— Å snakke om ytterligere utredninger og høringer er et treneringsspråk, sier Nina Sandberg (Ap) og etterlyser regjeringens oppfølging av Underdalsutvalgets rapport om stillingsstrukturen i akademia. Foto: Siri Øverland Eriksen

Kritiserer Nybø for å trenere arbeid med karrierestiger

Karriereveier. Nina Sandberg (Ap) etterlyser oppfølging av Underdalsrapporten om karriereveier i akademia, men statsråd Iselin Nybø (V) viser til sprikende uttalelser om rapporten og sier hun trenger mer tid.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortingsrepresentant Nina Sandberg (A) er ikke fornøyd med hvordan forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø følger opp Underdalsutvalgets rapport om stillingsstrukturen i akademia.

Dette er en for viktig sak til å legges i en skuff.

Nina Sandberg

I et skriftlig spørsmål til statsråden spør Sandberg hva statsråden gjør for å følge opp utvalgets forslag, og når en avklaring på framtidig stillingsstruktur kan ventes.

Har behov for mer tid

Fakta

Nye karrierestiger i akademia

Underdalsutvalget foreslår at professor-stigen forblir som i dag, men at stigen utvides med ett trinn – fakultetsprofessor (Faculty professor) – med faglige krav som ligger over det som kreves i dagens ordinære professorstillinger.

Utvalget foreslår videre at det etableres en forsker-lektor-stige ved siden av professor-stigen. Dette er en ny konstruksjon, som skal inneholde både forskere og undervisere og ansatte som både forsker og underviser. Denne stigen har to formål. Det ene er økt fleksibilitet i bruk av arbeidskraft på tvers av forskning og utdanning. Det andre er at forskere og undervisere får en tydeligere karrierevei uavhengig av professor-stigen.

En ny fagstøtte-stige foreslås for fagansatte som utfører arbeid som understøtter forskning og utdanning og andre deler av sektorens samfunnsoppdrag, f.eks. ingeniører, teknikere, feltarkeologer, bibliotekarer og programmerere. Denne skal gi de ansatte i disse kategoriene synlige karriereveier innenfor sektoren

Utvalgets forslag tilsier at den nåværende dosent-stigen fases ut ettersom professor-stigen og forsker-lektor-stigen til sammen vil dekke de behovene som i dag dekkes av dosent-stigen.

Kilde: Underdalsutvalgets rapport

Iselin Nybø viser i sitt svar til at høringsuttalelsene spriker, at en rekke høringsinstanser mener forslagene er dårlig utredet, konsekvensene for uklare, at det er behov for ytterligere utredninger.

— Jeg har derfor behov for å bruke noe tid på å vurdere hvordan vi skal gå videre med denne saken, skriver Nybø. Hun sier videre at hvis det skal opprettes nye stillinger, helt eller delvis i tråd med utvalgets forslag, så vil det trengs nye utredninger og høringer. Saken var først omtalt i Forskerforum.

Advarer mot trenering

Nina Sandberg synes svaret til statsråden vitner om trenering.

— Å snakke om ytterligere utredninger og høringer er et treneringsspråk. Jeg skulle ønske statsråden hadde en plan for videre framdrift i denne saken, sier hun.

— Dette er en grunnleggende viktig sak for oss. Ví ønsker oss tydelige og gode karriereveier i akademia, sier hun.

Ytterligere utredning kan kanskje bidra til klargjøring av enkelte spørsmål, men for flere av de andre spørsmålene, eksempelvis dosentstigen, synes uenigheten å gjenspeile ulike interesser som en utredning ikke får fjernet med et pennestrøk.

Arild Underdal

Sandberg mener at sprikende høringssvar er en dårlig begrunnnelse for å utsette saken.

— Dette er en for viktig sak til å legges i en skuff, sier hun og påpeker også at stillingsstruktur burde vært en tema i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som nylig ble lagt fram.

Underdal forstår Nybø

Professor Arild Underdal ledet utvalget som utredet stillingsstruktur ved universitetet og høgskoler.

Se rapporten fra Underdalsutvalget

— Hva synes du om at Nybø utsetter å følge opp utvalgets anbefalinger?

— Høringsrunden er avsluttet for ikke lenge siden, og noen av uttalelsene spriker i ulike retninger. I en slik situasjon forekommer det meg helt rimelig at statsråden gjerne vil bruke mer tid på å vurdere hva som vil være den beste veien videre, sier Underdal.

Han påpeker likevel at nye utredninger ikke vil fjerne uenigheten om flere av spørsmålene som er utredet.

— Ytterligere utredning kan kanskje bidra til klargjøring av enkelte spørsmål, men for flere av de andre spørsmålene, eksempelvis dosentstigen, synes uenigheten å gjenspeile ulike interesser som en utredning ikke får fjernet med et pennestrøk, sier han.

Sprik om dosenter

Høringsrunden viste at fjerning av dosentløpet er et av spørsmålene som det er stor uenighet om. Underdalsutvalget anbefalte å fjerne førstelektor-dosentløpet og og heller etablere en forsker-lektor-stige for både forskere og undervisere.

Blant andre argumenterte UiT Norges arktiske universitet kraftig for å beholde dosentene. Det gjorde også Universitetet i Agder og flere høgskoler, mens for eksempel Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen ikke nevner dosentene i det hele tatt i sine høringsuttalelser.

Mulig ny utredning og høring

Iselin Nybø sier i sitt svar til Nina Sandberg at hun har behov for å bruke noe tid på å vurdere hvordan de skal gå videre med saken.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Saara Ojanen

Hun sier også at dersom hele eller deler at Underdalsutvalgets forslag skal iverksettes, vil det kreves noen endringer i hovedtariffavtalen mellom Kommunal- og moderniseringsdepartmentet og fagforbundene. Dette kan tidligst skje våren 2019, ifølge Nybøs svar.

Nybø sier videre at dersom det skal opprettes nye stillinger helt eller delvis i tråd med utvalgets forslag, så vil det være behov for å utrede og fastsette kompetansekrav for disse stillingene.

— Jeg vil dermed måtte sørge for at det gjennomføres en utredning og en høring av denne utredningen før departementet kan forskriftsfeste slike kompetansekrav. Det kan dermed ta tid å få på plass en stillingsstruktur i tråd med utvalgets forslag, om jeg kommer til at det er ønskelig, sier Nybø i sitt skriftlige svar til Nina Sandberg.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS