Bærekraft

KPMG-topp går hardt ut mot NMBU-avtale

— Bærekraft handler ikke om kommunikasjon og posisjonering, sier KPMG-partner Stine Lise Hattestad Bratsberg.

Partner i KPMG Pure Sustainability, Stine Lise Hattestad Bratsberg (innrammet), har jobbet med bærekraft de siste 15 årene. Hun mener det er trist at NMBU trenger PR-hjelp for å vise hvor de kan skille seg ut.
Publisert

— For meg, som i snart 15 år har jobbet med å gi råd til virksomheter om hvordan de kan bli mer bærekraftig, er det utrolig trist å se at et av Norges ledende universitet på bærekraft må ha PR-hjelp for å få formidlet hvor de skiller seg ut. Bærekraft handler nemlig ikke om kommunikasjon og posisjonering.

Dét sier Stine Lise Hattestad Bratsberg. Hun leder arbeidet med bærekraft i KPMG Pure Sustainability. KPMG er et stort revisjons- og rådgivningsfirma.

Bakteppet er en avtale Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har inngått med et datterselskap av PR-byrået First House, Sustainability AS.

Partner i KPMG Pure Sustainability, Stine Lise Hattestad Bratsberg.

Avtalen har blitt kraftig kritisert internt ved NMBU, og av statsråd Ola Borten Moe (Sp). Mandag kunne statsråden fortelle at NMBU kan forvente et kutt i sin rammebevilgning tilsvarende det avtalen er verdt.

NMBU-rektor Curt Rice har på sin side forsvart avtalen. Han hevder at Sustainability ikke skal hjelpe med PR- og kommunikasjonsarbeid, men strategiarbeid som vil være viktig for en grønn omstilling.

— NMBU skal nå utvikle en overordna strategi for den neste fireårsperioden og gjennom denne utvikle og profilere NMBU videre som bærekraftsuniversitet. I den forbindelse har vi behov for ekstern rådgivning for en periode, blant annet for å identifisere hvor NMBU har genuine muligheter til å kunne skille seg ut, sa Rice til Khrono i forrige uke.

Dette sier avtalen

I avtalen står det at bærekraftsbyrået skal hjelpe NMBU med:

  • Bidra til utvikling og implementering av et prosjekt som profilerer NMBU som bærekraftsuniversitet, basert på høy og vel etablert kompetanse i arbeid med bærekraft.
  • Bidra med sterk og relevant kompetanse og erfaring fra bærekraftsområder der NMBU har genuine muligheter til å kunne skille seg ut.
  • Bidra til utvikling av en strategi for økt synlighet for NMBU.
  • Gi råd til rektor i strategiske kommunikasjonssaker.
  • Ha etablert kompetanse i samfunnskontakt, dvs. innsikt i samspill og koblinger mellom akademia, politikk, og næringsliv og ha erfaring med slikt arbeid.

Bratsberg mener NMBU er universitetet i Norge som utdanner flest folk med kompetanse innenfor bærekraft.

— Kompetanse vi er helt avhengig av hvis vi skal greie de omstillingene vi nå står overfor. Man blir ikke et bærekraftsuniversitet gjennom økt profilering og synlighet, men gjennom først og fremst å jobbe for å stimulere til fremtidens løsninger gjennom god og tidsriktig utdanning. At NMBU ikke ser ut til å ha fått med seg dette synes jeg er utrolig trist.

Trenger ikke grønnvasking

Bratsberg er tydelig på at dette ikke handler om at First House og Sustainability har gode konsulenter, men:

— NMBU trenger ikke grønnvasking. Universitetet driver med så mye viktig på områder som forvaltning av naturressurser, matjord og dyrevelferd. Jeg forstår ikke hvorfor NMBU skal kjøpe tjenester som skal bidra til å profilere seg som et bærekraftsuniversitet. Hvem er det de skal nå med budskapet?

Hun stiller spørsmålet fordi hun mener det er velkjent blant studenter og samfunnet generelt at NMBU utdanner «løsningsagenter», et begrep hun bruker om unge med et ønske om å bidra til å løse bærekraftsproblematikken.

— Så når jeg leser at NMBU ønsker å skille seg ut og profilere seg som et bærekraftsuniversitet, spør jeg: Overfor hvem? Jeg får ikke resonnementet til å gå opp.

Rice: — Ambisjoner om å bygge videre

Rektor Curt Rice har blitt forelagt kommentarene til Bratsberg.

— Dynamikken i konsulentbransjen vet jeg svært lite om, og det er uklart for meg hvilket grunnlag Bratsberg uttaler seg på. Jeg kan forsikre henne om at vi har fått med oss at NMBU er et bærekraftsuniversitet fordi vi driver med relevant forskning og utdanning, og at vi gjennom det stimulerer til fremtidens løsninger.

Han forklarer videre at strategien NMBU jobber med skal videreutvikle rollen bærekraft spiller i universitetets arbeid.

— Den strategien kommer til å påvirke blant annet måten vi styrer organisasjonen på. Vi henter ikke inn ytterlig kompetanse på bærekraft i de fagene vi driver forskning og utdanning på, for det har vi masse av. Men strategiarbeid og virksomhetsstyring er også områder der det er godt å ha støtte fra folk som er opptatt av, og har kompetanse i, bærekraft. Det har vi til en viss grad i dag, og vi har ambisjoner om å bygge videre på det.

Rektor ved NMBU, Curt Rice, svarer på kritikken.

Rice sier at i første omgang blir midlertidig støtte hentet inn.

— Og hvis vi ser at dette blir et permanent behov, blir det en fast stilling. Dette er jeg overbevist om kommer til å føre til gode diskusjoner, og råd som til slutt ikke bare kommer NMBU til gode, men også andre som jobber med bærekraft.

Han stiller seg uforstående til påstanden om grønnvasking.

— Det synes jeg er en rar påstand. Vi kunne sikkert ha jobbet med KPMG og Bratsberg om disse tingene, men sånn ble det ikke denne gangen. Jeg håper likevel at hun er glad for at stadig flere virksomheter setter seg tydelig mål for bærekraft, sier Rice.

Powered by Labrador CMS