Dere skal tenke klart og fritt og ta verden videre, og bidra i produksjon av ny kunnskap, skriver Innlandet-rektor Kathrine Skretting. Her fra Høgskolen i Innlandets studiestart på Hamar et tidligere år. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Skretting, Innlandet: Velkommen til spennende tider i innlandet

Studiestart. Dere skal tenke klart og fritt og ta verden videre, og bidra i produksjon av ny kunnskap, talte rektor ved Høgskolen i Innlandet til de nye studentene.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Velkommen alle sammen, til åpningen av studieåret: Studenter, gjester, og medarbeidere - men dette er først og fremst de nye studentenes dag.

Vi tror vi vil få gjennomslag for universitetssøknaden vår, og dermed bli en institusjon helt i toppen av utdanningspyramiden.

Kathrine Skretting

Kanskje blir dere det siste kullet studenter som ønskes velkommen til Høgskolen i Innlandet. Vi regner med at det vil stå Universitetet i Innlandet på vitnemålet deres, når dere avslutter studiene. Dere har søkt dere til Lillehammer, og kommet inn her. Dere har medstudenter på fem andre studiesteder; nemlig Evenstad og Rena i Østerdalen, på Elverum, på Hamar og på Blæstad utenfor Hamar. Hvert studiested har sin faglige profil.

Denne høgskolen er det altså som søker om universitetsstatus. Vi har levert en søknad på over tusen sider, som vurderingskomiteen er godt i gang med å sette seg inn i, før de kommer på besøk i september. Spennende tider!

Vi tror vi vil få gjennomslag for universitetssøknaden vår, og dermed bli en institusjon helt i toppen av utdanningspyramiden. Alle vet hva et universitetet er. Universiteter finnes over hele kloden, og de heter omtrent det samme på mange språk. Universitetsstatus er en fordel når det gjelder internasjonalt samarbeid.

Hva preger så disse institusjonene? Både universiteter og høgskoler har doble oppgaver. De tilbyr studier, og formidler kunnskap, men de produserer også ny kunnskap i form av forskning og utviklingsarbeid. Studentene våre fortjener god utdanning.

En av våre hovedoppgaver ligger nettopp i å tilby dere utdanninger av høy kvalitet. Det arbeider vi hardt for hver eneste dag, men det er dere som skal lære, dere må arbeide med å forstå, og dere må gi respons på hva som fungerer godt og hva som bør gjøres annerledes i undervisningen – i tråd med høyskolens nye godkjente kvalitetssystem.

Når det gjelder forskningsarbeidet, er det slik at ny kunnskap ofte er et resultat av arbeid hvor også studenter har deltatt, for eksempel ved å samle inn data – på idrettsarenaer, i skog og mark, barnehager og skoler, på arbeidsplasser, eller som assistenter på ulike forskningsprosjekt. Dette forholdet, at utdanning, eller formidling av foreliggende kunnskap og forskning, produksjon av ny kunnskap, skjer i en og samme institusjon, er et vesentlig aspekt ved den kvaliteten universiteter og høgskoler tilbyr.

Mens dere skaffer dere utdanning, skal dere også lære å tenke utover det foreliggende, se nye muligheter, stille nye spørsmål og fundere på hvordan disse spørsmålene kan besvares. Og dere skal bli gode til å tenke kritisk og se svakhetene i et resonnement. Dere skal tenke klart og fritt og ta verden videre, og bidra i produksjon av ny kunnskap.

Ny kunnskap kommer i mange ulike former, kanskje som en praktisk forbedring på den arbeidsplassen dere etter hvert vil få, kanskje deltar dere i utvikling av ny teknologi til hjelp ved funksjonshemminger, kanskje vil dere bidrar til effektive metoder for bedre leseforståelse hos barn og unge… Hva vet jeg?

Men fordi dere utdanner dere ved en institusjon som både formidler kunnskap og produserer kunnskap, skal dere lære å tenke videre, tenke utover det vi vet og kan i dag, løse nye oppgaver og finne fram til ny kunnskap.

Vi diskuterer mye rundt hva slags universitet vi skal bli, når universitetssøknaden vår innvilges. Dere vil også bli invitert inn i disse diskusjonene. Vi tenker at vi skal bli et moderne og utradisjonelt universitet. Vi må bygge på styrkene våre: Vi har store profesjonsutdanninger innen helse og velferd, lærerutdanninger økonomi, ledelse, pedagogikk, jus og psykologi, medieutdanninger innen film, spill og TV, anvendt økologi, jordbruk, og bioteknologi og mere til.

Vi utdanner til mange av kjernefunksjonene i et moderne velferdssamfunn. Et annet sentralt trekk ved våre utdanninger ligger i det praktiske, det praktiske-teoretiske, samarbeid med andre samfunnsinstitusjoner, kontakt med arbeidsliv og regionale institusjoner. Vi vil bli et universitet som er tett på, som er nyttig og involverende, en kunnskapspartner for samfunnet, både det nære, regionale samfunnet, det nasjonale og globale. Vi skal være en kunnskapspartner som tenker nytt og fritt.

Det er en slik institusjon vi vil ønske dere velkommen til, som nye studenter. Alle har ventet på dere de siste dagene: «Det er så stille her, det blir fint når studentene kommer», sier både de som underviser, de i studieadministrasjonen og de som jobber i kantina. Det er ingen riktig høgskole og blir heller ikke noe riktig universitet uten dere.

Velkommen til Høgskolen i Innlandet, som kanskje vil bli historie i løpet av ditt første studieår, men da vil du fortsette ved Universitetet i Innlandet. Velkommen, og lykke til med studiene!

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS