norsk havteknologisenter

Vil droppe bygg og utstyr for en halv milliard kroner

Statsbygg foreslår å skrote ett av byggene og kutte i tre utstyrspakker i Norsk havteknologisenter.

Byggeplassen for Norsk havteknologisenter sett fra luften
Norsk havteknologisenter, byggeplassen sett fra luften i 2022.

I januar kom nyheten om at Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim er i ferd med å overstige styringsrammen på 8,5 milliarder kroner med 700 millioner kroner.

Nå skriver Byggeindustrien at Statsbygg foreslår å skrote ett av byggene i milliardprosjektet og kutte i utstyr, og dermed spare 554 millioner kroner.

Oversendte brev tirsdag

Det var i august 2023 at daværende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) la ned grunnsteinen for det kommende gigantanlegget, som i hovedtrekk er et kunnskapssenter fordelt på fem bygg, deriblant bygg Heggdalen.

Tirsdag forrige uke oversendte Statsbygg den oppdaterte kuttlisten til nærings- og fiskeridepartementet.

Statsbygg har laget en tabell som viser mulige kutt med prioritet. Statsbyggs første prioriterte kutt er å kutte bygget Heggdalen, et bygg til en verdi av 160 millioner kroner. De resterende 374 millioner kronene som foreslås kuttet, fordeles på tre brukerutstyrspakker.

Både bygget og brukerutstyrspakkene knytter seg til Fjordlab. Her undersøkes, utvikles og testes undervannsroboter, undervannsinstallasjoner, autonome skip og skipsoperasjoner, skriver Byggeindustrien.

Samarbeid med NTNU og Sintef

I en e-post til tidsskriftet skriver Statsbyggs prosjektdirektør for Havteknologisenteret, Arild Mathisen, at kuttlisten har vært en del av prosjektstyringen helt fra starten av.

Mathisen bekrefter at dersom Bygg Heggdalen til en verdi av 160 millioner kuttes, så kuttes et helt bygg til Fjordlab.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at den oppdaterte kuttlisten for tiden er til vurdering i departementet.

Ifølge kuttlisten fra Statsbygg vil kutt i brukerutstyret til Fjordlab gå utover visjonen for senteret og utfordre samfunnsmålene og effektmålene for prosjektet, skriver Byggeindustrien.

— Kuttlisten er utarbeidet i samarbeid med NTNU og Sintef. Det er de som best kan svare på hva kuttene har av konsekvenser for gevinstrealiseringen av prosjektet, uttaler Arvid Mathisen.

«Ocean Space Centre»

Norsk havteknologisenter skal bli cirka 45.000 kvadratmeter stort og erstatte det gamle Marinteknisk senter som nå er revet på Tyholt. Det nasjonale senteret blir hovedsete for NTNUs og Sintefs utdanning og forskning innen havteknologi.

Tidligere NTNU-rektor Anne Borg uttalte høst at laboratoriene ved Norsk havteknologisenter vil være i verdensklasse og et viktig redskap i utviklingen av morgendagens utdanning, forskning og havnæringer.

I senterets laboratorier vil det bli testet og forsket på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip.

Reguleringsplanen for byggeprosjektet ble vedtatt i 2021 og oppstartsbevilgning ble gitt i statsbudsjettet for 2022.

Byggeprosjektet startet under navnet Ocean Space Centre, men endret navn til Norsk havteknologisenter i november 2022. Senteret skal etter planen stå ferdig i 2028.

Powered by Labrador CMS