Debatt ● svenn-erik mamelund

Internasjonal på- og avstigning

Det koster ikke mye økonomisk å arrangere et godt på- og avstigningsprogram. Det koster derimot en god del egeninnsats og vilje, men jeg vil påstå at man ikke har råd til å la være og at man får mye igjen for arbeidet.

Det er en selvfølge å tilby hjelp til å kjøre dem som slutter tilbake til Gardermoen når de flytter hjem eller til et tredjeland, skriver forsker Svenn-Erik Mamelund om hvordan universitet og høgskoler bør ta imot og avslutte arbeidsperioder for internasjonale forskere.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

 En stor andel av de ansatte i norsk akademia har i dag internasjonal bakgrunn. Jeg har lenge vært opptatt av på- og avstigning («onboarding» og «off-boarding» på engelsk) for våre internasjonale postdoktorer.

Det finnes antagelig forskning på hvordan best ta imot og sørge for gode avslutninger av arbeidsforhold for internasjonalt ansatte, hvorfor dette er viktig for den det gjelder, øvrige ansatte og miljøet, og hvordan man kan lykkes på dette området.

 Jeg har ikke sjekket hva forskningen eventuelt sier, og deler her utelukkende mine personlige synspunkter og erfaringer på feltet. 

Jeg har ikke pratet med tidligere ansatte om vårt på- og avstigningsprogram. Det betyr at jeg ikke vet hva de konkret synes om vårt program, om det virket og var bra for dem. Vi har imidlertid god kontakt med og har fortsatt prosjekter med de fleste som har arbeidet hos oss for kort tid siden. Det kan være et signal om at vi har arbeidet godt på dette området. 

Påstigning starter allerede før utlysning av stillinger. Forhåpentligvis har de som har vært hos oss pratet om at vi har et godt faglig og sosialt miljø hvor nettopp på og avstigningspolitikken har vært god. Her kommer også sosiale medier inn. Det er viktig å dele bilder og saker som ikke bare viser faglige, men også sosiale aktiviteter.

Jeg tror også at det er viktig å vise at man har søkelys på området i jobbutlysning, i intervjusituasjonen og i perioden med innstilling og skriving av kontrakt. I tillegg kan man før første fysiske arbeidsdag invitere nyansatte til faglig og administrative møter digitalt. På den måten blir man tidlig kjent med kulturen og arbeidsmiljøet, og oppstarten kan bli lettere.

Digitale møter før første fysiske arbeidsdag kan også settes opp slik at andre internasjonale ansatte kan dele erfaringer med nyansatte om det å flytte og å bo og leve i Norge.

I tillegg vil digitale møter med internasjonal avdeling lokalt og sentralt kunne avklare spørsmål om visum, skatt, lønn, bolig, om å leve i Norge. Noen ganger kan det være nødvendig med hjelp av eksterne konsulenter på feltet.

Jeg tilbyr alltid å hente våre internasjonale postdoktorer på Gardermoen når de ankommer, og kjører dem til deres nye bosted. Det er nemlig ikke lett å ta buss og flytog og finne frem når man kanskje har reist langt og har med mye bagasje.

Den første uken har vi alltid en middag, gjerne hjemme hos meg selv, eller vi gjør en sosial aktivitet slik at de nyansatte blir kjent med de øvrige ansatte.

God avstigning er like viktig som god påstigning. Det bør ved slutten av ansettelsesperioden lages en felles plan for hva som skal ferdigstilles, skrives ferdig etterpå, hvordan man skal holde kontakt på sosiale medier og fysisk, hvilke faglige digitale møter og seminarer det fortsatt er naturlig å delta på, og planer for blant annet nye samarbeid om studenter, forskning, undervisning og søknadsskriving.

Avslutninger hvor de ansatte blir feiret, hvor man oppsummerer gode prosesser og hva den ansatte har fått til, men hvor man også peker på videre samarbeid, er en selvfølge. Det samme er det å tilby hjelp til å kjøre dem som slutter tilbake til Gardermoen når de flytter hjem eller til et tredjeland.

Det koster ikke mye økonomisk å arrangere et godt på- og avstigningsprogram. Det koster derimot en god del egeninnsats og vilje, men jeg vil påstå at man har ikke råd til å la være og at man får mye igjen for arbeidet.

Som leder synes jeg du bør gå foran, men du bør ikke og kan ikke ta ansvaret alene. Jeg oppfordrer derfor alltid øvrig ansatte å ta del i arbeidet med både på og avstigning. Kanskje ber jeg også en enkeltansatt om å være mentor for en nyansatt.

Jeg har som sagt ikke aktivt oppsøkt og lest eventuell forskning om betydning av på- og avstigning. Min magefølelse sier meg imidlertid at god oppfølging av internasjonale postdoktorer før, under og etter fullførte kontrakter er svært viktig, et gode i seg selv, og noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø for alle og til høyere kvalitet i kjerneoppgavene

Powered by Labrador CMS