samordna opptak

«Jeg er dessverre ikke over­rasket, men veldig bekymret»

Pedagogstudentene opplever søkertalla til lærerutdanningene som dramatiske.

Pedagogstudentenens leder Elise Håkull Klungtveit under pedagogstudentenes landsmøte på Sundvolden hotell onsdag.
Publisert Oppdatert

Sundvolden (Khrono): Trenden med en generell nedgang til søkningen til lærerutdanningene fortsetter, viser tall fra Samordna opptak 2022.

Lektorutdanningen har en nedgang på 7,2 prosent, grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 har en nedgang på 3,7 prosent og barnehagelærerutdanningen nedgang på hele 25,6 prosent.

Kun grunnskolelærerutdanningen 1-7 har en oppgang på 6,5 prosent.

— Jeg er dessverre ikke overrasket, men veldig bekymret, sier leder av Pedagogstudentene Elise Håkull Klungtveit.

— For å rekruttere og utdanne nok lærere, trengs lærerutdanninger av høy kvalitet. Da må pengene på bordet, og det nå, legger Klungtveit til i pressemelding fra Pedagogstudentene.

— Har sagt fra lenge

— Det er mye fokus på at vi trenger lærere og lærerutdanningene, hvorfor sliter man fortsatt med å få vekst?

— Svaret er enkelt. I årevis har lærerstudentene gjennom Studiebarometeret rapportert om lærerutdanninger som ikke svarer til forventningene. Vi vet også at praksis for mange er en kostbar akilleshæl. Lytter vi til studentene sin klare tale, kan denne dramatiske trenden snu, beskriver Klungtveit.

Hun legger til:

— Vi må ta den unge generasjonen på alvor, de søker seg til utdanninger de vet er gode. Vil vi ha flere søkere til lærerutdanningene, må vi lytte til tilbakemeldingene fra studentene.

— Det er jo gledelig at utdanningene for trinn 1-7 går mot strømmen og opplever vekst, hvorfor tror du det skjer?

— Opptakskravene er jo nå endret, i tråd med det Pedagogstudentene har ønsket seg. Det kan jo ha medvirket, men dette vet vi ikke enda, sier Klungtveit til Khrono.

— Men barnehageutdanningene opplever et dramatisk fall, hva tenker dere om dette?

— Tallene for barnehagesøkningen er virkelig ille. Jeg tror vi her må ta tak og utvikle kvaliteten på barnehageutdanningen, akkurat slik man har fokusert for lærerutdanningen.

Pedagogstudentene har tatt til ordet for en masterbasert utdanning også for barnehagelærere.

— KS undergraver lærerutdanningene

Pedagogstudentene har denne våren reagert på utspill fra har KS. De mener kommuneorganisasjonen har gått hardt ut med at det ikke er «tradisjonell norsk lærerutdanning» som kan kvalifisere til arbeid som lærer.

— Når landets største arbeidsgiver for lærere spenner bein under lærerutdanningenes nødvendighet, er det ikke rart at søkerne svikter, sier Klungtveit i en pressemelding fra Pedagogstudentene.

Hun legger til:

— Alle barn og elever fortjener en lærerutdanna lærer. Det bør være en selvfølge. Nå håper vi at motiverte søkerne får plass, og en fantastisk studietid slik at de blir værende i verdens viktigste yrke.

OsloMet mot strømmen

Søkertallene ved OsloMet er positive med tanke på lærerutdanningene. Flere søker seg til lærerutdanningene og svært mange ønsker å ta en master- eller videreutdanning.

— Norge trenger flere lærere. Jeg er derfor svært glad for at det kan se ut til at trenden nå har snudd, og at flere ønsker å ta lærerutdanning ved OsloMet, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning, i en pressemelding fra universitetet.

— Dette er spesielt gledelig i en situasjon med nasjonal nedgang i søkertallene etter at koronaeffekten med flere søkere er over.

På OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor. På landsbasis er framgangen 6,5 prosent.

— Det er også positivt at flere menn søker seg til 1.-7. trinn sammenlignet med i fjor, sier Waaler.

Også grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. klasse har flere søkere, mens på landsbasis er nedgangen for trinn 5-10 på 3,7 prosent.

OsloMets nye lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for 1.-13. trinn er svært populær blant søkerne, med 136 førstevalgssøkere til 60 plasser, viser pressemeldingen fra universitetet.

Abid Raja er Venstres utdanningspolitiske talsperson, og mener det ser alvorlig ut, spesielt for barnehagelærerutdanningene. Bruk gjerne sitatene under!

Raja: Alvorlig med færre søkere til barnehageutdanning

Abid Raja er Venstres utdanningspolitiske talsperson, og mener årets søkertall ser alvorlige ut for barnehagelærerutdanningene.

— En så markant nedgang i søkertallene til høyere bør få varsellampene til å blinke. Noe færre søkere var å forvente, etter en pandemi som gjorde at mange uten jobb eller mulighet til friår valgte studier i stedet. Men når flere studier har opp mot en fjerdedel færre søkere enn i fjor, må det være flere faktorer som spiller inn, sier Raja og legger til:

— Vi har en regjering som har signalisert at de ikke vil gjøre noe for studentenes økonomi, i en tid hvor alt blir dyrere og de hadde lite fra før.

Raja mener samtidig det er positivt at søkertallene til grunnskolelærer trinn 1-7 øker.

— Venstre gikk i front for å heve statusen til lærerne, blant annet ved å gjøre lærerutdanningen til en femårig master og ved å stille høyere krav. Nå ser vi at mange ønsker å bli lærere i barneskolen. Det er bra, for de trengs!

Raja trekker fram at en av grunnene til at så mange færre vil bli barnehagelærere kan være usikkerhet på en framtid i sektoren, med den nye regjeringens forslag til innstramminger.

— Halvparten av barnehagene i Norge er private. Men den negative retorikken venstresida retter mot dem, flytter fokuset vekk fra hvor meningsfullt dette yrket er, sier raja.

Endringslogg:

28.04.2022, kl. 09.00: Kommentarer fra venstres Abid Raja lagt til.

Powered by Labrador CMS