Debatt ● Grete Dyb, Jan G Bjålie og Hanne Flinstad Harbo

Ja, doktorgrads­avhandlinger bør inneholde artikler av høy internasjonal standard

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo svarer Are Brean og Trygve Holmøy.

— Inntil retningslinjene er besluttet endret, er det fakultetets ansvar å forvalte de retningslinjene som nå gjelder, skriver dekanatet.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Brean og Holmøy etterlyser i Khrono 30.4.24 ytterligere forklaringer enn vi ga i vårt svar 26.4.24 vedrørende retningslinjene for ph.d.-avhandlinger ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. 

Vi er helt enige med Brean og Holmøy om at doktorgrads­avhandlingene og de inkluderte artiklene bør være av høy internasjonal standard. Fakultetet har allerede informert i sine kanaler om at det sittende dekanatet etter tiltredelse i fjor startet en grundig gjennomgang av ph.d.-programmet vårt. 

En arbeidsgruppe arbeider nå også med en evaluering av de gjeldende retningslinjene. Forslag til justering av retningslinjene vil bli sendt på høring blant ansatte over sommeren. Inntil retningslinjene er besluttet endret, er det fakultetets ansvar å forvalte de retningslinjene som nå gjelder og som vi kort redegjorde for i vårt innlegg 26.4. 

Vi ser frem til innspill til den kommende høringen.

Powered by Labrador CMS