Universitetet i Oslo og Øystein Liverød, miljøsjef i Eiendomsavdelingen, presenterer sitt første klimaregnskap. Foto: Eva Tønnessen

Klimaregnskap: Den største delen av utslippene kommer fra reiser

Miljø. 31 prosent av klima­gassutslippene ved Universitetet i Oslo, stammer fra flyreiser og transport, viser universitetets eget klimaregnskap som ble lagt fram tirsdag 21. mai.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken ble oppdatert kl.13.39 etter dagens presentasjon).

I dag presenterte Universitetet i Oslo sitt første klimaregnskap. Etter å ha gått gjennom UiOs regnskap for innkjøp av varer og tjenester, har konsulentesleskapet Asplan Viak beregnet universitetets klimafotavtrykk.

Fakta

De ulike kildene til klimagassutslipp ved UiO

Reise og transport har et totalt utslipp på 21 211 tonn CO₂e. Denne hovedkategorien domineres av delkategorien flyreiser med et utslipp på 13 956 tonn CO₂e. Inkludert i flyreiser er både utslipp fra innenlands-, nordiske-, europeiske- og internasjonale reiser.

Energibruk har et totalt utslipp på 13 835 tonn CO₂e. Utslippene stammer hovedsakelig fra elektrisitet og fjernvarme med bidrag på henholdsvis 8 406 og 5 223 tonn CO₂e. Fyringsolje har kun et utslipp på 206 tonn CO₂e.

Forbruksmateriell og inventar har et totalt utslipp på 10 394 tonn CO₂e. Utslippene kommer hovedsakelig fra kjøp av varer på 6 668 tonn CO₂e og fra kjøp av mobil- og IT-utstyr med bidrag på 2 810 tonn CO₂e.

Daglig drift sitt totale klimagassutslipp summeres til 9 550 tonn CO₂e og påvirkes av flere delkategorier. De største bidragene kommer fra møtevirksomhet med 2 735 tonn CO₂e, leie av lokaler med 2 591 tonn CO₂e og avgift, skatt, forsikringer og diverse kostnader med 2 305 tonn CO₂e.

Tjenester har også ulike bidragsytere til klimaregnskapet. De viktigste kategoriene er andre tjenester (bla. databaser, aviser og mobilabonnement) med utslipp på 3500 tonn CO₂e, renholds- og vaktmestertjenester med bidraget 2 400 tonn CO₂e, samt konsulenttjenester med 1 800 tonn CO₂e.

Byggrelatert vedlikehold har et relativt lavt utslipp med 2 495 tonn CO₂e. Utslippene er forholdsvis jevnt fordel mellom de tre delkategoriene vedlikehold av bygg, ventilasjon og elektrisk anlegg og teknisk utstyr.

Avfall har et utslipp på 1 393 tonn CO₂e, og er dermed delkategorien med lavest utslipp. Delkategorien samlepost avfall er en aggregering av alle bidrag under 100 tonn CO₂e. Samleposten inkluderer blant annet utslipp fra glass og metall, farlig avfall, matavfall og EE-avfall.

Kilde: UiOs klimaregnskap

Reiser og transport står for den største delen av universitetets samlede klimagassutslipp, som utgjør 67.952 tonn CO₂-ekvivalenter (CO₂e).

Reiser og transport har et totalt utslipp på 21 211 tonn CO₂e. — 31 prosent av det totale utslippet. Av dette kommer 13 956 tonn CO₂e utslipp fra flyreiser.

Overleverte 1735 underskrifter på klimaopprop

På presentasjonen av klimaregnskapet fikk rektor Svein Stølen overlevert 1735 underskrifter på oppropet: «For en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO».

Det var Kjerstin Aukrust som sto for overrekkelsen. Hun trakk fram at de var stolte over alle underskriftene som er samlet inn, og hun er også veldig fornøyd med at i etterkant av utspillet ved Universitetet i Oslo, har lignende initiativ blitt tatt på Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet og Norges musikkhøyskole.

— I dagens situasjon må vi alle bidra, men etter vårt syn har universitetet et helt spesielt ansvar, sa Aukrust.

— Vi må alle fly mindre

— Vi må alle fly mindre. Fordelen med dette forslaget er at vi kan starte med det umiddelbart, sa Aukrust og la til at de regnet med en offensiv og dynamisk handlingsplan fra ledelsen på Universitetet i Oslo.

Hun trakk også fram at UiO kan legge til rette for at man bruker et reisebyrå som er flinke på å ordne med togreiser og at universitetet i mye større grad legger forholdene til rette for mer videokonferanser.

— Handler også om« deg og meg»

Svein Stølen sa at klimaregnskapet som nå ble lagt fram var viktig for ham.

— Det er en klimakrise, og vi må alle gjøre endringer. Her har vi kunnskapsgrunnlaget på plass, så må vi diskutere videre hvilke tiltak vi skal gjøre, sa han.

Kjerstin Aukrust overleverer 1735 klimaunderskrifter til UiO-rektor Svein Stølen. Foto: Eva Tønnessen

Stølen la vekt på at dette både handler om institusjonen som helhet, men at klimasaken også handler om «deg og meg».

— Vi skal og må gå foran som universitet. Vi må gå sammen med dere om realistiske mål, og få til tiltak der vi faktisk ser at det blir effekter. Jeg og vi setter stor pris på forslag fra flyaksjonen, understreket Stølen.

«I 2018 ble det fløyet 62,2 millioner kilometer (tilsvarende 80 ganger tur-retur månen), mer enn noensinne. Løsningen er enkel: Vi må fly mindre. Den strategiske planen som nå blir utarbeidet ved UiO, for perioden fram til 2030, må legge mye større vekt på klima og bærekraftig drift. Et betydelig skritt på veien er en omlegging av reisevanene våre», heter det i oppropet.

Energibruk nest størst

Energibruk er den nest største kategorien, med 13 834,7 tonn CO₂e — 20 prosent av det totale utslippet. Litt under to tredeler av energien kommer fra elektrisitet, og over en tredel fra fjernvarme.

Det betyr at flyreisene alene står for mer enn hele universitetets energibruk. Fordi konsulentene bare har regnet med reiser bestilt gjennom universitetets reisebyrå er tallet sannsynligvis enda høyere.

Har sammenlignet universitetet med NTNU og NMBU

Ved å dele utslippene fra UiO (67.952 tonn CO₂e), NTNU (96.649 tonn CO₂e) og NMBU (20 422 tonn CO₂e) på både ansatte og studenter, kan rapporten sammenligne de tre universitetene.

Ifølge sammenligningene, som rapporten understreker at man må ta med en klype salt grunnet universitetenes ulikheter i organisering og hvordan man fører regnskap, har Universitetet i Oslo og NTNU ganske så lik fordeling av utslipp. NTNUs reise- og energiutslipp utgjør 55 prosent av de totale utslippene, mot UiOs 51 prosent.

Ved NMBU utgjør imidlertid de tre kategoriene bygg, forbruksmateriell og tjenester en vesentlig høyere andel enn ved UiO og NTNU. Dette skyldes ifølge rapporten delvis at NMBU i 2017 hadde store innkjøp av kjemikalier, som medfører økning i utslipp i kategoriene forbruksmateriell og inventar.

Skal debatteres tirsdag

Ifølge et blogginnlegg fra rektor Svein Stølen skal det jobbes fram «et knippe av tiltak» for å redusere universitetets klimaavtrykk, og universitetsstyret skal vedta tiltakene i løpet av høsten.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS