Nedbemanning i norce

Institutt-oppsigelser trass i nullprognose for 2020

Budsjettprognoser skal vise at forskningsinstituttet Norce knapt vil tape penger i 2020. — Dette gjør oppsigelsesprosessen enda mer brutal, mener tillitsvalgt.

Administrerende direktør i Norce.Elisabeth Maråk Støle er i ferd å kutte antall ansatte. Nå mener fagforeningene at økonomien er bedre enn fryktet i selskapet og spør om oppsigelsene egentlig er nødvendige.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rundt 30 ansatte i forskningskonsernet Norce får i disse dager beskjed om at de er oppsagt. Oppsigelsene kommer etter at Norce samlet har et underskudd de to siste årene på godt over 80 millioner kroner.

Bedre enn ventet

Nå viser de økonomiske prognosene at 2020 kan bli et år med tilnærmet nullresultat for forskningsinstituttet. Dersom disse prognosene slår til, føler de ansatte at en prosess med oppsigelser av medarbeidere som har mer enn 30 års ansiennitet er for hard lut, og at andre løsninger kunne vært valgt.

— Vi har sett de siste prognosene som viser at Norce i beste fall kan styre mot et tilnærmet nullresultat i år. Og det er i stor grad uten betydelig effekt av masseoppsigelsesprosessen. Da stiller vi oss spørsmålet om det saklige grunnlaget for denne beinharde oppsigelsesprosessen, sier Atle Blomgren, leder i Forskerforbundet i Norce.

Lang ansiennitet

Av de 60 medarbeiderne som har vært aktuelle for oppsigelse er et stort antall knyttet til administrative oppgaver. Mange er kvinner med lang ansiennitet. Noen av dem som allerede er oppsagt har mer enn 30 års fartstid. Denne uken har de første ansatte fått beskjed om at de mister jobben.

Atle Blomgren er leder i Forskerforbundet i Norce.

— Effekten av oppsigelsene får ikke spesielt stor effekt i år, fordi mange av de det gjelder har høy ansiennitet og lang oppsigelsestid. Da prosessen startet fikk vi oppfatningen av at Norce styrte mot mange titalls millioner i minus dette året. Og vi spør oss nå om ikke mindre dramatiske virkemidler burde vært tatt i bruk, eventuelt om det likevel ville vært mulig med noen form for kompensasjon til de som må gå, sier Atle Blomgren.

—Norce-ledelsen sier at fagforeningene har vært enige i at administrasjonen er for stor og må kuttes. Hva sier du til det?

— Fagforeningene er enig i at administrative kostnader er for høye, men ikke at antall administrative ansatte er for høyt,

Lavere kostnader

Norce ble etablert i 2017 og hadde i sitt første hele driftsår i 2018 et underskudd på 38,7 millioner kroner. I fjor skal driften ha gått med mer enn 50 millioner i minus.

Fortsatt jobber selsksapet med å ferdigstille fusjonsprosessen som ble startet i 2017, og dette vil belaste regnskapet med omstillingskostnader også i 2020.

— Til neste år må det forventes at omstillings- og fusjonskostnadene blir langt lavere. Det skulle lette den økonomiske situasjonen ytterligere. Derfor stiller vi oss undrende til at det kjøres en så brutal prosess som dette, der mange med lang ansiennitet må gå uten at de en gang tilbys sluttpakker, sier Atle Blomgren.

Har stilt seg bak kutt

I Norce-ledelsen viser de til at fagforeningene har stilt seg bak at administrasjonen i selskapet etter fusjonen vurderes som for stor.

— Vi opplever at fagforeningene har vært enige i at administrasjonen må nedjusteres, og at den er for stor i forhold til forskningsoppgavene som skal administreres, sier organisasjonsdirektør Steinar Meling i Norce.

Han understreker at Norce-konsernet nå formes slik planene har vært lagt, og at aktiviteter som ikke lenger anses som prioriterte, fjernes.

— I en fusjon som dette er det mange forventninger og samtidig et ønske om å ta ut synergier. Når vi så gjør disse kuttene er det selvfølgelig vanskelige budskap å motta, sier Meling.

Vil bli ferdig

— Men når prognosene tilsier at dere kan oppnå et nullresultat i år. Ville ikke kuttene kunne tas på en mykere måte?

— Vi er i en uavklart økonomisk situasjon, og prognosene som er laget har stor usikkerhet i seg både med tanke på inntektsstrømmer og ordrereserver. Derfor tar vi de kuttene som vi mener er riktige nå, sier Meling.

Han mener det også er et poeng å bli ferdig med kuttprosessene som i sin natur oppfattes som negative.

— Vi ønsker å få gjort justeringene nå, slik at vi kan se framover og forme det Norce som vi mener vil være riktig fremover, sier Meling.

Han understreker at de skjønner innvendingene fra de ansatte.

— Men vi håper å slippe at det oppstår sår som gjør det vanskelig å skape den entusiasmen vi trenger videre, sier Steinar Meling.

Powered by Labrador CMS