Studentdemokrati

Kandidaten ble enstemmig innstilt som leder — tapte valget etter varsel

Beskyldningene haglet før ledervalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Under valgmøte hadde kandidaten innstilt til ledervervet med egen advokat, skriver Universitas.

Velferdstinget i Oslo og Akershus og Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo deler kontorplass her i Villa Eika.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uka har Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) valgt ny leder. Det har ikke vært uten dramatikk.

En kandidaten var på forhånd enstemmig innstilt. Valgkomiteen beskrev kandidaten som «organisatorisk trygg og politisk sterk. [...] valgkomiteen tror [...] vil fremtre som samlende på tvers av alle institusjoner og politiske skillelinjer».

Til tross for at kandidaten var enstemmig innstilt, var det Idun Kløvstad som forrige onsdag ble valgt som ny leder av VT.

Fakta

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO.

I dag er det over 67 000 studenter som er tilknyttet SiO. Velferdstinget består av 37 representanter.

Velferdstingets arbeidsutvalg velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni og består av fire personer som jobber på heltid.

Arbeidsutvalget skal følge opp Velferdstingets vedtak.

Den forbigåtte kandidaten mener selv det skyldes en bekymringsmelding Studentparlamentetet ved Universitetet i Oslo (Sp-UiO) sendte ut i forkant av valgmøtet til lederne av de ulike studentpolitiske listene i studentparlamentet.

Det skriver Universitas, som har fått innsyn i en bekymringsmeldingen signert avtroppende Sp-UiO-leder, Christen Andreas Wroldsen.

I meldingen står det at studentparlamentet har mottatt flere bekymringsmeldinger om kandidatens oppførsel, men det vises ikke til konkrete hendelser.

Informerte listelederne

Videre står det at ingen av varslerne har ønsket å stå fram. Sp-UiO ønsker ikke å videreformidle detaljer av hensyn til kandidaten og varslerne, da de ikke har hatt anledning til å ettergå meldingene.

— Vi varslet valgkomiteen tidlig i prosessen om at vi hadde mottatt bekymringsmeldinger om en kandidat. Dessverre ble denne informasjon gitt videre fra komiteen, så flere fikk vite om den, sier Wroldsen til Universitas.

Khrono har vært i kontakt med Wroldsen. Han skriver i en SMS at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Situasjonen ble så tilspisset at lederkandidaten hadde med seg sin advokat Tony Vangen fra advokatfirmaet Elden da det digitale valgmøtet ble arrangert på onsdag.

Kandidaten hadde på forhånd vært bekymret for påvirkningen bekymringsmeldingen ville få for valgresultatet.

–⁠ Det er grunn til å anta per i dag at ryktespredningen fikk direkte og avgjørende konsekvens for valget, skriver advokat Vangen i en e-post til Universitas.

Han kaller meldingen som ble sendt ut før valgmøtet «regelrett ryktespredning», som det ikke finnes konkrete holdepunkter eller dokumentasjon for.

Khrono har vært i kontakt med kandidaten, som ikke ønsker å uttale seg i saken på nåværende tidspunkt.

VT sendte ut eget brev

Som en reaksjon på bekymringsmeldingen sendte kontrollkomiteen i VT ut et brev til sine medlemmer i forkant av valgmøtet.

I brevet, referert av Universitas, står det:

«Påstandene er svært vage, og dermed vanskelige å ettergå. De er også fremmet uten at kandidaten har kunnet forsvare seg mot dem.»

«Saker som denne er vanskelige fordi de ofte har få konkrete bevis. Det er viktig å huske på at det alltid finnes minst to parter som har forskjellig oppfatning om hva som har skjedd. Vi skal lytte til og ta alle bekymringer på alvor, og vi skal også lytte til hva den personen bekymringen gjelder, har å si. Prinsippet om tilsvarsrett og rett til å forklare seg er prinsipper vi holder høyt, og som må holdes høyt i slike saker».

Martine Moen i Venstrealliansen reagerer og mener arbeidsutvalget går langt i å «hevde at det kun er rykter».

— Her har nok representanten misforstått. Vi skriver at det er viktig å huske på at det alltid finnes minst to parter i slike saker, som gjerne har forskjellig oppfatning om hva som eventuelt har skjedd. Vi skal lytte til og ta alle bekymringer på alvor, og vi skal også lytte til hva den personen bekymringen gjelder har å si. Vi har ikke lykkes med å innhente noen videre informasjon om bakgrunnen for påstandene, skriver leder av VT, Gard Løken Frøvoll, i en e-post til Khrono.

Avtroppende leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Gard Løken Frøvoll, sendte sammen med medlemmer av kontrollkomiteen ut et brev før valgmøtet.

Kan være aktuelt med erstatningskrav

Frøvoll sier at de sendte ut brevet for å «minne om viktigheten av en god valgkultur».

— Det var i denne anledning viktig å påpeke at personen det hadde blitt spredt anklager mot, ikke hadde fått muligheten til å imøtegå anklagene. I tillegg oppfordret vi alle til å ta kontakt med Velferdstingets ansatte og tillitsvalgte, dersom de skulle sitte på konkret og bekymringsverdig informasjon om noen tilknyttet Velferdstinget, skriver Frøvoll.

Under valgmøtet ble det flere ganger nevnt at bekymringsmeldingen ikke skulle diskuteres.

Advokat Vangen sier til studentavisa at det er naturlig for dem å vurdere om det er blitt begått ærekrenkelser.

— Dette kan i så fall medføre et erstatningsansvar både for min klients økonomiske tap og ikke-økonomiske tap, sier Vangen til Universitas.

Mener meldingen påvirket valgresultatet

I etterkant av valgmøtet ga flere uttrykk for at meldingen, og måten den hadde blitt kommunisert på, hadde direkte innvirkning på valgresultatet.

Jonas Økland, representant for BI Studentorganisasjon i VT, sier han ikke ønsker å rette kritikk mot VT, men:

–⁠ Det jeg reagerer på, er hvordan enkelte uavhengig av VT har gjort sitt for å påvirke valget på en negativ måte. Måten dette har blitt gjort og kommunisert på, er svært kritikkverdig, sier han til Universitas.

Frøvoll sier VT gjorde det klart for Wroldsen at de trenger mer konkret informasjon dersom VT skal behandle saken ytterligere.

— Dette har vi forstått at ikke er ønskelig, og vi har dermed ikke fått noe mer informasjon, og ikke kunnet behandle saken videre. I brevet vi sendte ut ba vi folk ta kontakt dersom de bar på bekymringer om personer tilknyttet Velferdstinget, og vi har i skrivende stund ikke mottatt noe, skriver Frøvoll.

— Har valgprosessen blitt gjennomført på en rettferdig måte?

— Jeg tror dessverre få av representantene og kandidatene opplevde valgprosessen som trygg og rettferdig, på grunn av spredningen av påstander mot en av kandidatene.

— Burde man vurdert å utsette valget til man hadde fått klarhet i situasjonen?

— Det er ikke helt enkelt å utsette Velferdstingets valgmøte på så kort varsel. Det er over 60 travle deltakere som har satt av hele kvelden mange måneder i forveien, så bare det å finne en ny dato ville vært svært utfordrende. Vi ser helst at folk som sitter på bekymringer om enkeltpersoner deler disse så tidlig som mulig, fremfor å vente til det er personvalg.

Powered by Labrador CMS