Johanne Grov Eilertsen, leder for Juridisk Studentutvalg i Tromsø, håper UiT Norges arktiske universitet på nyåret vil vedta å innføre bestått/ikke bestått på ex.fac.-eksamen i jusstudentenes første studieår. Foto: Privat

Juridiske fakulteter dropper karakter tidlig i studiet

Karakter. Som et tiltak for å dempe karakterpresset, har de juridiske fakultetene i Bergen og Oslo vedtatt å fjerne karakterene tidlig i studieløpet. UiT Norges arktiske universitet kan følge etter på nyåret.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I stedet for karaktergivning har de juridiske fakultetene ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) vedtatt å innføre bestått/ikke bestått i det første semesteret på første studieår. Det skriver Rett24.

Nå gjør fakultetet det de tror kan hjelpe. Det er et steg i riktig retning.

Johanne Grov Eilertsen

Det juridiske fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet kan følge etter ved nyåret. I januar skal det legges frem et forslag om overgang til bestått/ikke bestått i emnet ex.fac. i første studieår, skriver avisen videre.

Johanne Grov Eilertsen er leder for Juridisk Studentutvalg i Tromsø. Hun sier de har samarbeidet godt med fakultetet og sier de har kommet frem til dette forslaget sammen.

— Nå må vi vente å se hva som skjer, men vi håper det vil kunne få effekt, sier Grov Eilertsen til Khrono.

Hun forklarer at karakterpresset kan føre til det hun kaller et følgemønster.

— Studenter på andre studieår bruker å ta opp ex.fac.-eksamen, noe som er uheldig da eksamen går parallelt med faget forvaltningsrett som de har på samme tid i sitt andre år. Forvaltningsrett er et viktig fag og dermed må studentene bruke mye tid på det, sier Grov Eilertsen. Hun legger til:

— Dette kan medføre at studentene bruker for mye tid på å lese til ex.fac.-eksamen og kan dermed stå i fare for å ikke bruke nok tid på å lese til forvaltningsrett, og dermed føle at de må ta opp eksamen også i dette faget.

Nå håper hun at forslaget blir vedtatt og at det kan rette opp i dette følgemønsteret.

— Noen vil alltid være uenige i denne typen endringer. Det viktige er at karakterpresset ikke blir for altoppslukende. Nå gjør fakultetet det de tror kan hjelpe. Det er et steg i riktig retning, sier Grov Eilertsen til Khrono.

Bekymret for gjentaksproblematikk

Bakgrunnen for endringen er et brev sendt fra rektorene ved UiO, UiB og UiT til jussdekanene i mai i fjor, der de uttrykte bekymring for at landets jusstudenter kan gå opp til eksamen for å forbedre allerede beståtte eksamener flere ganger.

I 2017 sto Det juridiske fakultet for 43 prosent av alle gjentak ved UiO (inkluderer også gjentak av ikke bestått eksamener). Ved UiB er tilsvarende tall 36 prosent, mens ved UiT er tallet 46 prosent, viser tall fra databasen DBH.

I sitt svarbrev til rektorene, skrev tidligere studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen ved UiB, studiedekan Erling Hjelmeng ved UiO og prodekan for utdanning, Magne Frostad ved UiT, at de skulle samarbeide om tiltak. De skisserte disse mulige tiltakene den gang:

  • Kombinasjoner av semesteroppgave/mappeevaluering og skoleeksamen
  • Innføring av emnesperrer der dette ikke allerede finnes
  • Endring fra karakterer til bestått/ikke bestått i sammenhenger der dette er faglig forsvarlig og
  • Ytterligere begrensninger på antallet gjentak for den enkelte student.

De har nå blant annet landet på endring fra karakter til bestått/ikke bestått i første semester ved UiO og UiB og potensielt i ex.fac. ved UiT.

Disse jobber for jusstudentene i Oslo gjennom Juridisk Studentutvalg ved Det juridiske fakultetet. Henrik Stenberg (oppe f.v.), Alexander Sæthern, Bardh Rossoneri Musiqi, Mads Fredrik Baardseth (leder), Johanne Maria Rohde Larsen (nestleder), Shirley Cheng, Marita Lykke Sperrevik, Frigg Rugseth, Lovise Dahl og Nariman Hame. Foto: Juridisk Studentutvalg

Økonomiske hensyn

— Hovedhensikten med eksamen vil være å bidra til læring, ikke å rangere kandidatene opp mot hverandre. Økonomisk sett er også den nye vurderingsformen gunstig, ettersom antall klager på sensuren vil reduseres og det vil være færre som melder seg opp til frivillig eksamensgjentak, sier nåværende studiedekan ved UiB, Magne Strandberg til Rett24.

Heller ikke i sitt svarbrev i 2018 la dekanene skjul på at det også var viktig å få satt i verk tiltak av økonomiske hensyn:

«Det er heller ikke grunn til å legge skjul på at det er høye kostnader knyttet til eksamensavviklingen. Det må derfor være en felles ambisjon at antall gjentak av eksamener på jusstudiet reduseres og at studentene i størst mulig grad gjennomfører på normert tid», stod det i svaret fra dekanene.

Frykter vedtaket kan virke mot sin hensikt

Leder for Juridisk Studentutvalg (JSU) i Bergen, Emilie Mellbye Rytter, ser både positive og negative sider med vedtaket.

— JSU håper vurderingsformen bidrar til et større fokus på å lære juridisk metode, fremfor å pugge detaljkunnskap. Samtidig frykter vi tiltaket vil virke mot sin hensikt: Når karakterene fjernes det første semesteret, er vi bekymret for at det skal bli mer press på å prestere på de øvrige eksamenene, sier Rytter til Rett24.

Hennes lederkollega i Juridisk Studentutvalg ved Det juridiske fakultetet i Oslo, Mads Fredrik Baardseth, sier det er vanskelig å uttale seg før man har sett virkningen av tiltaket.

— Vi er spent på å se hvordan dette slår ut, sier Baardseth til Khrono.

Han forteller at studentene ved UiO har vært involvert i prosessen frem til vedtaket.

— Det ble gjort en spørreundersøkelse blant studentene i forbindelse med forslaget. Studentene delte seg tilnærmet på midten i synet på å innføre bestått/ikke bestått istedenfor karakterer, sier Baardseth.

Dekanene ved UiO og UiB avkrefter overfor Rett24 at dette er første ledd i å fjerne flere karakterer på jusstudiet. Det nye tiltaket trer i kraft ved UiO våren 2020.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS