig utvikling. Men dagens profesjonsutdanninger er også profesjonsrettede, og det er et stort fokus på gode koblinger til praksisfeltet.

Leder Helle Christin Nyhuus i Norsk Lektorlag istemmer:

— Nivåsenking og «lightversjoner» av utdanningene er ikke veien å gå. Vi advarer mot det vi ser som regjeringens grep, som kan vri oss til et forsterket narrativ om at akademiske krav i utdanningene våre ikke er et gode.

Abid Raja (V) i Stortingets utdanningskomite under høringen.

NTL:— Mer «spenn»

Til politikerne sier Guro Lind at regjeringen nok en gang kommer med nye oppgaver og forventninger til universitetene, uten at det følges opp med ressurser. 

Hun viser til en undersøkelse som sier at vitenskapelig ansatte i snitt jobber 46 timer i uka.

— Listene over oppgaver blir stadig lengre. Når dere ber institusjonene effektivisere administrasjonen, betyr det at forskere og undervisere må gjøre enda flere oppgaver selv. Og når dere ber om tettere studentoppfølging, mer midler fra EU og mer formidling og bedre samarbeid med næringslivet, så er det akkurat de samme vitenskapelige ansatte som skal løse disse oppgavene.

Thomas Sandvik, forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag (NTL), minner om nedskjæringene som skjer i sektoren for tiden. 

— Det er begrenset med ressurser i sektoren. Skal vi gjøre mer av én ting, må vi gjøre mindre av en annen.

Han viser til den såkalte tillitsreformen i offentlig sektor.

— At Stortinget skal bestemme hva institusjonene skal gjøre, og så skal institusjonene bestemme hva de ikke skal gjøre, var kanskje ikke det man mente med tillit. Det oppleves som det motsatte av tilliit. Så vårt svar er dessverre enkelt og greit: Mer «spenn».

Avbryter midt i en setning 

— La meg bare berømme skolefolk for at dere er godt innenfor tiden, sier komitéleder Hege Bae Nyholt (R) litt tidligere, etter at skoleorganisasjonene har holdt sine innlegg på tre minutter. 

Senere ser hun seg nødt til å kutte av en LO-representant midt i en setning.

I pausen, etter det første innlegget sitt, forbereder Guro Lind seg til å holde et nytt innlegg for politikerne. Men denne gang som representant for hovedsammenslutningen Unio, som Forskerforbundet er en del av.

— Jeg er jo imponert over politikerne, som sitter her og blir beskutt med «treminuttere» dagen lang. Det skal jo litt til å ta inn alt sammen, sier hun til Khrono.

Guro Lind forbereder seg til dagens andre innlegg.

Hun avslutter: 

— Men jeg håper virkelig at de akkurat på profesjonsmeldingen lytter litt ekstra. For det er så viktig. Det er så alvorlig det skiftet vi har sett, der det er litt skepsis til den forskningsbaserte kunnskapen. For det er det som er bærebjelken i samfunnet vårt. Så jeg håper de er litt ekstra våkne i dag.

Powered by Labrador CMS