styremøte

Klar for første møte i nytt OsloMet-styre

Et nytt masterprogram i maskinteknologi og siste nytt om Campus Romerike er blant sakene på OsloMets styremøte onsdag.

Det nye styret ved OsloMet har første møte onsdag 20. september, under ledelse av Vibecke Hverven.
Publisert Oppdatert

Vibecke Hverven skal lede sitt første styremøte ved OsloMet onsdag 20. september. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl. 9.

Styret skal blant annet ta stilling til en søknad om å etablere en ny master i maskinteknologi ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Fakta

Styret ved OsloMet 2023-27

 • Vibecke Hverven, styreleder, ekstern
 • Trym Holter, ekstern
 • Faten Lubani, ekstern
 • Jens Erik Mogensen, ekstern
 • Tore Jascha Liechtenstein Vogt, teknisk/administrativt ansatt
 • Einar Braathen, fast ansatt i undervisning- og forskerstilling
 • Nanna Paaske, fast ansatt i undervisning- og forskerstilling
 • Tale Skjølsvik, fast ansatt i undervisning- og forskerstilling
 • Therese Sefton, midlertidig ansatt i undervisning- og forskerstilling
 • Rolf Martin Aspenes, student
 • Vilde Veronica Haukeland, student

Masteren er planlagt som en campusbasert heltidsutdanning over to år og har engelsk som arbeidsspråk. 30 studenter skal tas opp høsten 2024, hvis universitetsstyret sier ja. Fakultetet begrunner etableringen med at arbeidslivets behov for ansatte med maskinteknologisk kompetanse er stort, og at dette forventes å vedvare.

En annen sak er en orientering om planene for OsloMets nye campus på Romerike. Statsbygg og OsloMet jobber med en konseptvalgutredning som skal være ferdig i desember. I alt ni konsepter har vært vurdert og etter grovsiling sto det per august igjen fire, går det fram av styrepapirene. 

Endelig forslag til et konsept skal vedtas i styret enten på et ekstraordinært styremøte i desember eller begynnelsen av 2024, før det sendes over til Kunnskapsdepartementet. Faglig innhold er ikke en del av konseptvalgutredningen, ifølge orienteringen til styret.

På sakskartet

 • Etablering av masterstudium i maskinteknologi 
 • Oppnevning av representanter til skikkethetsnemnda ved OsloMet
 • Oppnevning av medlemmer til nemnd for studentsaker
 • Møteplan universitetsstyret 2024 
 • Permisjonssøknad — Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd
 • Lønnsjustering — Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd
 • Styrets forretningsorden 
 • Orienteringssaker a) Protokoll universitetsstyret b) Referat IDF c) Status KVU Campus Romerike d) Årsplan styresaker 2023 e) OsloMet — Styringsdialog 2023 — Endelig tilbakemelding f) Rektors orienteringer
 •  Eventuelt
Powered by Labrador CMS