utdanninsgkvalitet

Tre høgskoler må rette opp mangler etter tilsyn

Kun én av fire høgskoler går gjennom nåløyet hos Nokut og får godkjent sitt kvalitetsarbeid. De tre andre har mangler som må rettes opp.

NSKI Høyskole har fått et år på seg til å rette opp vesentlige mangler i sitt kvalitetsarbeid. Høgskolen har blant annet bachelorutdanninger i regi, manus, musikkteater og i skuespillerfag.
Publisert

Fire høgskoler hatt tilsyn av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Av disse er det kun Oslo Nye Høyskole som får godkjent sitt kvalitetsarbeid. 

Atlantis Medisinske Høgskole, Noroff University College og NSKI Høyskole har mangler i kvalitetsarbeidet som de må rette opp, går det fram av vedtak i Nokuts styre onsdag.

— Det er utdanningsinstitusjonene selv som har ansvaret for kvaliteten i studiene de tilbyr. Gjennom tilsyn kontrollerer Nokut at institusjonene forvalter dette ansvaret på en tilfredsstillende måte. I tillegg skal institusjonene få råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

Oslo Nye Høyskole (ONH) får gode tilbakemeldinger fra Nokuts sakkyndige komité og blir godkjent.

«Komiteen ser at ONH har nedlagt et betydelig arbeid i utviklingen av kvalitetssystemet, og at systemet er godt forankret i institusjonen», heter det i tilsynsrapporten.

Vesentlige mangler

NSKI Høyskole har derimot vesentlige mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet sitt, i hovedsak på grunn av mangel på systematikk og dokumentasjon.

– Nokut har nå gitt NSKI Høyskole en frist på tolv måneder til å dokumentere at institusjonen har rettet opp manglene. Totalt er det sju krav som høgskolen må rette opp og dokumentere, sier Vinje.

Enkelte mangler

Atlantis Medisinske Høgskole og Noroff University College har enkelte mangler i kvalitetsarbeidet, ifølge Nokut. Disse har fått frist til 1. juli med å rette opp disse.

For Atlantis gjelder det at høgskolen ikke har gode nok rutiner for å kontrollere at kravene til fagmiljøer er oppfylt, samt at de ikke henter inn og bruker informasjon fra relevante kilder til å vurdere kvaliteten i alle studietilbudene.

Noroff får tilbakemelding på at høgskolen ikke i tilstrekkelig grad dokumenterer arbeidet med læringsmiljøet ved høgskolen og at det derfor er uvisst hvordan arbeidet blir fulgt opp i praksis. Det er heller ikke tydelig hvordan høgskolen systematisk kontrollerer at alle studietilbudene tilfredsstiller nødvendige forskriftskrav, i følge Nokut.

I perioden 2017–2024 fører Nokut periodiske tilsyn med samtlige universiteter og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid.

Powered by Labrador CMS