Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiO, Nils Henrik Mørch von der Fehr, på et allmøte for studenter og ansatte på profesjonsstudiet for psykologi sist høst. Da ville han flytte ut psykologklinikken, nå vil han beholde den internt . Foto Ketil Blom Haugstulen

UiO-dekan følger snuoperasjonen: Går for interne psykologiklinikker

Klinikksaken. Dekan på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO, Nils-Henrik Mørch von der Fehr, foreslår å organisere praksisklinikker for psykologi internt, stikk i strid med det han mente for fire måneder siden.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Internklinikkene på Psykologisk institutt, UiO

Den første internklinikken ved Psykologisk institutt (UiO) ble opprettet i 1975.

I dag er det fire underklinikker: tre voksenklinikker og én barneklinikk (Klinikk for barne- og familieterapi (BFT).

Alle klinikkene er undervisningsklinikker der opplæring i psykologisk behandling er hovedformålet, og der teori, forskning og praksiserfaring søkes integrert for dette formålet.

De tre voksenklinikkene er i dag internt organisert på Psykologisk institutt.

BFT er i dag organisert eksternt, i samarbeid med Nic Waals Institutt/ Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Klinikkvirksomheten inngår i den avsluttende kliniske opplæringen som kalles praktikum (PSYC6310 - praktikum).

Praktikumsundervisningen ved PSI går over to semestre på siste studieår og utgjør 20 studiepoeng av profesjonsprogrammets 360 studiepoeng.

Kilde: Rapporten «Utredning av fremtidig klinikkdrift»

Torsdag denne uka skal avgjørelsen om organisering av internklinikkene for psykologi på Universitetet i Oslo opp i et ekstraordninært møte i fakultetsstyret.

Uenigheten har handlet om hvorvidt klinikkene skal organiseres internt på UiO, eller eksternt, under et helseforetak.

Dekan Nils Henrik Mørch von der Fehr, slår følge med insitituttleder Pål Kraft, som tidligere i år ombestemte seg, og snur i saken: Dekanen foreslår også et vedtak hvor fakultetet anbefaler en intern organisering av studentklinikkene.

Les også: Saksdokumentene til fakultetsstyret

Etter at universitetsstyret i oktober i fjor bestemte at avgjørelsen skulle forankres gjennom en demokratisk prosess, har en arbeidsgruppe på Psykologisk institutt vurdert saken og konkludert med at en intern organisering ville vært best.

Etter det jeg forstår, så kan vi ikke uten videre inngå en slik avtale som vi så for oss for trekvart år siden.

Nils Henrik Mørch von der Fehr

Instituttstyret sluttet seg til anbefalingen i et møte i januar i år.

Les også: Instituttleder ved UiO snur: Vil ha klinikker internt

— Vi har forholdt oss til arbeidsgruppen på instituttet, som har analysert saken, og så langt vi kan bedømme har de gjort et ordentlig arbeid. De faller altså på en intern organisering. Jeg kan ikke se noe grunnlag for å gå imot det, sier dekan von der Fehr til Khrono.

Vurderte flytting

I oktober i fjor sendte dekanen et brev til Psykologisk institutt, og ba dem «så raskt som praktisk mulig» avklare mulighetene for flytting av klinikkene til Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), og for at de legges under spesialisthelsetjenesten.

— Nå foreslår du at styret skal vedta en anbefaling av intern organisering. Dere mente jo noe ganske annet for fire måneder siden?

— Båda ja og nei. Den gang mente vi at en ekstern løsning var verdt å arbeide videre med, men det var ikke fattet noen beslutning. Vi hadde en nokså konkret mulighet for samarbeid, men den muligheten er ikke så aktuell lenger. Det har skjedd en del i mellomtiden, og det gjør at saken stiller seg annerledes. Nå er det viktig for oss å få alt på stell, svarer von der Fehr.

Les også: Stengte klinikk på dagen

— Akkurat hva er det som er annerledes?

Jeg kjenner ikke nøyaktig alle detaljene, her er det instituttet som har gjort et arbeid. Men, etter det jeg forstår, så kan vi ikke uten videre inngå en slik avtale som vi så for oss for trekvart år siden. Det gjensto en del ting, og det konkrete alternativet er ikke lenger aktuelt.

Glad for engasjement

I løpet av fjoråret, og særlig høsten 2017 kom det kraftige protester både fra studenter og ansatte.

