Her møter statsråd Iselin Nybø potensielle lærerstudenter ved OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Skal sende mannlige studenter på turné for å motivere unge menn til å bli lærere

Læreryrket. Bare én av fire lærere i grunnskolen er menn. Nå skal regjeringen bruke 10 millioner kroner for å rekruttere flere menn til lærerutdanningen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye rapporten, «Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7,» viser at barn tidlig utvikler kjønnsstereotypiske oppfatninger av hva menn og kvinner passer til å jobbe med. I lærerutdanningene har det vært stor overvekt av kvinner.

Vi er veldig glade for at regjeringen har tatt våre tiltak såpass på alvor.

Runa Brandal Myklebust

Det er forskere ved OsloMet - storbyuniversitetet som har skrevet rapporten, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Nå følger regjeringen opp tiltakene i rapporten med flere millioner kroner.

Fakta

Fakta om menn og lærerutdanningen

 • I dag er én av fire lærere i grunnskolen menn.
 • Rekruttering til lærerutdanning er i dag på et høyere nivå enn tidligere, men det er få mannlige søkere til grunnskolelærerutdanning (GLU) for trinn 1–7. Andelen menn som fikk tilbud om plass på GLU 1-7 gikk i år ned. Andelen var 19,8 prosent i 2019 mot 22, 8 prosent i 2018.
 • Andelen menn som får tilbud om plass på GLU 5–10 og lektorutdanning 8–13 ligger mellom 38 og 41 prosent, noe som gjenspeiler kjønnsfordelingen i høyere utdanning.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Vi er veldig glade for at regjeringen har satt fokus på denne problemstillingen og at de har tatt våre tiltak såpass på alvor, sier prosjektleder og stipendiat ved OsloMet, Runa Brandal Myklebust til Khrono.

To tiltakspakker

Forskerne har sett nærmere på hva som skal til for å rekruttere flere menn til lærerutdanningene for trinn 1.-7.

De viktigste anbefalingene i rapporten er to tiltakspakker. Den ene skal gi unge gutter erfaring fra arbeid med barn. Det kan være å følge en lærer for en dag, eller at ungdomsskoleelever får prøve å jobbe i barnehage.

Den andre tiltakspakken innebærer at unge får møte rollemodeller som har gjort kjønnsutypiske yrkesvalg.

— Vi har gjort en kunnskapsgjennomgang på all forskning på feltet. Vi ser at det å bli eksponert for kjønnsutypiske rollemodeller er av de tiltakene som har best dokumentert effekt, sier Brandal Myklebust.

Fakta

Fra rapport: Faktorer som kan bidra til at menn skal velge læreryrket

 • Indre, altruistisk motivasjon, og det relasjonelle aspektet, det vil si ønsket å møte barn og unge og bety noe mer i deres liv og utvikling ut over det å lære dem fag.
 • Egen positiv erfaring med skole og lærere.
 • Erfaring med å jobbe med barn.
 • Sosial støtte fra foreldre og venner.
 • Informasjonskampanjer og skolebesøk
 • Målrettet rekruttering støttet opp av økonomiske insentiver, som stipendordninger eller lønn under utdanning.
 • Å samle mannlige studenter i samme gruppe i utdanningen
 • At lærerutdanningene må tydeliggjøre kompetanse om den relasjonelle dimensjonen ved å være lærer
 • Å styrke profesjonell autonomi og å bedre lønnsbetingelsene.

Kilde: Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Den andre tiltakspakken fra rapporten vil regjeringen nå sette ut i live, og fem av de 10 millionene skal gå til dette.

— Nå vil vi jobbe sammen med organisasjonene for å utvikle et nasjonalt tiltak der mannlige lærerstudenter og unge mannlige lærere besøker ungdom i hele landet, sier Nybø i en pressemelding.

Sammen om felles rekrutteringstiltak

Kunnskapsdepartementet går nå sammen med Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene, KS og lærerutdanningene for et felles rekrutteringstiltak med bruk av rollemodeller.

— Rapporten peker på noen dyptgående utfordringer som det ikke finnes en enkel eller rask løsning på. Men det er positivt at dette er noe regjeringen vil satse på og ser på tiltak vi kan komme i gang med allerede nå, sier Frank Aleksander Bræin, leder av Pedagogstudentene og legger til:

— Det finnes så mange gode mannlige rollemodeller i lærerutdanningene, og det er viktig å synliggjøre disse. Derfor ønsker vi å bidra.

Fem millioner til tiltak fra rapport

Av de 10 millionene regjeringen skal bruke, går den andre halvparten til rekrutteringstiltak ved universiteter og høgskoler.

— Vi trenger flere mannlige lærere. Det er et mål at lærerstaben skal gjenspeile et tverrsnitt av befolkningen. Også de yngste elevene bør få møte både kvinner og menn i rollen som lærer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS