Rektor Kathrine Skretting og prosjektleder Jørgen Klein overleverte universitetssøknaden til Nokuts tilsynsdirektør Øystein Lund før jul i fjor. På styremøtet onsdag skal Skretting orientere om hvordan det går med universitetsakkrediteringen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Rektorlønn og midler utenfor rammen på styremøte i Innlandet

Direkte. Styret ved Høgskolen i Innlandet skal vurdere lønnen til rektor Kathrine Skretting og diskutere hvor mye de vil be om utenom budsjettrammen i 2021. Følge møtet direkte her fra kl 10.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Følg møtet direkte fra klokken 10.00 nederst i saken.)

Høgskolen i Innlandet hadde besøk av Nokuts sakkyndige komité mandag og tirsdag og onsdag er det styremøte på Lillehammer. Der skal styret få en orientering om hvordan det går med universitetsakkrediteringen.

Les også: På besøk for å vurdere om Innlandet kan bli universitet

Bak lukkede dører skal styret vedta om rektor Kathrine Skretting skal få lønnspålegg. Lønnen hennes i fjor var på 1.290.000 kroner.

Les også: Bovim i lønnstoppen blant rektorene

Styret skal også diskutere hvor mye det skal be om i bevilgninger utenom rammen i 2021 og de påfølgende to årene. Blant annet foreslår Skretting at høgskolen skal be om 40 nye rekrutteringsstillinger, noe som vil koste 50,8 millioner kroner hvert år i perioden 2021-23.

Rektor vil også at styret skal be om økt grunnbevilgning på 141 millioner for hvert av de tre årene.

Nei til Konfutse

I en referatsak som legges fram for styret står det at Høgskolen i Innlandet ikke er interessert i å delta i etablering av et Confucius-institutt.

«Høgskolens nåværende politikk ligger i å samarbeide med kinesiske universiteter og høgskoler der det er faglig interessant, men vi ikke er innstilt på å delta i etablering av et nytt Confusiusinstitutt i vår region», heter det.

Les også: Seier nei til Konfutse - vil ikke risikere den akademiske fridomen

Dagsorden for styremøtet:

Vedtakssaker:

 • Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 25.09.2019
 • Oppfølging av sak HS 2019/24 - Senter for livslang læring
 • Lønnsvurdering rektor (unntatt offentlighet)
 • Mandat for studentombud
 • Møteplan 2020 for styret ved Høgskolen i Innlandet

Diskusjonssaker:

 • Budsjettforslag HINN 2021 - utenfor rammen

Orienteringssaker:

 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2019
 • Lokale lønnsforhandlinger 2019
 • Muntlig orientering: Status universitetsakkreditering

Referatsaker:

 • Protokoll Høgskolestyret 13.06.2019
 • Protokoll Høgskolestyret 01.08.2019 5
 • Høringssvar forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning
 • Innledende revisjonsbrev for revisjonen av årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet 2019
 • Svar på høring - Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S
 • Oversendelse av sakkyndig rapport fra tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet
 • Supplerende tildelingsbrev - Revidert nasjonalbudsjett 2019 - Kap. 260 post 50 - Midler til studieplasser
 • Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 2019 - kap. 260 post 50, studieplasser i ABIOK-utdanning
 • Delårsregnskap for 2. tertial 2019
 • Confusius Institute Innlandet
 • Godkjenning av åpningsbalanse pr. 1. januar 2019
 • Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning
 • Innvilgelse av søknad om å trekke fordypning i politisk økonomi for MPA ved HHS fra lokalt opptak 2019
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS