Ellen Blix ble den første jordmor i Norge som ble utnevnt til professor. Torsdag var hun med og ledet feiringen av 200-årsjubileet for jordmorutdanningen. Foto: Ketil Blom

Feiret den eldste kvinneutdanningen

Jubileum. Norges yngste universitet har landets eldste yrkesutdanning for kvinner. Torsdag feiret OsloMet at jordmorutdanningen er 200 år.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jordmorutdanningen ved OsloMet har sine røtter tilbake til 1818, da den startet ved Fødselsstiftelsen i Kristiania.

I dag har OsloMet en masterutdanning, Norges to første jordmorprofessorer og en forskergruppe som forsker på svangerskap, fødsel, barseltid og barns helse.

Jordmor-forskning

Rektor Curt Rice åpnet jubileumsfeiringen på OsloMet torsdag, og la spesiell vekt på at utdanningen er forskningsbasert.

Meninger, anekdoter og tro kan være viktig i menneskers liv, men utdanning-ene våre må være forsknings-baserte.

Curt Rice

— Jeg er veldig fornøyd med forskningsaktiviteten på jordmorutdanningen. Dere publiserer og henter inn midler, og det er veldig bra. Meninger, anekdoter og tro kan være viktig i menneskers liv, men utdanningene våre må være forskningsbaserte, sa han.

Også dekan Gro Jamtvedt ved Fakultet for helsefag ved OsloMet la vekt på dette.

— Jordmorutdanningen har utviklet seg fra å være erfaringsbasert til nå å ha en solid kunnskapsbase. Jeg er stolt av at mange her har vært med på å utvikle denne kunnskapsbasen, sa hun til forsamlingen av alt overveiende kvinner i auditoriet i Pilestredet, før hun la til:

— Så er det slik at det også er viktig med godt håndlag i dette yrket, og dessuten gode kommunikative evner.

Fag og feiring

200-årsjubileet ble feiret med en fagkonferanse, der blant andre professor i Midwifery Studies, Soo Downe ved University of Lancashire, snakket om den normale fødselen. Professor Pål Øian ved UiT Norges arktiske universitet var en annen av innlederne og snakket om temaet « Akademisering av jordmødre - hva betyr det?»

Jordmorutdanningen feiret 200-årsjubileum med fagkonferanse i Pilestredet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Advokat Geir Lippestad var invitert for å snakke om livet som jordmormann. Hans kone er utdannet jordmor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet.

Lippestad la vekt på jordmødrene som de første som møter et nytt menneske som kommer til verden.

— Signalene som dere jordmødre gir overfor barnet som kommer ut og til oss som foreldre er så viktige, og selv om barnet ikke er helt som det skulle være, er det så viktig å møte også det litt skrale barnet med respekt, sa han, og la til at det har han selv erfart som far.

Fagkonferansen etterfølges av en høytidelig mottakelse i Oslo rådhus.

Ble master

Fra januar 2015 ble videreutdanningen for jordmødre gjort om til en to-årig master. Dermed fikk studentene mer vitenskapsteori og metodefag, og de må skrive masteroppgave. De får også mulighet til å gå videre og ta en doktorgrad uten å måtte ta veien om en annen mastergrad, slik de måtte tidligere.

— Det er viktig at jordmødrene blir kompetente til å drive forskning selv, sa høgskolelektor Anne Marie Lilleengen til Khrono da masterutdanningen ble innført.

Høgskolelektor Anne Marie Lilleengen (t.h.) med studenter under jordmortrening på masterutdanningen på Kjeller. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Forskningsgruppen er ledende på sitt felt og har flere store forskningsprosjekter som har fått finansiering. Det er viktig for oss at vi har forskningskompetente medarbeidere, la hun til.

Globale utfordringer

​Aktuelle problemstillinger for forskningen i dag er hva som er en normal fødsel, kortere liggetid på sykehus for fødende og hvordan fødselsomsorgen kan fange opp familievold. Det sier førsteamanuensis og studieleder Tine Schauer Eri ved jordmorutdanningen ved OsloMet, ifølge universitetets nettside.

Hun framhever at det fremdeles er mange utfordringer og store forskjeller i fødselsomsorgen globalt.

— Mer enn 830 kvinner dør hver dag i forbindelse med svangerskap og fødsel i fattige land, og de fleste kunne vært unngått, sier Eri.

Fakta

Eldste yrkesutdanning for kvinner

I 1815 ble det besluttet å starte jordmorundervisning i Norge. Dr. Magnus Andreas Thulstrup stod for den første undervisningen, og i 1818 fikk Norge egen jordmorutdanning ved fødselsstiftelsen i Kristiania.

Utdanningen var 1-årig og krevde ingen spesielle teoretiske forkunnskaper. For å bli undervist i jordmorkunsten skulle de imidlertid være kjent for «medlidenhed og læredyktighed og ikke være egensindige, trættekjære eller tilbøyelige til drikk.»

Flere ganger i løpet av 1900-tallet ble det ytret misnøye med jordmorutdanningen, både fra leger og jordmødre. Det ble påpekt at utdanningen i Kristiania sto langt tilbake i forhold til våre naboland med toårig utdanning, og opptakskrav var stadig gjenstand for debatt.

Fra 1952 har sykepleieutdanning vært vilkår for opptak til jordmorutdanning.

Læretidens forlengelse har vært gjenstand for debatt både før og etter at det ble krav om sykepleieutdanning for opptak. Dette ble vedtatt et obligatorisk praksisår i Midlertidige vilkår for jordmødre av 15. mars 1965.

I 1977 ble det gjort vedtak om at jordmorskoler, sammen med andre helsefagskoler, skulle innpasses i det regionale høgskolesystemet.

Jordmorutdanningen i Oslo ble lagt til Høgskolen i Akershus og jordmorutdanningen i Bergen til Høgskolen i Bergen.

Fram til 1987, da det ble opprettet jordmorutdanning ved Høgskolen i Tromsø, hadde Norge to jordmorutdanninger. Nå er det fem.

Høgskolen i Vestfold fikk deltidsutdanning for jordmødre i 2004, og i 2006 ble det opprettet utdanning ved Høgskolen i Sør- Trøndelag.

Fra januar 2015 er det toårige utdanningsløpet for jordmødre ved HiOA (fra januar 2018 OsloMet - Storbyuniversitetet) etablert som en master, og har blitt universitetets største masterutdanning.

Kilde: Den norske jordmorforeningen

Fakta

Jordmorutdanning på OsloMet

Fra januar 2015 ble den to-årige videreutdanningen i jordmorfag ved Høgskoølen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) gjort om til en master.

Den ble da HiOAs største master med et opptak på 50 studenter.

Opptakskravet er bachelor i sykepleie pluss minst et år praksis som sykepleier.

Utdanningen har Norges første jordmorprofessor, Ellen Blix, og også den andre, Mirjam Lukasse.

Det er også en egen forskergruppe for jordmødre og helsesøstre, som ledes av Blix.

Utdanningen foregår på studiested Kjeller.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS