ytringsfrihet

Kierulf: Vil du hjelpe oss?

Hvordan ivareta den akademiske ytringsfriheten? Trenger innspill.

Anine Kierfulf, ber om hjelp og innspill til rapporten om akademisk ytringsfrihet: Hvilke regulative, institusjonelle eller kulturelle tiltak trengs og kan virke?.
Anine Kierfulf, ber om hjelp og innspill til rapporten om akademisk ytringsfrihet: Hvilke regulative, institusjonelle eller kulturelle tiltak trengs og kan virke?.
Publisert Oppdatert

I sommer satte regjeringen ned et utvalg som skal se på hvordan den akademisk ytringsfriheten kan sikres . Vi skal levere våre forslag allerede 1. mars, og har bare tiden og veien. Vi du hjelpe oss?

Diskusjoner om akademikeres ytringsfrihet er i vinden. Heldigvis flere steder, men ikke minst her i avisen Khrono. Det er dels skarp uenighet – både om virkelighetsbeskrivelser, problembeskrivelser og løsningsforslag. Det er helt som det skal være.

Vurderinger av spørsmål om hvordan akademisk ytringsfrihet best kan ivaretas, er ikke noe som bør eller kan skje en gang for alle, i et utvalg. De må være vedvarende. I den offentlige debatt, i forskergrupper og kollokvierom, i utvalg, på seminarer og inni våre hoder. Men vi i utvalget vil gjerne høre fra dere. Ikke bare fordi vi tenker det er viktig at flest mulig skal få komme til orde, men også fordi vi vet at flere hoder kan tenke bedre enn få.

Jo kortere dere skriver, jo lettere vil det være for oss å bruke innspillene deres.

Det vi har mest av så langt, er problembeskrivelser. Send likevel gjerne flere slike. Det vi har mindre av, er løsningsforslag, så dem er vi særlig interesserte i: Hva skal til for at den akademiske ytringsfriheten kan fungere bedre i praksis? Hvilke regulative, institusjonelle eller kulturelle tiltak trengs og kan virke? Er det bare regelverk og institusjoner som må bli bedre, eller har vi akademikere også selv et ansvar? I så fall hvilket, hvorfor - og hvordan kan det fremmes?

Vi kommer ikke til å kunne reflektere alt dere spiller inn i den rapporten vi skal lage, men det betyr ikke at det dere sender inn, ikke påvirker tenkningen vår. Vi er uansett takknemlige for de innspillene vi får.

Her er mandatet vårt og bakgrunnen for det, og her er vi.

Postboksen vår er akademisk.ytringsfrihet@kd.dep.no

Powered by Labrador CMS