oslomet

Ny styreleder vil ha mer samhandling med næringslivet

OsloMet har fått ny styreleder. Vibecke Hvervens mål er et effektivt og verdiskapende styre.

Vibecke Hverven gikk inn i rollen som styreleder ved OsloMet 1. august .
Publisert

Vibecke Hverven tiltrådte som styreleder ved OsloMet 1. august og skal lede sitt første styremøte ved universitetet 20. september.

Hun har vært leder i kunnskapsbasert næringsliv mesteparten av karrieren og har nå styreverv som sitt arbeidsmessige hovedområde. Sist i buketten av styreverv er OsloMet, der hun tar over etter medieprofessor Trine Syvertsen som var styreleder i åtte år.

— Hvordan reagerte du da du ble spurt om å bli styreleder ved OsloMet?

— Jeg setter stor pris på tilliten jeg har fått ved å bli utnevnt til styreleder for OsloMet. Nå vil jeg bruke tid på å bli kjent med universitetet. Fra det jeg har registrert har OsloMet utviklet seg til et samlende godt storbyuniversitet med ambisjoner, sier Hverven.

Samhandling med næringslivet

Fakta

Styret ved OsloMet 2023-27

 • Vibecke Hverven, styreleder, ekstern
 • Trym Holter, ekstern
 • Faten Lubani, ekstern
 • Jens Erik Mogensen, ekstern
 • Tore Jascha Lichtenstein Vogt, teknisk/administrativ
 • Einar Braathen, faglig ansatt
 • Nanna Paaske, faglig ansatt
 • Tale Skjølsvik, faglig ansatt
 • Therese Sefton, stipendiat
 • Rolf Martin Aspenes, student
 • Vilde Veronica Haukeland, student

Hun ser mange likhetstrekk mellom kunnskapsbasert næringsliv og undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

— Felles for begge er et ønske om å kontinuerlig utvikle seg og være åpen for ny kunnskap for slik å kunne møte samfunnets fremtidige behov. OsloMets visjon er å nettopp å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer, påpeker hun.

Selv har hun alltid satt pris på å jobbe i fagfelt som innebærer å være i front i utviklingen, forteller hun, og sentralt i hennes lederskap har vært å utvikle selskaper ved å tenke nytt og bærekraftig. 

— Når universitetssektorens målsetting og rolle er å kunne møte samfunnets kunnskapsbehov, er jeg opptatt av at næringsliv, som er min bakgrunn, og akademia samhandler slik at behov formidles og forstås for å kunne møtes. Studentene er de som gjennom sine fremtidige jobber i arbeidslivet skal være brikkene som tar samfunnet i rett retning, sier Hverven.

Styregrossist

Blant styrevervene hun har i dag er styremedlem Norconsult, Cambi Group og Balco Group. På listen står også styreleder i Ungt Entreprenørskap og styreleder i Regionale forskningsfond Oslo. 

Tidligere har hun blant annet vært administrerende direktør i det rådgivende ingeniørselskapet Sweco og daglig leder i Obos prosjekt, mens hun er i ferd med å avvikle jobben som partner i konsulentselskapet Considium.

Styreledervervet ved OsloMet er Vibecke Hvervens første møte med et universitetsstyre.

Et godt sammensatt styre

I sommer uttalte hun seg i Khrono om hvilken rolle representanter fra næringslivet har i et universitetsstyre. Spørsmålet ble stilt etter at det kom kritikk ved Universitetet i Stavanger om at tre av fire eksterne i styret der kommer fra næringslivet.

— Utdanningsinstitusjoner må forholde seg til omverden, og da gjelder det å være tilstrekkelig endringsorientert. Når målet er å dekke samfunnets kunnskapsbehov, er det fornuftig å ha representanter fra næringslivet som kjenner på disse behovene, sa hun da.

Hun understreker at det er mange andre i styret ved OsloMet som representerer ulike samfunnsområder. 

— Det er et godt sammensatt styre og det er viktig at man har representanter med ulik bakgrunn, sier hun.

Effektiv og verdiskapende

— Hvordan ser du på din rolle som styreleder?

— Målsettingen er at jeg som leder bidrar til et kollegialt sammensveiset, effektivt og verdiskapende styre som sikrer at strategiske målsettinger nås og som stimulerer OsloMets ledelse og ansatte underveis i sitt arbeid. Som styreleder vil jeg være den i styret som har dialog med rektor mellom møtene, sier hun.

— Så er det viktig å kunne prioritere saker og tid, legger hun til.

Styreledervervet ved OsloMet blir hennes første møte med et universitetsstyre. Ved OsloMet har styremøtene blitt strømmet direkte de siste årene, noe som blir en ny opplevelse for Hverven.

— Jeg er ikke vant med det, men jeg har alltid som leder gått inn for transparens. Jeg håper likevel at det ikke påvirker styrets kollegiale samarbeid, sier hun.

Tre verdier

Enkeltsaker vil ikke den nye styrelederen kommentere, verken Romerike-campus, søkertall, universitetets økonomi eller andre aktuelle saker. Hun holder seg til det overordnede og viser til OsloMets tre verdier; lærende, nyskapende og mangfoldig.

— Å leve opp til disse verdiene vil være sentralt for å kunne løse samfunnets utfordringer. Verdiene vil jeg av den grunn gjerne minne om der det gis anledning til det, sier hun.

I tillegg viser hun til Kunnskapsdepartementets forventninger, som i tillegg til høg kvalitet i utdanning og forskning, er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon.

Ny kunnskap kreves

Hun peker på enkelte utfordringer som samfunnet har og som vil ha økt aktualitet framover og også være viktige for OsloMet.

— Det ene er at ny teknologi og forbedret ressursutnyttelse bidrar til et langt mer sirkulært og ivaretakende bærekraftig samfunn på lang sikt, og selvsagt også snarest mulig, vil kreve mye kunnskap. Det andre er å prioritere utvikling av eksisterende og inkludere nye fag, som vil bli et viktig strategisk grep å arbeide iherdig med for at OsloMet kunnskapsmessig skal være i front, sier hun.

Ikke minst trekker hun fram denne målsettingen:

— At OsloMet er et sted hvor kunnskap kontinuerlig utveksles, utvikles og utfordres. Og samtidig et sted ansatte er stolt av og studentene trives og utvikler seg godt faglig.

Vibecke Hverven bruker tiden før sitt første styremøte ved OsloMet til å gjøre seg kjent med universitetet.
Powered by Labrador CMS