Debatt

Kan fagfellevurderingene bli litt mer dannet?

Fagfellevurderingene bør vurderes, mener Jon A. Løkke og Stian Orm.

Fagfellevurdering er den beste vi har - men ikke perfekt, skriver Jon Arne Løkke og Stian Orm.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det finnes en Facebookgruppe som heter «Reviewer 2 Must Be Stopped» med 31 000 medlemmer. Det er ikke hvilke som helst medlemmer – gruppen består av forulempede og forsmådde forskere som har fått avvist sine artikler eller som opplever dårlig behandling av tidsskriftenes redaktører, redaksjoner og fagfeller. Vi har søkt og blitt antatt i gruppen etter en utfordrende fagfellevurdering.

Fagfellevurderinger bidrar til kvalitetssikring av vitenskapelige artikler som publiseres. Som ordning er den det beste ordningen vi har så langt, men den er som de fleste ordninger ikke perfekt. Slik foregår ofte fagfellevurderingen: Manus sendes til redaktøren i et tidsskrift som kanskje foretar en første sjekk før manuset sendes anonymt til to eller flere anonyme fagfeller. Etter noe tid – og denne tiden kan variere sterkt på lengde og gjensidig kommunikasjon – så kommer vurderingen tilbake til forfatterne. Noen ganger er det sammenfall mellom fagfellene. Andre ganger spriker vurderingene kraftig, og det er her den forhatte «Reviewer 2» kommer inne (i praksis kan det være fagfelle 1 eller 4 for den del).

Det er klart at en andel manus bør avvises fordi kvaliteten er for dårlig. Men er det mulig å gjøre fagfellevurderingen litt mer dannet og kanskje lærerik på en grei måte?

Jon Arne Løkke og Stian Orm

En smaksprøve fra uttalelsene vi fikk på et manus - eksemplifisert med kommentarer til innledningen i artikkelen; Reviewer 1: «Innledningen er velskrevet og lett å lese». Reviewer 2: «Særlig innledningen er svært ustrukturert, mangelfull med tanke på utdyping m.m. Den er i lengste laget ut i fra problemstillingen». En studie fra PeerJ (2019) tyder på at over halvparten av forskerne opplever det som kan kalles en uprofesjonell fagfellevurdering, direkte personangrep og at forskningen beskrives som «bullshit» av fagfellene (1106 forskere fra 46 land og 14 ulike disipliner var inkludert i studien). Det er viktig at fagfellevurderingen er kritisk, og det er klart at en andel manus bør avvises fordi kvaliteten er for dårlig. Men er det mulig å gjøre fagfellevurderingen litt mer dannet og kanskje lærerik på en grei måte?

Et forslag er at fagfellevurderingen gjøres mindre anonym, men baksiden er at vurderingene kan bli preget av relasjonen til forfatterne i enten positiv eller negativ retning. En annen mulighet er å oppfordre redaktørene til å forkaste uprofesjonelle vurderinger, men det kan gi redaktørene for stor innflytelse. En tredje mulighet er å lage konkret retningslinjer til fagfellene, og gjøre vurderingene tilgjengelige for alle fagfellene når redaktøren har fattet en beslutning om publisering eller total avvisning. En fjerde mulighet er å etterlyse, som Tony Soprano, «The Strong, Silent Type» (https://www.youtube.com/watch?v=nvjYuIBy-oQ) av alle kjønn og bite tenna sammen og si til seg selv: «Det er alltid noe riktig i kritikk – forhold deg til kritikken og bli et bedre menneske».

Powered by Labrador CMS