PSYKISK HELSE

Klarsignal for senter for psykisk helse ved NTNU

Nå skal NTNUs fagmiljøer innen psykologi og psykisk helse og øvrige fagmiljø innen medisin og helse samles.

Regjeringen har avklart at nytt senter for psykisk helse kan realiseres innenfor sameiemodellen som er etablert på Øya i Trondheim. Avbildet: Nevrosenteret.
Publisert Oppdatert

— Vi har store forventninger til Senter for psykisk helse og gleder oss til det står klart, sier Nanna Sønnichsen Kayed. Hun er instituttleder ved Institutt for psykisk helse ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

NTNU har over flere år jobbet med tett integrering mellom ulike fagmiljøer ved St. Olavs hospital, i førstelinjen og NTNU. Akkurat dette arbeidet vil Senter for psykisk helse være et tydelig tegn på, skal vi tro Kayed.

— Våre studier er bygget opp slik at det i studieforløpet er gjentagende pasientkontakt og integrering av teori og praksis fra start til slutt. Det er derfor essensielt at disse fagområdene ved NTNU er tett på de kliniske miljøene, slik som for alle andre spesialiteter/sentre på St. Olavs hospital. For de fleste andre spesialiteter har man løst dette ved å være i samme bygg eller senter, sier hun.

Styrket forskningssamarbeid

Den fysiske nærheten mellom Institutt for psykologi og St. Olavs håper NTNU vil bidra til å fremme integrering av utdanning, forskning og praksis. Instituttleder, Ute Gabriel ved institutt for psykologi, er svært positiv til at prosjektet endelig kan gå framover.

— Instituttet har allerede et tett forskningssamarbeid med St Olavs, hvor behandlingsforskning står sentralt. Det er absolutt grunn til å tro at dette samarbeidet vil styrkes når forskere og klinikere møtes i gangene, sier Gabriel og legger til:

— Uavhengig av hvor våre profesjonsstudenter, bachelor - eller masterstudenter ender opp med å arbeide, må de forholde seg til andre yrkesgrupper. Kompleksiteten i de utfordringene samfunnet står overfor, på nær sagt alle felt, fordrer at ulike fagmiljøer forenes. Campussamling vil fremme økt tverrfaglig samhandling både for studenter og ansatte, sier hun.

Stort behov for videreutvikling

Instituttleder Nanna Sønnichsen Kayed legger særlig vekt på behovet for videreutvikling av det hun kaller «akademisk unge fag».

— Fag innen psykisk helse, som psykisk helsevern for barn og unge, voksenpsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, er akademisk unge fag hvor det er stort behov for å videreutvikle forskning på kliniske problemstillinger. Det er også et stort behov for akademisk støttet implementering av ny forskningsbasert kunnskap i klinikken.

— Vil dette senteret bidra til å styrke ikke bare forskning, men også helsetilbudet i Trondheim?

— Tradisjonen ved Institutt for psykisk helse er at vi tar utgangspunkt i en utfordring i klinisk praksis, og utarbeider og løser problemstillinger fortløpende. Derfor er det viktig med fysisk nærhet mellom klinikken og forskningen i det daglige, både for miljøene som driver med behandling og for forskerne. Da kan vi sammen avdekke utfordringer og løse vårt felles samfunnsoppdrag, svarer Kayed.

— Vil gi forbedret tilbud til pasienter og brukere

Dette betyr at arealene til St. Olavs hospital og NTNU vil bli finansiert etter de generelle reglene for henholdsvis sykehus- og universitetssektoren, ifølge en pressemelding.

— Med denne avklaringen vil St. Olavs hospital nå bli et samlet og integrert universitetssykehus, og når Senter for psykisk helse er på plass vil det være et viktig bidrag for å gi et forbedret tilbud til pasienter og brukere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Regjeringens avklaring innebærer at St. Olavs hospital og NTNU kan igangsette konseptfase for planlegging av senteret. Med dette er det tatt et viktig skritt for å få realisert dette lenge etterlengtede senteret, som vil være et viktig bidrag for å forbedre tilbudet innenfor psykisk helse.

St. Olavs hospital vil være byggherre på vegne av begge parter.

Powered by Labrador CMS