korona

Ingen skoleeksamen ved NTNU til våren

— Det kan gjøres unntak fra regelen i helt spesielle tilfeller. Terskelen for å innvilge unntak vil være høy, melder NTNU.

Prøving av praktiske ferdigheter, hvor det er nødvendig med fysisk oppmøte, kan gjennomføres hvis det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn, informerer NTNU i en melding som ble lagt ut på Innsida torsdag morgen.
Prøving av praktiske ferdigheter, hvor det er nødvendig med fysisk oppmøte, kan gjennomføres hvis det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn, informerer NTNU i en melding som ble lagt ut på Innsida torsdag morgen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

For å sikre at vårens eksamener blir forutsigbare både for studenter og faglærere, har rektor bestemt at det ikke vil bli avholdt skriftlig eksamen med tilsyn (skoleeksamen) i vårsemesteret 2021.

Det skriver NTNU på Innsida torsdag morgen.

— Bestemmelsen er endelig

— Emner som har denne vurderingsformen må endre vurderingsform slik at studentene prøves på annen måte. Denne bestemmelsen er endelig. Det betyr at det ikke vil være mulig å endre tilbake til skriftlig eksamen med tilsyn selv om smittesituasjonen utover i vårsemesteret skulle bedre seg, står det videre i meldingen.

Universitetsavisa meldte om dette allerede onsdag, men da ville ikke prorektor for utdanning, Marit Reitan, bekrefte informasjonen.

Gjør det for å skape forutsigbarhet

Nå forklarer prorektoren at en stor del av årsaken til beslutningen, er å unngå usikkerheten som mange har opplevd rundt eksamensavviklingen denne høsten.

— Alle signalene universitetet har fått om smittesituasjonen tilsier at rammevilkårene vil bli de samme som for høsten, altså 2-metersregel på eksamen.Det betyr en vesentlig reduksjon i kapasiteten på eksamenslokalene. Vi regner dessuten med at smittesituasjonen vil være uforutsigbar frem til en vaksine er distribuert – et godt stykke inn i 2021, skriver Reitan i en e-post. Hun legger til:

— I høst ble situasjonen belastende for både studenter og ansatte, da eksamen måtte legges om sent i semesteret. Vi kan ikke risikere at vi kommer i en slik situasjon igjen.

Reitan forklarer at en annen grunn til at de går til dette skrittet såpass tidlig, er at mange av emnene i 2020 ganske brått måtte gå over til bestått/ikke bestått etter omlegging til hjemmeeksamen.

— Når man allerede nå vet at det ikke blir skoleeksamen våren 2021, kan fagmiljøene velge å legge om til alternative vurderingsformer, som gjør det mulig å gi bokstavkarakter. Til våren oppfordrer vi fagmiljøene til å bruke bokstavkarakter for alle emner som normalt har bokstavkarakter, så langt det er mulig, skriver Reitan.

Fakultetene bestemmer

I meldingen som ble lagt ut på Innsida torsdag morgen, står det blant annet følgende:

«Eksamen kan gjøres om til hjemmeeksamen med samme lengde – eller kortere – som skoleeksamen skulle hatt, eller emnet kan få en annen vurderingsform, eksempelvis mappevurdering, muntlig, semesteroppgave, prosjektoppgave eller annet. Det er fakultetene som bestemmer eksamensform for det enkelte emne.»

Og videre:

«Prøving av praktiske ferdigheter, hvor det er nødvendig med fysisk oppmøte, kan gjennomføres hvis det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn. Muntlig eksamen kan gjennomføres med fysisk oppmøte hvis smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig. Alternativt kan muntlig eksamen arrangeres digitalt.»

Høy terskel for unntak

Det informeres ellers om at fakultetene har frist til 15. februar for å melde inn vurderingsform.

— Det kan gjøres unntak fra regelen om ingen skriftlig eksamen med tilsyn i helt spesielle tilfeller. Unntak besluttes av rektor. Terskelen for å innvilge unntak vil være høy, presiseres det avslutningsvis i meldingen.

(Saken er oppdatert kl 19.27 den 20.11 med kommentarer fra prorektor Marit Reitan)

Powered by Labrador CMS