Debatt ● Marcel Stray

Karakterpress og usunn konkurransekultur

Vi er bekymret av resultatene i den nylig publiserte læringsmiljø­undersøkelsen ved Det juridiske fakultetet på UiO. Det er nødvendig å handle aktivt for å forbedre læringsmiljøet for alle jusstudenter.

Portrett av mann med grønn genser og rutete skjerf
— Juristforbundet Student i Oslo jobber aktivt med å fremme studentenes interesser og bidra til et inkluderende og positivt læringsmiljø på fakultetet, skriver kronikkforfatteren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Forrige mandag ble en omfattende læringsmiljøundersøkelse lansert ved Det juridiske fakultetet på Universitetet i Oslo (UiO), etterfulgt av en grundig artikkel om undersøkelsen av Alva Nåmdal Kjensli og Nasjida Noorestany i Khrono den 04.03.24.

Som Juristforbundet Student i Oslo erkjenner vi alvoret i de bekymringene som er fremmet i den nylig publiserte læringsmiljøundersøkelsen ved Det juridiske fakultetet på UiO. Vi er forpliktet til å handle aktivt for å forbedre læringsmiljøet for alle jusstudenter.

Resultatene fra undersøkelsen understreker behovet for en grundig gjennomgang av kulturen og praksisen ved fakultetet. Det er tydelig at mange studenter opplever et betydelig karakterpress og en uheldig konkurransekultur, faktorer som kan påvirke trivsel og akademisk fremgang negativt. Samtidig er det gledelig å se at flertallet av studentene opplever et positivt samarbeidsmiljø med faglærerne og føler tilhørighet gjennom fellesarealer og gode relasjoner til medstudenter. Disse positive aspektene bør vi bygge videre på.

Juristforbundet Student i Oslo jobber aktivt med å fremme studentenes interesser og bidra til et inkluderende og positivt læringsmiljø på fakultetet. Gjennom ulike initiativer og engasjement i relevante saker, søker vi å styrke studentfellesskapet og sikre at studentenes stemmer blir hørt, både internt ved universitetet og i samfunnet. Vi er forpliktet til å representere studentenes behov og arbeide for å forbedre deres studieopplevelse og fremtidige karrieremuligheter innenfor det juridiske feltet.

Vi vil fortsatt være en pådriver for å sikre at overgangen fra studie til arbeidsliv blir så smidig og støttende som mulig for våre medlemmer.

Marcel Stray

Som organisasjon forplikter vi oss til å forstå og adressere de utfordringene studentene møter, ved å tilby støttetjenester og ressurser som kan hjelpe dem med å håndtere presset. Vi vil også samarbeide med relevante aktører for å fremme en kultur som setter trivsel, balanse og bærekraftig karriereutvikling i sentrum. Vi vil fortsatt være en pådriver for å sikre at overgangen fra studie til arbeidsliv blir så smidig og støttende som mulig for våre medlemmer.

Juristforbundet Student i Oslo forplikter seg til et tett samarbeid med universitetet, studentorganisasjoner og andre relevante interessenter for å utvikle konkrete tiltak som kan adressere utfordringene identifisert i undersøkelsen. Vi oppfordrer også universitetet til å kontinuerlig evaluere effekten av tiltakene som implementeres og være åpne for tilbakemeldinger fra studentene.

Som lokalstyret i Oslo for Juristforbundet Student, erkjenner vi viktigheten av å forstå sammenhengen mellom studentenes opplevelse av læringsmiljøet og deres fremtidige rolle i arbeidslivet og juristprofesjonen. Det er bekymringsfullt å høre at mange studenter peker på arbeidslivet som en årsak til det økte presset de opplever. «Dette understreker viktigheten av en grundigere undersøkelse av de eksisterende forventningene og utfordringene studentene møter i overgangen til arbeidslivet.»

Powered by Labrador CMS