gradsforskriften

Klare for å etablere nye utdanninger etter frislipp

Universitetene i Agder og Stavanger søker om å få godkjent både juss- og psykologiutdanninger etter frislippet som kom da gradsforskriften ble opphevet tidligere i sommer.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim kom innom Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger mandag for å høre om planene for et fullverdig jusstudium. Her snakker han med Lene Kristine Solesvik og Aathesan Karunakaran, begge på studenter på bachelor i rettsvitenskap.
Publisert Oppdatert

Monopolet på å tilby full jussutdanning og profesjonsstudiet i psykologi forsvant da gradsforskriften ble opphevet før sommerferien.

Nå står både Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger klare for å søke Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om akkreditering av disse utdanningene. Fristen for å søke er 15. september.

«Ja, vi søker begge»

— Ja, vi søker om begge og vil med veldig stor sannsynlighet kunne tilby både profesjonsstudiet i psykologi og master i rettsvitenskap fra høsten 2022, sier prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS), Astrid Birgitte Eggen.

— Begge er fag der vi har veldig godt med kompetanse, sier Eggen.

Ved Universitetet i Agder (UiA) vedtok styret allerede i mai å etablere en master i rettsvitenskap, under forutsetning av at gradsforskriften falt og akkrediteringen går i boks. Styret stilte seg også positiv til det videre arbeidet med det seksårige profesjonsstudiet i psykologi.

Fungerende universitetsdirektør ved Universitetet i Agder, Kjetil Hellang, bekrefter at UiA vil søke akkreditering for begge studiene innen Nokuts frist.

— Vi har planer om å søke begge, ja, sier Hellang.

Han opplyser at universitetet regner med å komme i gang med master i rettsvitenskap høsten 2022. De håper også at profesjonsstudiet i psykologi kan komme i gang da, men sier at de venter om nødvendig til 2023 dersom det skal til for å sikre en god prosess.

Universitetene er selvakkrediterende, noe som betyr at de kan opprette studier uten søknad, men regjeringen har bestemt at for akkurat disse utdanningene må de søke Nokut om akkreditering. I tillegg til rettsvitenskap og psykologi, gjelder det teologistudiet.

UiS: Vi er klare

Dekan Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen ved UiS sier til Khrono at de søker om å få akkreditert en fullverdig master i rettsvitenskap, og at de bare venter på de endelige kriteriene fra Nokut.

— Vi starter en master i forretningsjuss allerede fra i høst, men den er ikke godkjent som en fullverdig master i rettsvitenskap. Vi lager nå en søknad som baserer seg på denne masteren og regner med at vi vil møte alle kravene, sier han.

Kvaløy sier at de håper å komme i gang med den fullverdige masteren fra høsten 2022. Denne vil ha noen ekstra emner utover det som tilbys i masteren i forretningsjuss.

— Det er ikke avgjort om masteren i forretningsjuss vil bli nedlagt i sin nåværende form, men vi regner jo med at folk heller vil søke den vanlige jussutdanningen, sier han.

Professor Benn Folkvord og dekan Ola Kvaløy forteller Asheim om arbeidet med å få etablert en master i rettsvitenskap.

Asheim kom innom

Mandag kom forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim innom UiS for å høre om planene for mastergraden.

Ifølge Stavanger Aftenblad heier Asheim på planene til UiS og sier at en mastergrad ved universitetet vil være viktig for å skape konkurranse om studentene, gi grobunn til nye ideer og bygge opp det juridiske fagmiljøet i Norge.

– Det vil ikke bare gi valgfrihet i hvor man kan studere, men også hva man kan fordype seg i. Her er for eksempel jusen mer relatert til næringslivet enn ved andre universiteter, sa Asheim.

Han opplyste at Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet joobber med å finne felles læringsmål for alle institusjonene som tilbyr master i rettsvitenskap og at han håper 2022 er realistisk.

Professor i rettsvitenskap ved UiS, Benn Folkvord, sier at de er klare.

– Det er egentlig bare et stempel som gjenstår før vi kan starte med å utdanne jurister i Stavanger. Vi har allerede et veldig bra fagmiljø og kjempegode studenter, sier han til avisen.

Trenger studieplasser til psykologi

Astrid Birgitte Eggen sier at UiS sannsynligvis kan dekke en ny master i rettsvitenskap innen sin egen rammebevilgning, men for psykologi stiller det seg litt annerledes.

— Jeg antar at finansieringen vil dette studiet måtte skje gjennom studieplasser som blir bevilget over statsbudsjettet, sier hun.

Prorektor Astrid Birgitte Eggen ved UiS.

Mange vil hjelpe UiA

Styret ved Universitetet i Agder vedtok i mai å støtte det videre arbeidet med seksårig profesjonsstudium i psykologi.

