Debatt curt rice

Jeg har en ambisjon om å la evidens og sunn fornuft være styrende

— På overordnet plan, er det flere situasjoner der det er fornuftig av en offentlig institusjon å ta i bruk konsulenter, skriver NMBU-rektor Curt Rice.

— Det kan også være fornuftig med å leie inn ressurser når man har behov som ikke blir varige eller i en overgangsfase der man holder på med å bygge opp kompetanse internt, skriver NMBU-rektor Curt Rice om avtale inngått med First House.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Ås Avis setter søkelys på viktigheten av et godt samarbeid mellom NMBU og Ås (leder, 24.2.22). Jeg er stolt over de gode måtene NMBU bidrar til videreutviklingen av kommunen. I tillegg til viktigheten av NMBU for Ås kommune, vil jeg understreke at Ås kommune er et ekstremt viktig samarbeidspartner for NMBU og bidrar på flere måter til universitetets utvikling.

Vi er for eksempel ekstremt opptatt av at våre studenter ikke bare får en utdanning i verdensklassen men at de også lever det gode studentlivet, noe som vi får til bl.a. gjennom samarbeid med kommunen og samskipnaden.

NMBU er opptatt av å være med på å skape flere arbeidsplasser på Ås. Dette hviler på et stadig sterkere engasjement hos oss i innovasjonsarbeid og å legge til rette for enda flere start-ups. Vi jobber godt med dette i dag men ønsker å bli enda bedre.

Vårt arbeid med å legge til rette for mer innovasjon vil i flere tilfeller bygge på samarbeid mellom NMBU og kommunen. Et fint pågående eksempel på dette er utredningen som foregår nå om utvikling av Campus Øst.

Som det påpekes i lederen, har det vært en del diskusjon i mediene de siste dagene om en spesifikt konsulentkontrakt NMBU har inngått. På overordnet plan, er det flere situasjoner der det er fornuftig av en offentlig institusjon å ta i bruk konsulenter. Det kan gjelde situasjoner der man trenger en spesifikk kompetanse i en tidsbegrenset periode.

Det kan også være fornuftig med å leie inn ressurser når man har behov som ikke blir varige eller i en overgangsfase der man holder på med å bygge opp kompetanse internt. Av og til er det også nyttig med «nye øyne» i en eller annen sammenheng. Ingen av dette innebærer å forbigå kompetanse som organisasjonen allerede besitter.

Offentlig debatt om beslutninger tatt av ledere ved et universitet er ikke et problem – det er heller naturlig. Universiteter dyrker evnen til å se analytisk og dermed kritisk på problemstillinger. Forskningsprosjekter kan ikke utvikles uten tung kompetanse på dette, og kanskje det aller viktigste vi lærer våre studenter er å ta en problemløsende tilnærming uansett hva de skal gjøre.

Med dette i mente er det ikke unaturlig at jeg anvender mitt kritiske blikk på flere av debattene som pågår til enhver tid i samfunnet ei heller at ledelsens beslutninger vekker engasjement.

I min rolle som rektor ved NMBU er jeg takknemlig for slik debatt. Det gir tilbakemelding som jeg hører på og tar hensyn til. Det betyr ikke at jeg ombestemmer meg i hvert tilfelle, men det betyr at jeg – i likhet med alle som jobber ved NMBU – er opptatt av det gode argumentet og har en ambisjon om å la evidens og sunn fornuft være styrende.

(Innlegget ble først publisert i Ås Avis)

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS