koronakrisen

Internasjonale studenter skal få dekket tapt lønn

Også utenlandkse studenter som har mistet arbeidsinntekt skal kompenseres. UiO-rektor Stølen applauderer.

Statsråd Henrik Asheim vil kompensere også utenlandske studenter i Norge for inntektstap. 2020.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny ordning gir 20 dager med lønnskompensasjon, også for permitterte studenter, og nå også inkludert de utenlandske studentene som har mistet inntekt.

Dette ble informert om i et brev fra Kunnskapsdepartementet etter et videomøte mellom forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og en rekke deltakere fra universitets- og høgskolesektoren nylig, der de utenlandske studentenes situasjon ble tatt opp.

Glad de blir sett av myndighetene

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo sier at han er glad for at myndighetene har sett de internasjonale studentene og inkluderer dem i ordningen for å kompensere bortfall av inntekt.

— Det er veldig bra. Vi tenker at mange internasjonale studenter opplever krevende tider nå, og ikke minst er de selvfinansierende studentene avhengige av å jobbe ved siden av studiene, sier han.

UiO har om lag 600 internasjonale studenter. En andel av disse er selvfinansierende.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

UiO har ikke planer om krisefond

Stølen har foreløpig ikke planer om å gjøre som UiB, som har opprettet et krisefond, som internasjonale studenter kan søke hjelp fra. OsloMet har laget en lignende ordning.

Les også: Tilbyr krisefond for internasjonale studenter

— Det er ikke uproblematisk å dele ut ut penger på denne måten. Vi har ikke fond vi kan benytte og det er problematisk å bruke av finansieringen vi får fra Kunnskapsdepartementet til en slik ordning. Det er slik vi ser det ikke innenfor regelverket. Men skulle det bli nødvendig, vil vi vurdere det, sier han.

Stølen berømmer samarbeidet med SiO, som blant annet gir økonomiske råd og helsehjelp til studentene.

— Det er viktig for oss å jobbe med SiO, som har gode tilbud. Vi har også vårt infosenter Knutepunkt, men det bekymrer oss at vi ikke får henvendelser fra internasjonale studenter. Vår oppfordring er at de må ta kontakt med oss, hvis de er i en vanskelig situasjon, sier han.

Stor bekymring for de utenlandske

Universitetet i Oslo er en av flere som har tatt opp den vanskelige situasjonen de internasjonale studentene befinner seg i under koronakrisen, blant dem Norsk studentorganisasjon og Studentsamskipnadsrådet.

I et brev til sektoren etter videomøtet som ble holdt 16. april skriver Kunnskapsdepartementet at de nå har fått på plass en lønnskompensasjonsordning sammen med Arbeids- og sosialdepartementet, som gir 20 dager med lønnskompensasjon, også for permitterte studenter. De utenlandske studentene som har mistet inntekt er inkludert, heter det.

«Vi vil sende ut informasjon om lønnskompensasjonsordningen og de andre økonomiske tiltakene for studenter vi nå har vedtatt», heter det i brevet.

Skal se på inntektskrav også

Kunnskapsdepartementet vil også se på underholdskravet som gjelder for utenlandske studenter som er avhengige av oppholdstillatelse i Norge, og er i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om dette, heter det.

Hvis du ønsker å studere eller gå på skole i Norge i mer enn tre måneder, må du søke om en studietillatelse. For studenter utenfor EU og EØS kreves det at du har nok penger å leve av hvis du skal få studietillatelse. I dag er denne summen på 121.200 kroner.

«Vår førsteprioritet er å se på potensielle tiltak for utenlandske studenter som allerede er og studerer i Norge slik at disse får anledning til å fullføre den utdanningen de har begynt på.», heter det.

Powered by Labrador CMS