— Her må det også søkes Nokut om etablering, og det skal gjennomføres et møte med Nokut i midten av august for å klarlegge videre framdrift. Om vi rekker søknadsfristen i september, eller om søknaden sendes noe senere, avhenger av tilbakemeldingene fra Nokut. Så vi håper på en oppstart høsten 2022, men venter om nødvendig til 2023 dersom det skal til for å sikre en god prosess. Universitetet har jo også nylig opprettet et fagmiljø innenfor nevrovitenskap – som bidrar til viktig kompetanse inn i søknaden om profesjonsstudiet, sier Kjetil Hellang.

UiA har jobbet med en studieplan for profesjonsutdanningen i psykologi, etter at det ble åpnet for at flere kan tilby denne utdanningen i Norge.

– Det har vært et stort engasjement rundt vår satsing på psykologi, og jeg er dypt imponert over hvor mange som ønsker å hjelpe oss for å få dette til, sier dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA i en nyhetssak på universitetets nettsider.

– Sammen med samarbeidspartnere fra akademia, kommunen, sykehuset og andre organisasjoner ser vi på sammenhengen og profilen studiet vil få. Det viktigste for oss er at vi skal levere en utdanning som holder høy kvalitet, som også vil løfte fagmiljøet for psykologer i Norge, sier Wickstrøm Andersen.

Ifølge styrevedtaket ved UiA i mai skal universitetsdirektøren jobbe både for å få ekstern finansiering av psykologistudiet og få bevilget studieplasser.

Har fagmiljøet på plass

Innen rettsvitenskap har UiA allerede et fagmiljø med en bachelor i rettsvitenskap og et eget Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøgskolen.

«Det har i lang tid vært en ambisjon og en helt sentral del av Handelshøyskolen sin strategi å få dette på plass. Allerede i 2015 ble det meldt sak til styret ved UiA for å starte prosessen med å etablere et masterprogram i juss, da med fokus på EU-rett og offentlige anskaffelser», heter det.

Også her har styret bedt universitetsdirektøren arbeide for ekstern finansiering av studiet og for nye studieplasser. Planen er 40 studieplasser på begge studiene, ifølge styrepapirene fra mai.

Kjetil Hellang sier har forventninger om å få nye studieplasser til begge utdanningene.

— Siden jeg til daglig er økonomidirektør vil jeg også trekke frem at innenfor begge etableringene er også økonomi et spørsmål, og det er forventninger til at regjeringen (eller Stortinget) prioriterer nye studieplasser til disse viktige fagområdene, sier han.

Nord utreder, søker ikke nå

Nord universitet utreder nå om det er ønskelig og mulig å etablere rettsvitenskapelige utdanningsprogram ved universitet.

— En slik prosess inkluderer blant annet intern kartlegging av kompetanse, vurdering av innretning, samarbeidsmuligheter og behov i arbeidslivet.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Dette arbeidet er ikke fullført og universitetet kommer derfor ikke til å søke Nokut nå, opplyser kommunikasjonsleder Tor Dybdal-Holthe.

Han opplyser videre at profesjonsstudium i psykologi har ikke vært vurdert ved Nord universitet.

HiNN: Har ambisjoner om begge

Høgskolen i Innlandet har klare ambisjoner om å tilby både master i rettsvitenskap og profesjonsstudiet i psykologi. Det opplyser Marit Roland, dekan ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Om det blir noen søknad i år er ennå ikke klart.

— Som høgskole er vi ikke selvakkrediterende på master og vi vet ennå ikke helt hvordan søknadsprosessen vil bli, sier hun.

Roland sier at HiNN er svært godt rigget faglig for begge studiene.

— Vi har et stort fagmiljø i juss og det er lite som skal til for at vi skal kunne tilby en fullverdig jussutdanning. Vi har en søknad inne nå om en annen master i juss, men jobber med å omformulere den til en master i rettsvitenskap, sier hun.

Når det gjelder psykologi, har HiNN en 10 år gammel bachelor og ønsker å utvide den til et fullt profesjonsstudium.

— Vi har et veldig bredt rekrutteringsgrunnlag for begge disse utdanningene, og det er stort behov for både jurister og psykologer i vår region, sier hun.

BI søker om juss

BI vil søke om å få akkreditert en jussutdanning, slik Khrono skrev i juni.

Styret ved BI vedtok i juni å utvikle en bachelorgrad i rettsvitenskap, og vil søke om å få akkreditert en mastergrad. BI ser for seg å kunne tilby studentene en tre pluss to-modell - treårig bachelorgrad og en toårig mastergrad i rettsvitenskap.

Ifølge rektor Jan Inge Henjesand har arbeidet med mastergraden kommet lenger og administrasjonen jobber nå med søknaden til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). Høgskolen har tidligere tatt sikte på oppstart høsten 2022. Ifølge Henjesand vil det avhenge av hvordan søknadsprosessen går.

Saken er oppdatert onsdag kl 10.50 med flere kommentarer fra Kjetil Hellang ved UiA. Videre er den oppdatert onsdag kl 14.15 med at Høgskolen i Innlandet også ønsker å tilby både full jussutdanning og profesjonsstudiet i psykologi.

Powered by Labrador CMS