Bærekraft

NMBU gjorde avtale med PR-byrå. Nå vil Borten Moe kutte i budsjettet

Ola Borten Moe (Sp) er ikke fornøyd med avtalen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har inngått med First House-selskapet Sustainability AS.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mener Norges miljø- og biovitenskapelig universitet har ikke forstått poenget i budskapet fra regjeringen.
Publisert Oppdatert

— Avtalen går på tvers av hva eier, altså vi i Kunnskapsdepartementet, eksplisitt har uttrykt. Hvilke konsekvenser det vil få vil vi komme tilbake til i den ordinære styringsdialogen, men det kan virke som NMBU fremdeles ikke har tatt poenget, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Avtalen statsråden nevner ble nylig inngått av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med selskapet Sustainability AS, et datterselskap opprettet i 2020 av PR-byrået First House.

Bærekraftsbyrået skal blant annet hjelpe NMBU med å skille seg ut og styrke universitetets profil som et bærekraftsuniversitet.

Avtalen har en øvre ramme på 1.625.000 kroner, og gjelder i første omgang for ett år, med mulighet til forlengelse tre ganger.

Kan forvente kutt

Borten Moe og den nye regjeringen har gått hardt ut mot statlige etaters bruk av konsulenttjenester fra kommunikasjonsbransjen.

I tildelingsbrevet NMBU og andre universiteter og høgskoler fikk fra Kunnskapsdepartementet før jul skrev de at «institusjonene skal arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes».

Da regjeringen la fram tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for i år hadde de gjort ord om til handling. De 20 statlige etatene, inkludert fire universiteter og høgskoler, som brukte mest i 2020 på konsulenttjenester fikk kutt i sine budsjetter.

Og Borten Moe er ikke i tvil. Pengene NMBU bruker på PR-avtalen kan de forvente å få trukket av budsjettet senere i år.

— NMBU har lagt inn en veldig god søknad om å få et kutt i rammebevilgningen tilsvarende det avtalen er verdt. Om det vil skje i revidert nasjonalbudsjett denne våren, eller i statsbudsjettet til høsten, får vi komme tilbake til.

Skapt reaksjoner

Avtalen har også skapt reaksjoner internt på NMBU. I forrige uke sa Lena Marie Kjøbli, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NMBU, at avtalen nesten er å regne som en fallitterklæring.

— En ekstern leverandør kan ikke erstatte den interne kompetansen som forskerne våre sitter på. Når vi i tillegg har dyktige kommunikasjonsrådgivere på hvert enkelt fakultet og en kommunikasjonsstab sentralt på universitetet som kan hjelpe med å formidle den kompetansen vi besitter, bør det være mulig å få fram budskapet vårt, sa Kjøbli til Khrono.

Borten Moe er også tydelig på at bærekraftsutfordringen handler om mer enn kommunikasjon.

— Vi deler NMBUs ambisjon om å bli bedre på bærekraft, og jeg tenker at NMBU er universitetet som har best forutsetninger for å ta en ledende rolle. Gjennom 150 år har de opparbeidet seg en enorm intern kompetanse.

— Men bærekraftsutfordringene til det norske samfunnet, og verden for øvrig, er ikke en kommunikasjonsutfordring. NMBUs rolle er å komme med faglige løsninger, og det er derfor vår bestilling har vært så tydelig på at det er undervisning og forskning som skal prioriteres. Det gjør ikke denne avtalen, sier Borten Moe.

— Bekymringsverdig

NMBU-rektor Curt Rice sier på sin side til VG at avtalen universitetet har inngått med Sustainability ikke dreier seg om PR- og kommunikasjonsarbeid, men strategiarbeid som vil være viktig for grønn omstilling.

NMBU-rektor Curt Rice er overrasket over at statsråd Ola Borten Moe tar kritikken i mediene.

Rice skal ha tilbudt Kunnskapsdepartementet fullt innsyn i avtalen mellom universitetet og Sustainability, ifølge VG.

Derfor er Rice overrasket over at Borten Moe tar kritikken i mediene.

— At statsråden velger å ta dette direkte i mediene i etterkant av et slikt tilbud er bekymringsverdig. Jeg opplever at statsråden nå justerer tildelingsbrevet og gir signaler om redusert styringsrett for utdanningsinstitusjonene. Det er uheldig at dette skjer uten dialog med den enkelte institusjonen eller en prosess med sektoren, sier Rice til avisen.

(Saken er oppdatert 22. februar kl. 08.42 med kommentarer fra NMBU-rektor Curt Rice)

Powered by Labrador CMS