25 år gamal, frå bygda på Austlandet, og glad i å skravla. Slik skildrar Joachim Børlie seg sjølv - og meiner det siste er ein fordel når ein skal vera tillitsvalt for studentane. Foto: privat
25 år gamal, frå bygda på Austlandet, og glad i å skravla. Slik skildrar Joachim Børlie seg sjølv - og meiner det siste er ein fordel når ein skal vera tillitsvalt for studentane. Foto: privat

Joachim Børlie er studentleiar i Stavanger. No stiller han til val nasjonalt

Val. Det skjer mykje i Europa me bør ta inn i debatten heime, seier Joachim Børlie. Han stiller til val som internasjonalt ansvarleg i Norsk studentorganisasjon.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Både inn- og utveksling er viktig, for å bygga kulturell forståing og kulturell kapital.

Det seier Joachim Børlie.

Fakta

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter. NSO er partipolitisk uavhengig.

NSO ble stiftet 1. juli 2010. Organisasjonen er en sammenslåing av de tidligere studentorganisasjonene Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL).

NSO får store deler av sitt driftsbudsjett finansiert gjennom semesteravgiften studenter i Norge betaler.

17.-19. april velges det ny ledelse på landsmøtet i Tønsberg.

Fristen for å stille til arbeidsutvalget (AU) og bli vurdert av valgkomiteen er 12. mars.

Fristen for å stille til sentralstyret og bli vurdert av valgkomiteen er 29. mars.

Kine Nossen er leder av valgkomiteen.

Kilde: NSO

25-åringen reiste, som han sjølv seier, frå bygda på Austlandet til Stavanger. Han er nesten ferdig med lektorutdanninga, men har no permisjon for å vera leiar i StudentOrganisasjonen StOR ved Universitetet i Stavanger (UiS). I vår stiller han til val som internasjonalt ansvarleg i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Internasjonal dugnad

— Det skjer mykje i Europa, til dømes innan likestilling og velferd, som me bør ta inn i debatten heime. Me må ha augene opne for kva som skjer ute, og ikkje minst er det viktig med ein felles internasjonal dugnad for å nå berekraftmåla, seier Børlie.

Ikkje minst er det viktig med ein felles internasjonal dugnad for å nå berekraftmåla

Joachim Børlie

Han peikar på Students at Risk-ordninga som ei viktig internasjonal sak. Ordninga gir studentaktivistar som har vorte utvist, forfølgt eller fengsla i heimlandet grunna politisk engasjement for menneskerettar og demokratiutvikling, moglegheit til å fullføra studia sine i Noreg.

— Ordninga er eit godt bistandsverktøy, og kan òg gi meir kompetanse om demokrati, seier Børlie.

To år i StOr

Studentleiaren meiner altså at både inn- og utveksling er viktig. Men han er ikkje samd med tidlegare forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø i at ein bør vurdera å gjera utveksling obligatorisk.

— Alle bør ha moglegheit til å reisa på utveksling. Slik det er i dag, er det ein del som opplever problem med å få godkjent emne dei tek ute, seier Børlie.

— Kvifor stiller du til val?

— Eg har site to år i arbeidsutvalet ved StOr, og synest det er givande å jobba for studentane. No ønskjer eg å halda fram på nasjonalt nivå.

Børlie seier at han særleg det siste året, etter at UiS vart ein del av eit europeisk nettverk, har fått augene opp for alt som skjer internasjonalt i sektoren.

— Eg ønskjer å bidra med den kompetansen eg har.

Dei andre som søkjer NSO-verv kan du lesa om her.

Powered by Labrador CMS