Debatt Halvor austenå

Kan alle studenter mellom 18 og 30 år forventes å være fullvaksinert før avstandsanbefalingen bortfaller?

Det er vanskelig å lese dette som annet enn en instruks om å unnta studenter fra avstandskrav, skriver Halvor Austenå om et brev fra departementet.

Sprøyte med covid-19 vaksine fra Pfizer/Biontech
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

VAKSINERING| I brev fra Kunnskapsdepartementet datert 2. juli 2021 sendt til universiteter og høgskoler skriver departementet følgende:

«Regjeringen legger opp til at i trinn fire kan institusjonene gjøre unntak fra avstandskrav der det er nødvendig i undervisningen. Dette gjelder alle studenter. Unntaket fra avstandskravet i trinn fire har ikke noen kriterier knyttet til seg, slik som for eksempel at det må være begrunnet av hensyn til studieprogresjon. Unntaket er til for at institusjonene skal kunne gjennomføre fysisk undervisning på vanlig måte, selv om de ikke kan tilrettelegge for at studenter og ansatte holder avstand til hverandre. Departementet forventer derfor at institusjonene planlegger for fysisk undervisning uten avstandskrav fra semesterstart.»

Det er vanskelig å lese dette som annet enn en instruks om å unnta studenter fra avstandskrav. Departementet har god grunn til å ha dårlig samvittighet i forhold til behandling og tilrettelegging for studenter under denne pandemien. Selvsagt avdekker resultater fra undersøkelser om studentenes helse og trivsel også at universiteter og høgskoler har en vei å gå.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Imidlertid står denne instruksen i en sterk kontrast til et leserinnlegg fra femten fremstående britiske smitteverneksperter i The Lancet publisert 2. juli. De kritiserer den britiske regjeringens plan for åpning av landet den 19. juli. Deres hovedbudskap er: «Massesmitte er ikke et alternativ, vi må gjøre mer for å beskytte våre unge». Dette er begrunnet i fem hovedpunkter. For det første at barn og unge som i stor grad er uvaksinerte, vil bli rammet. Videre vil smitte innen disse gruppene i stor grad negativt påvirke den utdanningen de er underveis i. For det tredje viser modellering at dette kan føre til videreutvikling av vaksine resistente virus. Det er også en risiko for ytterligere belastninger på helsevesenet. Det femte argumentet er at økende smitte blant de unge vil ramme samfunnslag som allerede er sårbare og marginaliserte. Konklusjonen i The Lancet er at: «Vi tror at regjeringen (i Storbritannia min konkretisering) er på vei til et farlig og uetisk eksperiment.»

På bakgrunn av dette mener jeg det er et legitimt spørsmål å stille regjeringen om den forventer at alle studenter mellom 18 og 30 år kan forventes å være fullvaksinert før avstandsanbefalingen bortfaller.

Powered by Labrador CMS