Debatt ● Grete Dyb, Jan G Bjålie og Hanne Flinstad Harbo

Krav til doktorgrads­avhandlinger skal bidra til utdanningen av forskere i et internasjonalt miljø

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo svarer på debattinnlegg om at UiO ikke godkjenner artikler i norsk tidsskrift som del av doktorgrads­avhandlinger.

Tidsskriftet for Den norske legeforening tilfredsstiller ikke kravet som Det medisinske fakultet stiller til publikasjonskanal for artikler som skal inngå i doktorgradsavhandlinger ved fakultetet.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I en kronikk i Khrono den 19. april 2024 omtaler sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening (Tidsskriftet) Are Brean og professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo Trygve Holmøy at Det medisinske fakultet ved UiO ikke godkjenner artikler publisert i Tidsskriftet som del av doktoravhandlinger. 

Tidsskriftet er en anerkjent norskspråklig vitenskapelig publiseringskanal med fagfellevurdering av norske eksperter. Det medisinske fakultet mener at Tidsskriftet dekker et viktig behov for å publisere artikler som er relevante for leger som arbeider i Norge. Likevel oppfyller ikke Tidsskriftet kravet som Det medisinske fakultet stiller til publikasjonskanal for artikler som skal inngå i doktorgradsavhandlinger ved vårt fakultet. 

UiO er et forskningsintensivt universitet, der norsk språk ivaretas gjennom språkpolitiske retningslinjer. Språkpolitikken et utformet slik at den ivaretar og utvikler bruk av norsk språk og fagterminologi, men «engelsk eller andre fremmedspråk skal brukes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig eller nødvendig».

Våre krav til doktorgradsavhandlinger er i samsvar med beste praksis ved anerkjente medisinske fakulteter i Europa (...).

Dyb, Bjålie og Harbo

I doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet er vårt oppdrag å utdanne forskere som skal kommunisere med et internasjonalt forskersamfunn. Kandidatene må levere tre artikler som alle må oppfylle bestemte kriterier. Minst én av disse artiklene må også være akseptert eller publisert i et internasjonalt tidsskrift, der arbeidet er fagfellevurdert av internasjonale forskere. 

Avhandlinger som oppfyller disse kravene, blir vurdert av en komité som inkluderer forskere fra andre universiteter og der minst én forsker representerer et utenlandsk fagmiljø. Disse retningslinjene har ikke blitt endret siden 2018, og praksisen har vært uforandret enda lenger. Kravene er blitt formidlet til våre institutter, forskergrupper, veiledere og doktorgrads-kandidater gjennom fakultetets nettsider og opplæringsprogrammer.

Våre krav til doktorgradsavhandlinger er i samsvar med beste praksis ved anerkjente medisinske fakulteter i Europa, og vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse programmet internasjonale standarder, tilby god veiledning og relevant opplæring. Kravene som stilles skal bidra til at doktorgradskandidatene kan utvikle seg til å bli aktive forskere i et internasjonalt forskningsmiljø.

Powered by Labrador CMS