nesna

Ingen planer om et lovet  senter på Nesna: — Det er liv på Nesna, sier Hoel

Senterpartiet i Nordland er ikke fornøyde med uttalelsen fra partikollega Oddmund Hoel. Nord-rektor Hanne Solheim Hansen tar beskjeden fra statsråden til etterretning.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel, kommer med dårlige nyheter til de som hadde håpet på et nytt utdanningssenter på Nesna.

Nordland fylkesting har etterlyst framdrift på Nesna. Forrige uke adresserte de Nord universitet, og ba om at arbeidet med å etablere et nasjonalt senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning ble prioritert.

De stilte også spørsmål ved at en søknad om å få etablere en forsøksordning med grunnskolelærerutdanning 1.—10. trinn, foreløpig ikke er sendt til Kunnskapsdepartementet (KD).

I Hurdalsplattformen, samarbeidsplattformen til regjeringen, står det:
«Regjeringen vil:  Reetablere ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskule- og barnehagelærarutdanning og greie ut kva for andre studie- og utdanningstilbod som kan lokaliserast til Campus Nesna. Vidare vil regjeringa leggje til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli eit senter for desentralisert og distriktsretta utdanning og forsking. Prosessen skal starte vinteren 2022»

Til tross for regjeringens lovnader så foreligger det ikke noen planer om å iverksette arbeidet med et nasjonalt senter på Nesna. 

Det bekrefter forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til Khrono.

— Heier på ambisjonen

Tidligere denne uken uttalte kommunikasjonssjef ved Nord universitet, Andreas Førde, at universitetet ikke hadde fått noe «senteroppdrag» fra Kunnskapsdepartementet.

Kommunikasjonssjef ved Nord universitet, Andreas Førde, hadde håpet at Kunnskapsdepartementet ville ta tak i senterplanene på Nesna.

— Et nasjonalt senter vil uansett være et godt supplement til universitets sin aktivitet, og vi håper at Kunnskapsdepartementet vil sette utviklingsarbeidet i gang fort, sa Førde.

Fakta

Regjeringens satsing på desentralisert utdanning

  • Den sittende regjeringen har med Senterpartiet i spissen flere ganger uttalt at de satser hardt på desentralisert utdanning, fleksible utdanningstilbud og utdanning nært folk.
  • I fjor sommer tildelte regjeringen blant annet 200 millioner til fleksible utdanningstilbud nært folk.
  • I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil stille tydeligere nasjonale krav til universiteter og høgskoler om regionalt nærvær for å styrke det desentraliserte tilbudet og møte regionale kompetansebehov.
  • Det står også at de skal lansere en reform for desentralisert utdanning, blant annet gjennom lokale utdanningssenter som i hovedsak skal eies av fylkene eller har sammarbeidsavtaler med eksisterende institusjoner.

Kilde: Khrono og Hurdalsplattformen

Etter å ha blitt forelagt Førdes uttalelse, meldte gruppeleder for Senterpartiet i Nordland fylkeskommune, Kim André Haugan Schei, tilbake at han synes det er bra at Nord universitet poengterer at et nasjonalt senter vil være et godt supplement til eksisterende aktivitet.

Han la til at fylkestinget håper Kunnskapsdepartementet setter i gang utviklingsarbeidet så snart som mulig.

— Alle gode krefter må dra i samme retning skal vi komme i mål med dette, som vil bli av stor betydning for både Nordland, Nord-Norge og resten av landet, skrev Senterparti-politikeren i en e-post til Khrono.

Hoel: — Ingen planer

Så kom den nedslående beskjeden fra Oddmund Hoel. Til Khrono meldte nemlig statsråden dette:

— Per i dag har vi ingen planer om å ta ytterligere grep for å realisere et senter.

Hoel presiserte at regjeringens øverste prioritet har vært, og fortsatt er, å få gjenreist Nesna som studiested.

— Nord universitet gjør en god jobb med å revitalisere og videreutvikle Nesna som studiested, og de har spennende planer fremover. For regjeringen er det viktigste å sikre et levende campus på Nesna.

— Hvorfor vil dere ikke lenger realisere planene om det nasjonale senteret?

— Vi følger med på utviklingsarbeidet på Nesna og vil se hva som er det viktigste for at det skal være aktivitet og studenter der fremover. Vi har per nå ikke tiltak på plass for oppfølging av punktet i Hurdalsplattformen, svarer Hoel.

— Ville ikke et nasjonalt senter på Nesna bidra til å blåse liv i studiestedet igjen?

— Det er liv på Nesna! Under Senterpartiets første år i regjering fikk vi gjenopprettet lærerutdanning. Det er viktig over hele Norge, men særlig i Nord-Norge. Vi trenger flere lærere og det er viktig at de utdannes lokalt, kommer det fra statsråden.

— Stiller meg uforstående

Etableringen av det nevnte senteret, ser dermed ut til å la vente på seg.

Kim André Haugan Schei liker ikke det han får høre når Khrono forteller ham om Oddmund Hoels uttalelse om senteret.

— Jeg stiller meg noe uforstående til statsrådens uttalelse om at det ikke er planer om ytterligere grep for en realisering av senteret.

— Hurdalsplattformen er tydelig på hvilke framtidsplaner regjeringen har om Nesna, og det er i Nordland fylkesting en stor forventning om at regjeringen følger opp det som ligger i Hurdalsplattformen, sier Schei.

Nord-rektor Hanne Solheim Hansen, reagerer slik på statsrådens melding:

— Vi tar til etterretning at Oddmund Hoel ikke har ambisjoner om å jobbe med etableringen av et slikt senter, som regjeringen selv lanserte i Hurdalsplattformen. Vi vet at det er forventninger til et senter både lokalt og regionalt, men må ta til etterretning at regjeringen ikke har videre planer om å etablere dette.

Nord-rektor Hanne Solheim Hansen tar meldingen fra Hoel til etterretning.

Videre påpeker rektoren at Nord universitet, i forbindelse med at styret vedtok å starte opp igjen grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen på Nesna, understreket overfor Kunnskapsdepartementet at de gjerne ville ha et eget utviklingsprosjekt for videre utvikling på Nesna.

— Samtidig var vi tydelige på at det ikke lå i mandatet at vi skulle utrede et nasjonalt senter. Nord har i hele denne prosessen sagt at dette ligger utenfor vårt mandat, sier rektoren.

På spørsmål fra Khrono om det finnes noe alternativ til det nasjonale senteret, svarer Oddmund Hoel at regjeringen kommer til å fortsette satsingen på fleksibel og desentralisert høyere utdanning.

— Det er grunnleggende for å sikre utdanning av arbeidskraften vi trenger i Norge fremover. Vi ser at det gjøres et godt arbeid lokalt og i Nord Universitet for å utvikle Nesna som studiested, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Powered by Labrador CMS