Jeg ser positivt på det dersom de tilslutter seg vedtaket fra instituttstyret uten om og men.

Felix Koppe

— Jeg synes det er flott at folk engasjerer seg i saken. Det har kommet mange argumenter, men vi baserer oss på rapporten fra arbeidsgruppen, og det ser ut som om de har tatt hensyn til alle innspill i vurderingen sin.

— Ville dette skjedd uten protestene fra ansatte og studenter?

— Den saken gikk litt sin egen vei etterhvert, så det blir spekulasjoner. Jeg føler meg rimelig sikker på at vi uansett ville ha utredet alternativene slik at vi ville funnet en god løsning. Det er litt vanskelige omstendigheter nå, vi har dårlig tid og kunne nok godt tenkt oss mer, men slik er det. Jeg føler at det er gjort et grundig arbeid, sier dekanen.

Studentene fornøyd

Felix Koppe, student og leder for programutvalget for profesjonsprogrammet, sier de er glade for vedtaksforslaget.

— Jeg ser positivt på det dersom de tilslutter seg vedtaket fra instituttstyret uten om og men, sier Koppe til Khrono.

De berømmer UiO for saksgangen.

— Vi er glade for at saksgangen har vært ryddig og grundig i det siste, som er akkurat det vi har jobbet for gjennom hele høsten, sier han.

Sterk konflikt i fjor høst

I slutten av januar i år snudde også instituttledelsen. På Instituttstyrets møte 30. januar vedtok styret at de ville ha en intern organisering av de tre voksenklinikkene, med bakgrunn i rapporten fra arbeidsgruppen.

De konkluderer med at voksenklinikkene bør organiseres internt.

Bråket rundt studentklinikkene ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) toppet seg i oktober i fjor da universitetsledelsen bestemte seg for å stenge klinikkene på dagen. Dette er klinikker der studenter på profesjonsstudiet har praksis, under veiledning av ansatte eller innleide fra Helse Sør-Øst.

Få dager senere vedtok også universitetsledelsen at virksomheten og praksisplassene skal overføres til spesialisthelsetjenesten. Tidligere har ønsket fra instituttledelsen vært å flytte klinikkene til Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Protestene var sterke, både fra ansatte og studenter.

På styremøtet 24. oktober fikk ikke ledelsen støtte til sitt vedtak om å flytte klinikkene til spesialisthelsetjenesten. I stedet bestemte universitetsstyret å utsette avgjørelsen om flytting til etter en demokratisk prosess, som involverer instituttstyret og fakultetsstyret.

Helsetjenester på universitetet

Viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, var universitetsledelsens talsperson i saken sist høst. Til Khrono sa han at de ikke ville at universitetet skulle tilby helsetjenester:

— På sikt ønsker vi at universitetet ikke skal tilby tjenester som faller under Helse- og omsorgsdepartementets aktivitet. Det har vært en prosess som instituttet har hatt over en periode, og universitetsledelsen mener at det ikke er riktig at det utøves helsetjenester ved universitetet, for det er ikke vår primæroppgave. Vår primæroppgave er å gi god undervisning til våre studenter, og videreføre det gode studietilbudet vi har, sa han i oktober.

I år har også NTNU-rektor Gunnar Bovim og UiT-rektor Anne Husebekk sagt at de prinsipielt er imot å tilby helsetjenester ved universitetet. Begge universitetene har i dag internklinikker for psykologi.

— Det er gode argumenter for at helseforetakene skal drive helsetjenester og at universitetene driver forskning og undervisning, sa Gunnar Bovim til Khrono da.

Tillitsvalgt for de ansatte, Helene Nissen-Lie, sa tidligere til Khrono at vedtaket i instituttstyret ga ro.

— Det at også ledelsen nå støtter opp under en intern organisering av studentklinikkene som arbeidsgruppen etter en nøye overveielse anbefaler, og dermed stiller seg bak det fagmiljøet - som har ansvaret for denne opplæringen og studentene - hele veien har ment er mest hensiktsmessig, er en handling som klart virker dempende på den vanskelige konflikten vi har hatt her på Psykologisk Institutt i 2017.

Etter planen skal styret ved Universitetet i Oslo gjøre det endelige vedtaket i denne saken, kanskje allerede i sitt marsmøte.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS