parkering

Innfører p-avgift på campus. Usolidarisk, mener fagforening

Universitetet i Stavanger innfører p-avgift for ansatte og studenter i løpet av våren. Fagforeningene mener 50 kroner per dag er for dyrt.

Ikke fullt akkurat her, men en av grunnene til at Universitetet i Stavanger innfører p-avgift, er at antall plasser er redusert og presset på de som er igjen er stort.
Ikke fullt akkurat her, men en av grunnene til at Universitetet i Stavanger innfører p-avgift, er at antall plasser er redusert og presset på de som er igjen er stort.
Publisert

Universitetet i Stavanger (UiS) innfører avgiftsparkering på campus i løpet av våren. Det har ført til protester fra ansatte og studenter. De mener avgiften er for høy og burde vært behovsprøvd.

Prisen vil være per time, men med en makspris for ansatte og studenter på 50 kroner per dag. På kveldene og i helger blir det gratis for ansatte og studenter, og eksterne gjester vil få egne satser, går det fram av en orientering på universitetets nettsider.

«Usolidarisk»

— Medlemmene opplever at innføring av betalingsparkering er usolidarisk og kommer til å ramme ulikt for grupper av ansatte. Mange opplever at de som er avhengig av bil blir straffet, uttaler Norsk Tjenestemannslag (NTL), ifølge referatet fra siste møte i sentralt IDF, informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte mellom fagforeningene og universitetsledelsen.

Akademikerne mener det er grunn til å tro at UiS ikke lenger vil være en like attraktiv arbeidsplass når betalingsparkering innføres, all den tid det ikke er alle som kan eller har anledning til å bruke kollektivtransport.

— Vi vil ha studentene på campus, men innføring av parkeringsavgift kan føre til at de ikke kommer på campus, heter det fra Akademikerne.

Forskerforbundet peker på at 11.000 kroner per år, som vil være prisen om man parkerer på campus hver arbeidsdag i 11 måneder, er for høy.

Felles for alle fagforeningene er at de etterlyser differensierte avgifter basert på ulike kriterier som for eksempel reisetid, lønn og andre behov.

Har snudd om avgift

Ansatterepresentant i universitetsstyret, Ketil Fred Hansen, reagerte på innføringen av en fast p-avgift allerede i september, da styret behandlet universitetets klimaplan.

Nå synes han det er greit at avgiften innføres.

— Det stemmer at jeg mente at parkeringsavgiften burde være behovsprøvd. Det er tross alt forskjell på å bo på Klepp (25 km unna campus, red.mrk) og å bo 5 kilometer fra campus. Men jeg har forstått at dette blir et for vanskelig system, sier han.

Hansen påpeker at det er et godt kollektivtilbud til campus på Ullandhaug, som ligger cirka 6 kilometer fra Stavanger sentrum.

— Jeg synes faktisk ikke det er en menneskerett å kjøre bil. Det mest sjokkerende er at det er denne saken som opptar studentene mest. Det sier mye om livet vi har vent oss til, sier han.

Ønsker gratistid

Studentleder Joakim R. Ramsland sier derimot at studentene i utgangspunktet er positive til innføring av betalingsparkering, men at de har noen ønsker. Blant annet ber Studentparlamentet om 3 timer gratis parkeringstid og muligheten for rabatter for de som parkerer ofte. De mener også at det burde være hensyn til folk med spesielle behov.

— Vi er jo i en region der man kjører mye bil, påpeker Ramsland.

Rektor Klaus Mohn orienterte universitetsstyret om innføringen av betaling for parkering på styremøtet 26. januar.

— De tillitsvalgte og organisasjonene deres har langt på vei prinsipiell forståelse for saken, men tar til orde for et mer kriteriebasert system og et lavere prisnivå. Vi ser nok en gang gjennom innspillene i møtet, og orienterer sentralt IDF-utvalg om endelig utfall før implementering senere i vår, sa Mohn.

Skal bli grønnere

Bakgrunnen for innføringen av parkeringsavgift er den vedtatte campusutviklingsplanen for UiS, der et mål er å ha flere grønne områder og mer biodiversitet. Universitetet skal også bidra til internasjonale og nasjonale mål om klimakutt og naturbevaring, heter det.

UiS-ledelsen viser videre til at regionens mål gjennom Bymiljøpakken er nullvekst i biltrafikken. Det skal oppnås ved at flere reiser kollektivt, sykler og går. 

Bakteppet er også at antall parkeringsplasser er redusert på grunn av flere utbyggingsprosjekter. Antall plasser er redusert fra cirka 1500 til 1200, fordelt på 1900 ansatte og cirka 12.000 studenter. Resultatet er mangel på plasser, og når nye Stavanger Universitetssykehus åpner i vil presset bli enda større, heter det.

Å bruke penger på flere plasser er ikke aktuelt, i og med at UiS er inne i en omstillingsprosess med budsjettkutt, påpeker ledelsen.

Flere innfører avgift

UiS-ledelsen viser også til at stadig flere universiteter og høgskoler innfører betalt parkering.

Ved UiT Norges arktiske universitet vedtok styret allerede i 2014 å innføre avgiftsparkering for ansatte og studenter ved campus i Breivika i Tromsø. Dette som en oppfølging av en handlingsplan vedtatt i 2010, der målet var å få studenter og ansatte over til miljøvennlige transportmåter. Fra 1. september 2015 ble det innført parkeringsavgift for alle, og i 2018 også avgift for lading.

I 2016 vedtok Universitetet i Agder å innføre betalt parkering på campus i Kristiansand og Grimstad, men med en beskjeden avgift. Ansatte og studenter kan parkere inntil 14 timer for 10 kroner ved å laste ned en app.

P-press i Kristiansand

Presset på plassene er imidlertid stort, særlig i Kristiansand, og økning av parkeringsavgiften vurderes.

— Jeg har fått en rekke henvendelser om parkeringsutfordringene. Vi er nødt til å se på ulike tiltak som kan få ned bilbruken til campus, herunder om parkeringsavgiften skal økes, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen i en nyhetssak på uia.no med tittel «Må du ta bil til campus?»

Ved Universitetet i Oslo er p-avgift for ansatte og studenter ennå ikke innført, men planen er at det skal skje i løpet av året.

OsloMet har ingen parkeringsplasser verken for ansatte eller studenter ved campus i Pilestredet, med mindre man har gyldig HC-bevis. På campus Kjeller i Lillestrøm kommune er det derimot 280 gratis parkeringsplasser for ansatte og studenter ute og ytterligere 80 plasser for ansatte i parkeringskjeller.

Powered by Labrador CMS