tilsyn

Tre høgskoler må rette opp mangler

Tre små private høgskoler må rette opp mangler før de får godkjent på kvalitet fra Nokut.

Nokut-direktør Kristin Vinje sier at alle tre høgskoler får positive tilbakemeldinger fra den sakkyndige komiteen, men samtidig er det flere ting de må jobbe med for å få godkjent kvalitetsarbeidet.
Publisert

Nokut har gjennomført tilsyn med kvalitetsarbeidet ved tre høgskoler: Lillehammer Institute of Music Production and Industries (Limpi), Norsk barnebokinstitutt i Oslo og Skrivekunstakademiet i Bergen.

Ingen av de tre fikk godkjentstempel av styret i Nokut tirsdag.

Limpi, som kun tilbyr et årsstudium, har ifølge Nokut vesentlige mangler i sitt kvalitetsarbeid og må rette opp manglene innen 7. mai 2025.

Norsk barnebokinstitutt og Skrivekunstakademiet har enkelte mangler og har fått frist til 7. januar 2025 med å dokumentere at manglene er rettet opp.

Flere ting de må jobbe med

Skrivekunstakademiet tilbyr også kun et årsstudium, mens Norsk barnebokinstitutt har et masterprogram, en bachelorutdanning og en videreutdanning.

— Alle tre institusjoner får positive tilbakemeldinger fra den sakkyndige komiteen, men samtidig er det flere ting de må jobbe med for å få godkjent kvalitetsarbeidet, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Hun påpeker at det er utdanningsinstitusjonene selv som har ansvar for kvaliteten i studietilbudene sine.

— Nokuts rolle er å gjennomføre ekstern kvalitetssikring gjennom tilsyn, der Nokut kontrollerer at institusjonene forvalter dette ansvaret på en tilfredsstillende måte. Samtidig skal institusjonene få råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet, sier hun.

Krever mer systematikk

Når det gjelder Limpi sier den sakkyndige komiteen at det er nødvendig med et mer systematisk arbeid med kvalitetsutvikling. Komiteen viser til at dette er en institusjon som tilbyr utdanning på høgskolenivå og dermed må tilfredsstille kravene som gjelder for høyere utdanningsinstitusjoner.

Norsk barnebokinstitutt oppfyller ikke to av kravene til et systematisk kvalitetsarbeid. Det er kravene om å gjennomføre periodiske evalueringer og systematisk kontroll av studietilbudene, ifølge komiteen.

Skrivekunstakademiet må dokumentere rutiner og praksis for periodiske evalueringer og systematisk kontroll med studietilbudet, samt at kvalitetsarbeidet må få en tydeligere forankring i en strategi, ifølge komiteen.

Ingen av de tre har institusjonsakkreditering, men de har studietilbud som er akkreditert av Nokut.

Powered by Labrador CMS