sykemeldt student

Ingen konkrete svar fra Røe Isaksen i sak om syk student

Arbeids- og sosialministeren har ingen konkrete svar til Thomas Hellevang. Ruth Grung (Ap) er svært skuffet.

Thomas Hellevang har vært syk i snart et år. Fremdeles er han til utredning for å finne ut hva magesmertene skyldes. Han hadde ikke regnet med at han også skulle miste all inntekt.

— Som statsråd har jeg ikke anledning til å gå konkret inn i saken representanten Grung beskriver.

Det heter det i svaret fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Ruth Grung (Ap) tok opp saken til Thomas Hellevang i et skriftlig spørsmål til statsråden: Hellevang ble syk da han var på jobb i Afrika, og det viste seg at han heller ikke var frisk nok til å studere. Etter å ha studert ett semester måtte han kaste inn håndkledet, men fordi han da nettopp hadde vært student, og ikke arbeidstaker, mistet han retten til sykepenger.

— Nav sender meg til Lånekassen, og Lånekassen til Nav, har Hellevang tidligere sagt til Khrono.

Grung stilte spørsmål ved hva statsråden ville gjøre for personer som faller mellom alle stoler, slik Hellevang gjør. Nå er hun skuffet over svaret.

Håpte på tydelig svar

— Svært skuffende, sier Ruth Grung (Ap).

— Dette var svært skuffende. Jeg har hatt positive erfaringer med Røe Isaksen som en statsråd som tar tak i utfordringer eller problemstillinger som vi som ombud for folket tar opp. Nav skulle være en dør inn for nettopp å gi helhetlige og relevante støttetiltak slik at folk kom raskt tilbake i arbeid, utdanning eller fikk best mulig livskvalitet med den helsen de har. Thomas Hellevang er et klassisk eksempel på at det ikke er tilfelle, skriver Grung i en epost til Khrono.

Da hun hadde sendt inn spørsmålet, sa hun at hun håpte Røe Isakensen ville være så tydelig som man kan som statsråd, slik at Hellevang kunne bruke svaret videre. Saken hans ligger nå fire steder i Nav-systemet, og den lokale saksbehandleren har ikke tilgang til alt.

— Er dette et svar Hellevang kan bruke til noe?

— Svaret hjelper ikke han direkte, men han kan ettersende svaret fra statsråden til de ulike klageinstansene slik at de ser at det er løftet på høyeste nivå. Offentlig oppmerksomhet bidrar ofte til at saker blir raskere og godt håndtert. Men det er ikke slik systemet skal fungere. Dette er en systemfeil som jeg forventer at Arbeiderpartiet tar tak i etter valget, sier Grung.

Hun har samarbeidet med Røe Isaksens partifelle Ove Trellevik om Hellevangs sak. De representerer begge Hordaland på Stortinget, og Grung sa at hun har god erfaring med å samarbeide med posisjonen.

Grung: Selvmotsigende

I svaret skriver statsråden at det er etatens ansvar å sørge for at den enkelte bruker opplever å møte en koordinert tjeneste.

— Det arbeides derfor mye med å utvikle gode systemer for dette, både for forvaltningens ansatte og den enkelte bruker.Uten å kjenne denne spesifikke saken, er det lett å forstå at enkelte brukere kan oppleve å falle mellom stoler og at forvaltningen ikke makter å opptre helhetlig overfor alle. Det er en utfordring som Arbeids- og velferdsetaten nå har forsterket oppmerksomhet på, og som departementet følger opp i styringsdialogen, heter det, og Røe Isaksen viser til klageadgangen man som innbygger har.

— Direkte selvmotsigende, sier Grung.

— Hvordan skal Nav lokalt eller regionalt gi koordinerte tjenester og veiledning når de ikke har myndighet til det? Røe Isaksens svar beskriver bare status quo og ingen vilje til å se at dagens system ikke klarer å håndtere personer med mer sammensatte problemstillinger.

Hellevang har mistet legeattesten han trenger for å kunne arbeide til sjøs eller offshore. Siden han ikke vet noe om når han får inn penger neste gang, bor han for tiden hjemme hos moren sin.

Powered by Labrador CMS